Головна

IV. Період середньовіччя, геополітична нестабільність V -XVв.

  1. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  2. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  3. II. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в яку він обіймав j-й кімнаті (кімнатах) в i-й комунальній квартирі
  4. III. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку
  5. PDV фіксованого доходу в нескінченному періоді
  6. " БУДДІЙСЬКИЙ ПЕРІОД ". ОСВІТА загальноіндійського ДЕРЖАВИ

а). V - XII ст - формування нових державних утворень доби середньовіччя: Аланського держави, Волзької Булгарії, Хозарського каганату, Давньоруської держави - Київська Русь, Половецького союзу (Дешт-і-Кипчак), взаємодія народів і культур індоєвропейської і Алтайський-тюркської мовних сімей. Слов'янське господарське і культурне вплив в Причорномор'ї Тмутараканське князівство (Таматарха) на середньому і верхньому Дону - Біла Вежа.

б). XIII - XVв.в. - Монголо-татарська навала та включення «Донського улусу» до складу Золотої орди (пізніше Великий орди). Розквіт татарського Азака і італійської торгової колонії Тана в Приазов'ї. «Дике поле» після походів еміра Тимура, азовські, татарські козаки і бродники, населення червені яру. Боротьба народів Кавказу з татаро-монголами і Тимуром. Зміцнення ісламу серед народів Кавказу

V.пізнє середньовіччя. Встановлення постійних дипломатичних, економічних і військово-політичних зв'язків і васально-союзних відносин з Російською державою, кінець XV - перша чверть XVII ст. - Утворення перших козацьких поселень в «Дикому полі», на Верхньому і Нижньому Дону, формування автономно-територіального, напівдержавного об'єднання «Всевелике Військо Донське», його союзницькі відносини з Московською державою, військова боротьба за свої території з Кримським ханством, Османською імперією (фортеця Азов у ??гирлі Дону) і Ногайської ордою. Закріплення за даною територією нової назви - Земля Донських козаків. Встановлення союзних відносин з Кабардою в 1561г. при Івані Грозному, початок зміцнення південно-східного вектора російської геополітики

VI. Перехід до нового часу. Поступова інтеграція і інкорпорація до складу Російської держави-імперії кінець XVII - I половина XIX ст.

а). кінець XVII - перша чверть XVIII ст - Поступове і остаточне входження територій Подоння, Приазов'я і степового Передкавказзя до складу Російської імперії. Взяття Петром 1-м Азова в 1695р. Будівництво російських фортець і міст в Азовської і Катеринославській губерніях, в Землі Війська Донського (Таганрог, Маріуполь, Єйськ, Ростов і Нахічевань-на-Дону,). Формування сучасного сталого етнічного та соціального вигляду населення краю (козаки, росіяни й українці, вірмени і греки, німці, поляки, євреї та ін.)

б). 70-80ті роки XVIII-перша половина XIX ст (1858-64 до закінчення Кавказької війни)

-окончательное входження народів і територій Причорномор'я і Північного Кавказу і до складу Російської імперії. Перетворення Приазов'я і Землі Війська Донського у внутрішню область Російської імперії до 1785г., Поділ військової і цивільної влади наказним отаманом, остаточне закріплення статусу південно-російського козацтва, як військово-служивого, державного стану, формування станового статусу донського і кубанського, терського служилогодворянства і кріпосногоселянства, вільних колоністів і іногороднього населення.

Створення повноцінної системи військово-кордони прикордонних ліній на Кавказі - Азово-Моздокской і Кавказької лінійної з 1764 по 1779гг. від Чорного до Каспійського морів. Посилення військової присутності і насильницького придушення руху горців. Введення «квиткової» (паспортноразрешітельной) системи пересування на територіях Кавказу, посилення контролю Намісника і військових приставів за народними традиціями. Початок визвольного руху горців під керівництвом шейха Мансура. Боротьба з Туреччиною і Персією за Кавказ і війни 1786 -1828г.г.Установленіе системи Кавказького намісництва 1832-1860г.г.

VII. Модернізаційні реформи в Росії і порефрменний період II-я половина XIX ст. - Початок ХХ століття (до 1917 - 1920рр.).

а). 1855-1880гг. Характеризується досить чітким територіальним структуруванням Нижнього Поволжя, Подоння, Приазов'я і Причорномор'я, Північного Кавказу і Закавказзя. В ході буржуазно-ліберальних реформ активізується розвиток ринкової, капіталістичної економіки, постає сучасна транспортна і індустріальна інфраструктура, йде формування високорозвинених урбанізованих міських центрів: Ростова-на-Дону, Таганрога, Царицина і Астрахані, Екатеринодара і Ставрополя, Грозного, Моздока і Владикавказа. Прийняття Положення «Про Кавказькому управлінні»

б). остання чверть XIX - початок XX століття. (1880 1917рр.) формування сучасного вигляду мегарегіону в складі Росії, приєднання територій і міст Приазов'я (Ростова, Нахічевані, Таганрога) до Області Війська Донського в 1887 - 1888г.г. (9-ть округів, 7-м міст і 129 станиці), ускладнення і зміна етнічної і соціальної структури населення краю, взаємин між козацьким і не козачим, в т.ч. інонаціональним населенням. В управлінні Кавказом відмова від гнучкої системи намісництва і перехід до політики уніфікації та русифікації, на основі військово-народного управління при Олександрі III в контексті прийняття та реалізації Положення «Про Кавказькому військово-народному управлінні»

Козацькі війська фактично сформувалися на Південному Сході та на всіх прикордонних територіях Російської Імперії до кону 19-початку 20 ст. Вони зберігалися, як найважливіший оплот російської держави і самодержавного політичного режиму. Охоронна політика, передбачала збереження привілеїв козаків на землеволодіння та землекористування, консервацію козачої громади і «общесословние козацьку спайку», що стримувало розвиток сучасних капіталістичних відносин, зберігало громаду, як напівфеодальний пережиток, вносило розкол між козацьким і не козачим, горянським і селянським, а так ж і міським населенням.

Це дуже серйозно ускладнювало складання сучасного громадянського суспільства в Росії і на її південній периферії в кінці XIX - початку XX-го століття, що проявилося в жорстокому протистоянні в період революцій та громадянської війни (1905-1907, 1917-1920г.г.).

Активізувалося націоналістичний рух гірських народів, з'явилися національні та націоналістичні партії та організації. Саме в цей період була зроблена спроба відновити намісництво на Кавказі в 1905-1917гг.

Часті коливання козацтва і народів Кавказу між силами революції і контрреволюції, спроби йти своїм «3-м Автономістським шляхом» викликали політику «розкозачення», терору проти козаків і самостійників-націоналістів з боку нового робітничо-селянського Радянської держави в 1918 - 1920 рр., привели до великих людських втрат серед козацтва і горців, імміграції частини козачого і гірського населення (до 200 тис. чоловік).

VI. Радянський період історії регіону (з 1917 - 1920 по 1991 - 1993рр.).Характеризується остаточним територіальним розмежуванням на суб'єкти федерації, що входять до складу РРФСР і СРСР в період радянських адміністративно-територіальних реформ і модернізації регіону. розвитком автономій

а). з 1920 по 1937 роки, В ході адміністративно-територіальних реформ, були сформовані спочатку Донська область, потім з 1924 по 1934, єдиний Північно-Кавказький край, а пізніше Азово-Чорноморський край.

В ході чергової реформи 1937 р створені: Ростовська, Астраханська, Волгоградська області, Ставропольський і Краснодарський краї, Північно-Кавказькі республіки і автономні округи та райони, які з невеликими змінами фактично проіснували до 1943-44г. Даний період характеризується також продовженням політики розкозачення і поступовим «розмиванням» козачої етносословной спільності (субетносу) на Півдні Росії і на Дону.

б). 1936 - 1945 р.р. - Визначення чітких меж автономій РРФСР за Конституцією 1936р, з 1943-44г невиправдано жорстока депортація як покарання за підтримку окупаційного німецького режиму окремих народів С.Кавказа в роки Великої вітчизняної війни, позбавлення їх територіальної автономії і політичних прав (чеченці і інгуші, карачаївці і балкарці , лакці, калмики).

в) 1945-1985-1991гг. - Відновлення народного господарства, реабілітація та повернення автономії і прав репресованим народам в 1957- 64г.г. Остаточне формування сучасного економічного, соціального та етнокультурного вигляду регіону з його конкретної індустріально-аграрної спеціалізацією, розвиненим рекреаційним комплексом, особливо в Приазов'ї, Причорномор'ї та Кавказьких Мінеральних водах. Наростання кризових тенденцій в соціальній і міжнаціональній сфері в 70-80гг. Конфлікти періоду перебудови і становлення націоналістичних і козацьких рухів.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

К.і.н. , Доцент Тікіджьян Р.Г. | Геополітичне становище і етнополітична історія мегарегіону Дону і Північного Кавказу-Півдня Росії. | Козацькі землі, Війська - області (Донське Терское, Кубанське, Астраханське, Яїцкоє) Півдня-Сходу Росії | Кочові народи Передкавказзя і горяни Північного Кавказу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати