Головна

Метатекстового ЗАСОБИ, що відображають логіку розвитку думки

  1. Amp; 6. Типологія історичного розвитку суспільства
  2. I РЕГІОНИ проривного розвитку
  3. II. Поняття про вроджені дефекти розвитку (ВДР)
  4. II. Тип циклічного цивілізаційного розвитку (східний тип).
  5. III група - захворювання з аліментарних чинників ризику розвитку патології.
  6. IPO в Росії. Перспективи розвитку ринку
  7. " Акмеологический підхід "в дослідженні розвитку професіонала
призначеного Слова і вирази
 Логіческаяпоследовательность в передачі інформації По перше по-друге спочатку першим ділом насамперед надалі згодом далі потім потім звернемося тепер перейдемо до ... підведемо підсумки в підсумку отже нарешті коротше кажучи отже таким чином в результаті
 Ієрархія смислових частин тексту Найголовніше головним чином не можна не згадати необхідно відзначити основна увага особливо важливо особливий інтерес викликає центральне місце особливо головне підкреслимо в загальному зокрема в тому числі більш того Крім того причому при цьому притому також теж до речі до речі більше того взагалі кажучи втім до того ж разом з тим втім на довершення всього і ось ще що залишається помітити
 Введеніеіллюстра-тівногоматеріала Припустимо наприклад наприклад припустимо скажімо візьмемо в якості прикладу ось типова картина ось наочний приклад уявімо собі зупинимося на декількох прикладах в якості прикладу розглянемо пригадується випадок (епізод) розглянемо приклад (випадок)
 Зв'язок між смисловими частямітекста даний шуканий наступне аналізований вищевикладений вищеперелічений вищезгаданий розглянутий Забігаючи наперед як уже вказувалося зазначений вище ми вже говорили про згодом ми побачимо повертаючись до сказаного вище вказувалося (зазначалося) як буде вказано нижче те ж саме можна сказати до сих пір ми говорили пізніше (пізніше) ми зупинимося (Зазначалося, згадувалося, йшлося) вище
 
 Сопоставительныеотношения(аналогия,противопоста-вление) А а от зате але з одного боку з іншого боку навпаки навпаки таким же чином таким же шляхом подібний аналогічний в той же час по іншому по-іншому проте аналогічним чином аналогічно цьому подібним чином але ось що саме насторожує сказане зовсім не означає
                   

Таблиця п.5.2Попередня   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   Наступна

Роди і жанри художньої літератури | ПРАВИЛА ВИМОВИ ПРИГОЛОСНИХ і голосних ЗВУКОВ | Визначення роду іменника | Формоутворення і ВЖИВАННЯ іменників | Формоутворення і вживання прикметників | Займенник і імені числівника | ОСВІТА і вживання дієслівних форм | ВЖИВАННЯ СПІЛОК | ВІДПОВІДНО ДО ЙОГО лексичного значення й сполучуваності | ВЖИВАННЯ СЛОВА ВІДПОВІДНО ДО ЙОГО комунікативні-стилістичні ЗАВДАННЯМ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати