На головну

Формоутворення і ВЖИВАННЯ іменників

  1. DEMONSTRATIVE PRONOUNS. Вказівні займенники
  2. Hайти межі функцій, користуючись правилом Лопіталя (для випадків, коли воно є).
  3. I. Зловживання свободою асоціацій
  4. I Займенники
  5. INDEFINITE PRONOUNS. невизначені займенники
  6. INTERROGATIVE PRONOUNS питальний займенник
  7. VI.7. ВАЖКІ ВИПАДКИ вживання займенника
 правило неправильний варіант правильний варіант
 Освіта форм числа і відмінка іменників
 1. Для освіти форм Їм. пад. множ. числа використовуються закінчення -и, -і, -а, Які наводяться в тлумачному словнику. наприклад: Адреса - адреси, шофер - шофери, але токар - токарі та токаря.
  різноманітні крему різноманітні креми
 2. По-різному утворюють форми Їм. пад. множ. числа мн. деякі іменники: а) багатозначні (типу хліби и хліба); Б) омонімічние (типу кольори и квіти).
  Образи святих потемніли від часу Образи святих потемніли від часу
 3. Більшість абстрактних іменників (типу світло, абстрактність, хвороба) Не має форм множ. числа.Примітка: Їх вживання в формі множ. числа допустимо: ? при конкретизації, наприклад: препарат допомагає при багатьох хворобах;? в термінології, наприклад: У нього шуми в серці.
  У нас різні світогляди У нас різний світогляд
 4. Речові іменники мають форму: а) тільки множ. числа (типу тирса, вершки) Іліб) тільки од. числа (типу сировину, повітря).Примітка: Деякі іменники групи (б) можуть бути вжиті у формі множ. числа, якщо позначають різновиди речовини (масла, крупи) Або набувають додаткового просторове значення (піски, снігу).
  Вчора клеїли новий обой в дитячій Вчора клеїли нові шпалери в дитячій
 5. Іменники, що позначають парні предмети (типу ковзани, лижі, кеди, туфлі), Вживаються переважно в формі множ. числа. Правильність вживання їх форм од. числа слід перевіряти по Тлумачного словника.
  з ноги злетів тапок Де моя права Кедина? з ноги злетіла тапка Де моя права кеда?
 6. Для освіти форм Рід. пад. од. числа ім. 1-го відмінювання використовуються закінчення: -и, -і - для позначення цілого; -у (-ю) - для позначення частини цілого.
Примітка: Цією нормою можуть не підкорятися форми іменників у складі стійких виразів. попити воду з ока на око з запалу, з жару попити води віч-на-віч з пилу, з жару
 7. Відповідні норми закінчення Рід. відмінка множ. числа ім. 2-ої відміни вказані в тлумачному словнику.
  Грузинів, кілограм, маєтків, туфель, зябра, панчіх Грузин, кілограмів, маєтків, туфель, зябер, панчіх
Продовження табл. П.2.2    
 8. Відмінкові закінчення розташований на центральному проспекті. пад. од. числа іменників 2-ої відміни висловлюють наступні значення: - Обстоятельственноезначення (де? як? коли?); - Об'єктне значення (у чому? на чому? про що?) .Наприклад: Розмовляти на бігу, але кращий в бігу.
  Гуляти в саду роль в «Вишневому саду» Гуляти в саду, роль в «Вишневому саду»
Примітка: У деяких випадках закінчення  є ознакою «книжності»,  - Ознакою разговорности (пор .: у відпустку і в відпустки)
 9. Деякі прізвища мають особливості в відмінюванні:
 - Слов'янські прізвища, оканчівающіесяна енко, ко, ово, -аго, -яго, -их, -их (типу Романенко, Громико, Дурново, Живаго, Косих, Долгих) Не відмінюються; Сценарій В. Черниха картини Шевченки Сценарій В. Черних картини Шевченка
 - Чоловічі прізвища, що закінчуються на приголосний (типу Блок, Даль), Схиляються, жіночі - не відмінюються Олександру Блок Олександру Блоку
 - Прізвища, співзвучні назвам тваринного або предмета (типу Гусь, Ремінь), За бажанням носія прізвища можуть не схилятися студенту Вовкові студенту Вовк
 - Прізвища іншомовного походження, що закінчуються на -е, -і, -о, -у (типу Бронте, Дали, Дідро, Попеску) Або ударні -а я (типу Дюма, Золя) Не відмінюються книги Стендаль і Жоржа Санда не читав Попеску книги Стендаля і Жорж Санд не читав Попеску
 - Чоловічі прізвища іншомовного походження, що закінчуються на -ів и ин, Мають в творити. пад. закінчення -ом.Напрімер: Купріним (Російське прізвище), але Дарвіном (Іншомовна прізвище) Чарлі Чапліном Чарлі Чапліним
 Вживання іменників
 1. Слово-управитель вимагає вживання залежного слова в певній (певних) падежной (відмінкових) формі (формах), а при предложном управлінні - ще й точного вибору прийменника. наприклад: відзвітувати в виконану роботу; рецензія на прочитану книгу.
  Мати перевагу над противником Я дивуюся на нього Мати перевагу перед супротивником або мати перевагу над противником Я дивуюся йому
 2. Необхідно враховувати різне управління словами, які не є в реченні однорідними членами, в одній і тій же падежной формі (типу завдання прискорення впровадження інтенсифікації виробництва).
  Призначеної дирекцією комісією Комісією, призначеною дирекцією
 3. Необхідно враховувати різне управління словами, є в реченні однорідними членами. Наприклад: Проект закону обговорювався на фабриках, заводах, в організаціях; Я люблю своє місто і пишаюся ним.
  Ми побували в театрах, музеях, концертах Фірма організувала і керує філією Ми побували в театрах, музеях, на концертах Фірма організувала філія і керує ним
Продовження табл. П.2.2
 4. Однорідні члени речення не можуть бути виражені іменниками, що позначають родові та видові поняття. наприклад: На роботу запрошуються жінки, чоловіки і
пенсіонери. Не забудь купити фрукти, молоко і яблука Не забудь купити фрукти і молоко
 5. Визначається слово не може перебувати всередині визначення, вираженого причетним оборотом. наприклад: створені пісні народом (Неправильно); створені народом пісні або пісні, створені народом (Правильно).
  Всі залежні заходи від нас були прийняті Всі залежні від нас заходи були прийняті  
 6. Визначення, виражене відокремленим причетним оборотом, не повинно бути віддалене від обумовленого слова (помилка типу Команда вирушила на змагання, що складається з десяти
гімнасток). Дубровський піймав селян Троекурова в своїх лісах, які крали дрова Дубровський піймав в своїх лісах селян Троекурова, які крали дрова
 7. Присудок завжди узгоджується з підметом, а не з відносяться до останнього уточнюючими словами, приєднувальними оборотами та ін. Наприклад: Керівництво інституту, в тому числі перший проректор, багато зробило ...
  Ніхто, навіть кращі фахівці, не могли поставити правильний діагноз Ніхто, навіть кращі фахівці, не міг поставити правильний діагноз
 8. Якщо підмет виражено іменним словосполученням, присудок узгоджується з іменником, вжитим в імені. пад .. Наприклад: «Герой нашого часу» написаний М. Ю. Лермон-
товим. «Вовки та вівці» поставлений на сцені «Руслан і Людмила» створені А. С. Пушкіним «Вовки та вівці» поставлені на сцені Поема «Руслан і Людмила» створена А. С. Пушкіним
 9. Якщо підмет виражено складовим словом типу школа-інтернат, штаб-квартира, то присудок узгоджується з тим компонентом, який: а) висловлює більш загальне поняття, б) позначає конкретну річ (предмет) .Наприклад: Пісня-романс стала популярною; Крісло-ліжко стояло в кутку
  Відкрилася нова кафе-їдальня Книга-довідник цікава Відкрилося нове кафе-їдальня Книга-довідник цікавий  
 10. При вживанні іменника в словосполученні з кількісними числівниками два, три, чотири можливі наступні випадки: · якщо іменник чоловічого або середнього роду, то визначення, розташоване між числівником та іменником, вживається в формі Рід. пад. множ. чісла.Напрімер: Три великих вікна; два розумних людини;
 · Якщо іменник жіночого роду, то визначення, розташоване між числівником та іменником, вживається в формі саме. пад. множ. чісла.Напрімер: Дві маленькі дівчинки;
 · Якщо визначення стоїть перед числівником, то воно ставиться в формі саме. пад., незалежно від граматичного роду іменників. наприклад: Перші два роки, останні два тижні.
Закінчення табл. П.2.2
  Три сусідні будівлі чотири нерівні частини кращих два дні напружених три тижні Три сусідні будівлі чотири нерівні частини кращі два дні напружені три тижні
 11. При вживанні географічних назв: · схиляються назви міст і річок узгоджуються в непрямих відмінках з визначеним словом - родовою назвою; наприклад: У місті Москві, на річці Волзі· Назви сіл, селищ і т. Д. Зазвичай узгоджуються з визначеним словом - родовою назвою; наприклад: У селі Арманіхе, про село Теплотроіцком; · Інші географічні назви не узгоджуються з родовим найменуванням; наприклад: на озері Байкал, в штаті Каліфорнія, у гори Ельбрус.  виняток: Узгоджуються географічні назви, які перейшли з прикметників (типу на вулиці Донецькій, у гори Магнітною).
  У міста Нью-Йорк на річці Лена в селі Сатіс у півострова Таймиру у планети Юпітера на вулиці Херсонська У міста Нью-Йорка на річці Лені в селі Сатіс у півострова Таймир у планети Юпітер на вулиці Херсонській
 12. У складнопідрядні речення між союзним словом який і заміщаються їм іменником не повинні перебувати інші іменники. наприклад: Ми зустріли внучку Марії Сергіївни, яка нещодавно пішла в школу
  Нам подобається собака сім'ї Іванових, яка не кусається Нам подобається собака, яка не кусається. Її господарі - Іванови
                         

Таблиця п.2.3Попередня   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   Наступна

Види дискусійною мови | Відмінності між ними | Ші засоби їх втілення | Побутово-розмовний стиль в зіставленні зі строгими стилями | Стилеобразующие ознаки побутово-розмовної стилю | У побутово-розмовному стилі | Емоційності та оцінковості в побутово-розмовному стилі | Художній текст в зіставленні з текстами інших стилів | Роди і жанри художньої літератури | ПРАВИЛА ВИМОВИ ПРИГОЛОСНИХ і голосних ЗВУКОВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати