Головна

Мовні засоби втілення

  1. I. Дезінтоксикаційні кошти трансфузійної терапії
  2. Iii) повідомлення для загального відома будь-якими засобами подання та виконання своїх творів.
  3. III.1.3) Засоби доведення кримінального обвинувачення.
  4. IV. НАЗАЧЕНІЕ КОНЛАНГА Огір ЯК ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОВ
  5. Автомобільні транспортні засоби, їх класифікація.
  6. Авторські фонетичні стилістичні засоби
  7. Адміністративно-правові засоби

узагальненості і інформаційної насиченості строгих стилів

стилі- обра- зующие риси Мовні засоби їх втілення
 Офіційно-діловий стиль  науковий стиль
 Обоб-щён-ність  >Абстрактная лексика, в т. Ч. Віддієслівні іменники: поява, впорядкування, запит, уніфікація, завдання, випуск, неявка> Складові найменування: населений пункт, технічні засоби захисту, засіб пересування> Форми од. числа іменника в узагальненому значенні:волкотносітся до хижих ссавців ...> Форми дієслова теперішнього часу з абстрактним (узагальненим) значенням:
Індивідуальні трудові спори розглядаються в суді Збірка статера проводиться в порядку, зворотному розбиранні
 >Особие способи назви людей: посадова особа, клієнт, працівник, керівник установи, заявник  >Паралінгвістіческіе кошти: формули, схеми, графіки та ін.
 Інфор-маци-оннаянаси-щен-ність  >Термінологія*>Обособленние члени предложенія>Однородние члени речення
 >Поліпрозітівние** предложеніяТак, пропозиція Для роз'яснення громадянам порядку розгляду повідомлень про злочини, пов'язаних з пожежами, в місцях, доступних для відвідувачів, вивішується відповідна інформація містить наступні пропозиції: 1) трапляються пожежі; 2) скоюються злочини; 3) деякі із злочинів пов'язані з пожежами; 4) громадяни повідомляють про випадки пожежі; 5) громадяни хочуть знати про порядок розгляду їх заяв; 6) посадові особи зобов'язані надати їм цю інформацію; 7) ця інформація надається в письмовому вигляді; 8) текст, що містить цю інформацію, вивішується в певних місцях; 9) ці місця повинні бути доступні для громадян
         

*Використання термінології створює не тільки інформаційну насиченість, а й узагальненість наукового і офіційно-ділового тексту.

** Пропозиція - відображена в реченні одиниця змісту, рівна за обсягом одній події або стану справ. Поліпрозітівние пропозиції (що містять кілька пропозицій) здатні навіть в рамках простого пропозиції передати значний обсяг інформації.

Таблиця 8.6Попередня   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   Наступна

Комунікативні якості мови | Комунікативні якості мови | Забезпечують або порушують комунікативні якості мови | Стилістика як розділ мовознавства. структура стилістики | Взаємозв'язок стилістики та суміжних дисциплін | розділи стилістики | Моделі ділового спілкування | Жанри адміністративного подстиля | Підстилі наукового стилю | Підстилі і жанри наукового стилю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати