Головна

Взаємозв'язок стилістики та суміжних дисциплін

  1. I. Мета і завдання дисципліни
  2. II. Вимоги до рівня освоєння дисципліни
  3. III. Взаємозв'язок держави і права.
  4. IV.1 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
  5. X. ЕТИКА І ДИСЦИПЛІНА
  6. X. ЕТИКА І ДИСЦИПЛІНА
  7. XIII.3 Інформаційне забезпечення дисципліни (Інтернет-ресурси)
лінгвістична дисципліна і її специфіка взаємозв'язок лінгвістичних дисциплін лінгвістична дисципліна і її специфіка
 КУЛЬТУРА МОВИ  1. І культура мови, і стилістика розвивають вміння знаходити найбільш точні, доцільні, стилістично виправдані засоби для вираження думки в конкретній мовній сітуаціі2. Комунікативні якості мови, що розглядаються культурою мови, в рамках стилістики стають важливими характеристиками певного функціонального стіля3. І риторика, і стилістика сприяють розвитку майстерності доцільною, виразною, що впливає на аудиторію, переконливою співрозмовника мови  СТИЛІСТИКА
 Включає в себе три аспекти (нормативний, комунікативний і етичний) Основний аспект - норматив-ний; центральні поняття: норма, літературна мова, кодифікація, правильність  Орієнтована на виявлення, вивчення, диференціацію стилістично значущих засобів мови, що відносяться до певного функціональних-ному стилю і / або експресивно забарвлених
 РИТОРИКА  СТИЛІСТИКА
 Розглядає в єдності фа-ктор, що забезпечують успішність, результативність мови, в числі яких логіка побудови виступу, мовне, в т. Ч. Невербальне поведінка оратора (т. Е. Конк-ретних текст «поміщається» в конкретну ситуацію)  Здійснює узагальнений аналіз різних типів текстів, що відносяться до різних стилів, підстилів, жанрами. В рамках стилістики можна говорити про більш високому рівні абстракції, т. Е. Про абстрактності від конкретної ситуації

Стилістика як вчення використовує два основні підходи до розгляду і стилістичної диференціації мовних ресурсів.

1. Підхід, що передбачаєпоуровневого стилістичну характеристику мовних одиниць, Представлений в табл. 7.2.

Таблиця 7.2Попередня   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Наступна

Складові комунікативної ситуації | Стратегічні комунікативні цілі | Умови комунікативного успіху | мовний етикет | Властивості мовного етикету | Основні етикетні жанри | грані ввічливості | Комунікативні якості мови | Комунікативні якості мови | Забезпечують або порушують комунікативні якості мови |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати