Головна

Стилістика як розділ мовознавства. структура стилістики

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. I. Розділи курсу
  3. II. Процедурний розділ.
  4. III.1. Послідовна структура управління
  5. III.2. Умовна структура управління
  6. IV. МОВА ЯК СИСТЕМА І СТРУКТУРА
  7. V. 17.3. Структура характеру та симптомокомплекси його властивостей

Стиль у всіх його значеннях є предметом стилістики - розділу мовознавства, який вивчає а) виразні засоби і можливості мови і б) закономірності функціонування (використання) останнього в різних сферах суспільного життя.

Активний розвиток стилістики в ХХ ст., Особливо в його другій половині, визначив ряд факторів, основним з яких є глобальна переорієнтація гуманітарних наук. Основним об'єктом всебічного вивчення і дослідження стає людина, а точніше - його поведінка, зокрема мовна поведінка в конкретній ситуації спілкування. Саме в цей період вченими розробляється теорія мовної діяльності, в зв'язку з чим їх дослідницькі інтереси виходять за межі ладу мови і його одиниць. Лінгвісти, психологи, методисти все частіше звертаються не тільки до питань ситуативного використання мови, а й до психологічних, когнітивним, соціокультурним, ментальним, т. Е. До екстралінгвістичним (що відноситься до позамовної дійсності) основам мовної діяльності.

Так виникає поняття «когнітивна наука», що вивчає людський розум, мислення, а також всі ті процеси, які з ними пов'язані. Когнітивна наука представляє по суті цілий комплекс наук; в її складі активно розвивається і стилістика- Вчення багато в чому суміжне (дотичне) з іншими гуманітарними галузями знання.

Отже, специфіка стилістики передбачає необхідність виходу за рамки мовознавства, оскільки багато стилістичні явища неможливо пояснити без використання поряд з лінгвістичної термінологією і понятійного апарату (а значить, і термінології) інших, суміжних з лінгвістикою наук: риторики, культури мовлення, психології, соціології, логіки та ін.

Змістовно найбільш близькі до стилістики такі дисципліни, як культура мови і риторика. Загальна і відмінності між ними відображені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1Попередня   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   Наступна

Етичні та комунікативні норми в рамках комунікативної ситуації | Складові комунікативної ситуації | Стратегічні комунікативні цілі | Умови комунікативного успіху | мовний етикет | Властивості мовного етикету | Основні етикетні жанри | грані ввічливості | Комунікативні якості мови | Комунікативні якості мови |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати