Головна

Комунікативні якості мови

  1. III. Вправи і КЗ, що формують регуляційних-комунікативні вміння на прагматико-репрезентує стадії.
  2. IV. 15.3. Вольові якості особистості та їх формування
  3. X. Порядок встановлення факту надання комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість
  4. Z1.2. КОМУНІКАТИВНІ ЯВИЩА І ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 437
  5. Автокорреляция в залишках, її вимір і інтерпретація. Критерій Дарбіна-Уотсона в оцінці якості трендового рівняння регресії.
  6. Аналіз доданого якості
  7. Аналіз документів системи менеджменту якості

Який зміст ми вкладаємо в поняття хороша мова? У побуті під цим мається на увазі найчастіше мова правильна, «красива», що містить вишукані слова і вирази. Насправді ж термінологічне значення цього словосполучення більш об'ємно, різнопланово і змістовно. Гарна, досконала мова вимагає дотримання всіх видів норм: комунікативних, мовних, етичних. Комунікативні норми управляють мовними і мовними, припускаючи не тільки їх дотримання (припустимо, дотримання літературної норми або забезпечення точності мови), а й усвідомлене відступ від цих норм з метою надання виразності тексту, з метою стилізації і для створення мовної гри.

Своє вираження комунікативні норми знаходять в комунікативні якості мови- В таких її властивості, які допомагають організувати спілкування з урахуванням конкретної ситуації і поставлених цілей найбільш ефективно. Ці властивості проявляються як в усній, так і в письмовій мові. До комунікативних якостей мови відносяться правильність, доречність, точність, логічність, багатство, чистота, виразність мовиі деякі інші її властивості.

Всі ці якості є приватним проявом комунікативної доцільностімови. У кожному конкретному випадку окреме властивість мови або їх комбінації виявляються по-різному (в тому числі і в різному ступені) - в залежності від цілей, намірів учасників, умов і ситуації спілкуванні, від мовного жанру. Припустимо, в науковій мові доцільність проявляється в логічності, точності, а в художньому тексті - в виразності, багатстві і т.д. Але в будь-якому випадку вони повинні сприяти досягненню цілей комунікативного акту і результативності спілкування.

Обумовленість комунікативних якостей мови жанрово-стильової приналежністю тексту представлена ??в табл. 6.10:

Таблиця 6.10Попередня   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   Наступна

Загальна характеристика комунікативних і етичних норм. їх взаємодія | Етичні принципи спілкування | Комунікативні принципи спілкування | Етичні та комунікативні норми в рамках комунікативної ситуації | Складові комунікативної ситуації | Стратегічні комунікативні цілі | Умови комунікативного успіху | мовний етикет | Властивості мовного етикету | Основні етикетні жанри |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати