На головну

Способи пояснення лексичного значення слів

  1. B, Виберіть для виділених в тексті А слів правильні значення.
  2. E.3. Значення статистик Дарбіна-Уотсона при 5% -му рівні значущості
  3. VII.2.2) Способи набуття права власності.
  4. Адміністративно - правовий та цивільно-правової способи
  5. Алгоритм динамічного призначення адрес
  6. Альтернативні способи комунікації
  7. Амортизація, способи нарахування
спосіб приклади
 понятійний  Мішковина - груба і міцна тканина (для мішків, упаковки тощо) Минтай - промислова риба сем. тріскових
 Підбір синонімів  Байдикування - неробство, дозвільне времяпрепровожденіенацело - без залишку, повністю
 Посилання на однокореневе слово  Мрійник - той, хто любить мріяти, хто схильний віддаватися мечтамОдобрітельний - містить в собі схвалення; виражає схвалення.
 комбінований  Нашіптувати - потайки наговорювати на кого-небудь; ябеднічатьНахальний - відрізняється нахабством; нахабний

В якості ілюстративного матеріалу в словникової статті використовуються цитати, вислови (словосполучення або короткі речення, складені авторами словника), а також (як в словнику В. І. Даля) фольклорний матеріал.

> Які словники є у вас вдома? До якого з них ви найчастіше звертаєтеся?

> Використовуючи ребуси словник (словник наголосів, словник труднощів російської мови), доведіть існування в російській мові варіативних норм.

> Який із способів тлумачення лексичного значення представляється Вам найбільш незручним для користувача?

> Спробуйте без допомоги тлумачного словника дати тлумачення лексичного значення якої-небудь речі, предмета, що знаходиться у вашій кімнаті. До якого способу тлумачення ви при цьому втечете? Які труднощі відчуєте? Зіставте потім ваше тлумачення з наведеними в тлумачному словнику.

Список рекомендованої літератури

I

 1. Введенська Л.А., 2002  Гл. 1.Гл. 3, § 3.2.  З історії російської мови; Нормативний аспект культури мовлення.
 2. Іпполітова Н.А.  Гл. 3.  Нормированность як механізм культури мовлення.
 3. Невежина М.В.  Гл. 1.Гл. 3.  Сучасна російська літературна мова; Мовна норма: Становлення і функціонування літературної мови. Мовні норми.
 4. Сидорова М.Ю., 2002  Ч. II.Лекція 10.Лекція 12.  Російською та іншими мовами світу; Мир в словниках і світ словників; Мовна гра.
 5. Сидорова М.Ю., 2005  Лекція 2.  Мовна норма, її роль в становленні і функциониро-вання літературної мови.
 6. Черняк В.Д.  Глава II.Глава V.Глава VI.  Словники і мовна культура; Історія розвитку норм російської літературної мови; Норми сучасної російської мови.
 7. Навчальний посібник-словарь.Термінологіческо-понятійне поле «Нормативний аспект культури мови».

II

1. Борунова С.Н. Ребуси словник російської мови: Вимова, наголос, граматичні форми / С.М. Борунова, А.Л. Воронцова, Н.А. Єськова; під ред. Р.І.Аванесова.- М .: Рус. яз., 1989.

2. Горбачевич К.С. Словник труднощів сучасної російської мови / К.С.Горбачевіч.-СПб ,: Норинт, 2003.

3. Граудина Л.К. Граматична правильність російської мови: стилістичний словник варіантів / Л.К.Граудіна, В.А.Іцковіч, Л.П.Катлінская. - М .: ТОВ «Видавництво Астрель»: ТОВ «Видавництво АСТ», 2004.

4. Даль В.І.Тлумачний словник живої великоросійської мови: в 4 т. / В. І. Даль. - СПб.: ТОВ «Діамант», ТОВ «Золотий вік», 1999 (або будь-яке інше видання).

5. Дьяченко Г. Повний церковнослов'янський словник / Г.Дьяченко - М .: Отчий дім, 2001..

6. Колесніков Н.П. Словник паронімів і антонімів російської мови / Н.П. Колесников Ростов / н / Д: Фенікс, 1995..

7. Новітній словник іншомовних слів і виразів. - М .: ТОВ «Видавництво АСТ», Мн .: Хар-вест, 2002.

8. Новиков А.Б. Словник перифраз російської мови (на матеріалі газетної публіцистики) / А.Б.Новіков. - М .: Рус. яз., 2004.

9. Ожегов С.І. Тлумачний словник російської мови / С. І. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - М .: Азбуковник, 1999..

10. Словник сполучуваності слів російської мови; під ред. П.М. Денисова, В.В. Морковкіна.- М .: ТОВ «Видавництво Астрель»: ТОВ «Видавництво АСТ», 2002..

11. Тематичний словник російської мови; під ред. В.В. Морковкіна.- М .: Рус. яз., 2000..

12. Тлумачний словник російської мови кінця ХХ століття. Мовні зміни; під. ред. Г.Н. Скляревської. - СПб .: «Фоліо-Пресс», 1998.

13. фразеологічний словник російської мови; під ред. А.И.Молоткова. - СПб .: Варіант, 1994..

14. Черних П.Я. Історико-етимологічний словник російської мови: в 2 т .; П.Я.Черних. - М .: Рус. яз., 1993.

Лекція № 6Попередня   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   Наступна

Формування исконно русской лексики | Загальнонародна мова. Літературна мова | Подібність російського і старослов'янської мов | Іншомовна лексика російської мови | Внутрішньолітературної різновиди загальнонародної мови | Просторічні мовні явища | мовні норми | Властивості мовних норм | Різновиди мовних норм | Енциклопедичних та лінгвістичних словників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати