На головну

Функції заголовка в тексті

  1. B, Виберіть для виділених в тексті А слів правильні значення.
  2. II. ФУНКЦІЇ
  3. II. ФУНКЦІЇ
  4. II. функції
  5. II. функції ІТС
  6. II. ФУНКЦІЇ ЦУП
  7. А) Знайдіть в тексті факти, які були вам вже відомі.
функція сутність функції коментар
 інформативна  Реалізується в повідомленні адресату основного сенсу, теми, ідеї тексту, наприклад:повість В. Астафьєва «Цар-риба»; монографія М. Гаспарова «Про російської поезії»; збірник документів «Права людини»; стаття в журналі «Професія - каскадер»  Є універсальною для текстів всіх функціональних стилів. Особливо характерна для ділових і наукових текстів
 аппелятивная  Виражається в зверненні автора до особистого досвіду адресата, в т. Ч. До його фонових знань, наприклад, заголовки журнальних статей:«Естафета наступання на граблі», «Грузинські пісні про головне»  
Закінчення табл. 3.5
 експресивна  Полягає в вираженні оцінки, почуттів і емоцій автора, наприклад:повість А. П. Чехова «Стрибуха»; вірш В. Маяковського «Про погані»  Аппелятивная, експресив-ва і рекламна функції особливо властиві публіцистичним текстам і взагалі матеріалами СМІ.Рекламная функція властива також творам «псевдохудожньою» (бульварної) літератури
 рекламна  Полягає в залученні уваги адресата до даного тексту, наприклад, заголовки журнальних статей: «Крокодил на повітряній подушці», «Прикро. ру »

Часто в заголовку одночасно реалізується не одна функція, а кілька. Наприклад, заголовок відомої статті А. І. Солженіцина «Образованщіна» виконує поряд з інформативною функцією (відображає проблематику) і експресивну, оскільки в авторському неологізм (т. н. окказіоналізма) суфікс -нок- Передає негативну авторську оцінку відображуваного явища.

Крім того, будь-який заголовок виконує репрезентативну (представницьку) функцію. Перебуваючи поза текстом, він є своєрідною «візитною карткою» конкретного мовного твори в переліку літератури, в бібліографічних списках і покажчиках, в каталогах і т. Д. Разом з зазначенням автора заголовок є одним із способів «згортання» тексту.

> Чи існують тексти, в яких відсутня абзацний членування? Відповідь аргументуйте.

> Чи існують тексти без заголовка? Відповідь аргументуйте.

> Чому рубрикація характерна саме для ділового та наукового тексту?

> З якою метою рубрикація використовується в художньому тексті?

> Чи можна говорити про композицію стосовно оголошення про майбутнє відключення води, вивішеному в під'їзді житлового будинку?

 Попередня   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Наступна

Характеристика компонентів мовленнєвої діяльності | Вербальні засоби мовного взаємодії | Значення дієслівних приставок | структура інтонації | види жестів | Відмінні ознаки письма | мовне взаємодія | Загальне поняття про текст і текстових категоріях | Основні текстові категорії | Мовні засоби, що забезпечують єдність тексту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати