На головну

Тема 2.1. Угоди в підприємницької діяльності

  1. II 6.3. Освоєння діяльності. навички
  2. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  3. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  4. II. 8. 3. Види мовної діяльності
  5. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу
  6. III. Завершення життєдіяльності сім'ї
  7. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.

1. Угоди: поняття, ознаки, форми.

2. Види угод.

3. Недійсні угоди: нікчемні та оспорювані.

1. Угоди: поняття, ознаки, форми

Угоди - дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 153 ЦК України).

Основні ознаки угоди:

1) угода - це завжди вольовий акт, тобто дії людей;

2) це правомірні дії;

3) угода спеціально спрямована на виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин;

4) угода породжує цивільні відносини, оскільки цивільним законом визначаються ті правові наслідки, які настають в результаті здійснення операцій.

Форми угод:

1. Усна форма - суб'єкт висловлює свою волю словами. Угода може бути укладена в усній формі, якщо інша форма (письмова, нотаріально засвідчена) не передбачена законом або угодою сторін (ст.158, 159 ЦК РФ).

2. Письмова форма - складання документа, що виражає зміст угоди та підписаного уповноваженими органами.

Обов'язкова письмова форма передбачена для угод:

- Між юридичними особами;

- Юридичними особами та громадянами;

- Угоди на суму понад десяти МРОТ;

- У випадках, коли письмова форма прямо передбачена законом (ст. 160, 161 ЦК України).

3. Нотаріально засвідчені угоди - вчинення на документі, складеному в письмовій формі, посвідчувального напису нотаріусом або посадовою особою, яка їх заміняє.

Нотаріальне посвідчення угод:

- У випадках, зазначених у законі (договір ренти);

- За згодою сторін (ст. 163 ЦК України).

4. Вчинення конклюдентних дій - вчинення дій, що свідчать про намір особи вступити в угоду (придбання товару через торговельні автомати).

5. Мовчання може визнаватися виявом волі укласти угоду, якщо це передбачено законом або угодою сторін (ст. 158 ЦК України).

2. Види угод

1. За кількістю сторін:

1) Одностороння угода - угода, для здійснення якої достатньо вираження волі однієї сторони.

2) Двостороння угода - угода, для здійснення якої потрібно волевиявлення двох сторін. Воля сторін повинна:

- Бути взаємно задовольняється (одна сторона хоче продати, інша - купити);

- Збігатися (сторони повинні узгодити об'єкт угоди).

3) Багатостороння угода - угоди, для здійснення якої необхідно волевиявлення більш двох сторін (установчий договір) (ст. 154 ЦК України).

2. За наявності зустрічного надання:

1) оплатній угоди - угода, в якій обов'язок одного боку вчинити певні дії відповідає обов'язку іншої сторони надати матеріальне або інше благо.

2) У безоплатній угоді зустрічна обов'язок відсутній (односторонні угоди) (ст. 155 ЦК України).

3. За моменту здійснення операції:

1) Консенсусна угода - угода, яка породжує права і обов'язки сторін з моменту досягнення ними угоди.

2) Реальна угода вважається завершеною з моменту передачі речі або вчинення іншої дії.

4. За наявності умови в угоді:

1) Угода, укладена під відкладальне умова, - права і обов'язки сторін по угоді виникають при настанні тих чи інших обставин (батьки дарують синові квартиру з умовою, що право власності на неї у нього виникає тільки після закінчення університету).

2) Угода, укладена під отменітельное умова, - права і обов'язки сторін по угоді припиняються при настанні того чи іншого обставини (власник здає квартиру з умовою, що коли він повернеться з відрядження, договір оренди припиняється) (ст. 157 ЦК України).

3. Недійсні угоди: нікчемні та оспорювані

Неправильна угода - дії, вчинені у вигляді угоди, не породили результату, якого бажали сторони.

Наслідки недійсною угоди:

Двостороння реституція - кожна зі сторін зобов'язана повернути другій все одержане за нею в натурі або грошах (при неможливості повернути в натурі).

Одностороння реституція - повернення виконаного отримує тільки одна сторона - сумлінна. Належне іншій стороні (недобросовісної) переходить в дохід держави.

Додаткові майнові наслідки:

- Відшкодувати завдані реальні збитки (в угоді з недієздатною особою, визнаною судом недійсною, якщо інша сторона знала про його недієздатності);

- Недопущення реституції - все одержане за угодою переходить в дохід держави (угода укладена з метою, суперечною основам правопорядку і моральності, при намірі обох сторін (ст. 167 ЦК України).

Наслідки недійсності правочину:

Недійсність частини угоди не тягне недійсності інших частин, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення недійсної частини (ст. 180 ЦК України).

недійсні угоди

нікчемні Оспорімие

Нікчемний правочин - є недійсною незалежно від визнання її такою і не породжує для її учасників правових наслідків в силу її порушення чинного законодавства (ст. 166 ЦК України).

Нікчемні правочини:

- Не відповідають вимоги закону й іншим правовим актам (ст. 168 ЦК України);

- Вчинені з метою, протиправній основам правопорядку і моральності (ст. 169 ЦК України);

- Уявні і удавані (ст. 170 ЦК України);

- Вчинені громадянином, визнаним недієздатним внаслідок психічного захворювання (ст. 171 ЦК України);

- Вчинені неповнолітніми, які не досягли 14 років (ст. 172 ЦК України);

- Вчинені з порушення встановленої законом форми в прямо передбачених випадках або недотримання вимоги про державну реєстрацію.

Оспоримая угода - є недійсною в силу визнання такою судом (ст. 166 ЦК України).

Оспорювані правочини:

- Юридичної особи, що виходять за межі його правоздатності (ст. 173 ЦК України);

- Вчинені з виходом за межі обмежень повноважень на вчинення правочину (ст. 174 ЦК України);

- Вчинені неповнолітніми у віці від 14 до 18 років (ст. 175 ЦК України);

- Вчинені обмежено дієздатною особою (ст. 176 ЦК України);

- Вчинені особою, не здатним розуміти значення своїх дій або керувати ними (ст. 177 ЦК України);

- Вчинені під впливом помилки (ст. 178 ЦК України);

- Вчинені під впливом обману, насильства, погроз, зловмисної угоди представника однієї сторони з другою або збігу тяжких обставин (ст. 179 ЦК України).

Завдання для самостійної роботи:

1. Вивчіть лекцію, використовуючи презентацію, тема: «Угоди у підприємницькій діяльності» з «Збірника презентацій з дисципліни« Правове забезпечення професійної діяльності »».

2. Дайте відповідь на питання:

1) Як визначається поняття угоди?

2) За яких умов угода визнається дійсною?

3) Як класифікуються угоди?

4) У якій формі можуть здійснюватися операції?

5) Що розуміють під дійсною і недійсною угодою?

6) Які правові наслідки недійсною угоди?

7) Чим відрізняються реальні угоди від консенсуальних?

3. Дайте відповідь на питання тесту «Угоди у підприємницькій діяльності» (див. Додаток 3).

 Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Курс лекцій з практичними завданнями з дисципліни | Правові основи професійної діяльності | Тема 5.2. Судовий розгляд в арбітражному суді | Тема 1.2. Юридична особа як суб'єкт підприємницької діяльності | Тема 1.3. Класифікація і організаційно-правові форми юридичних осіб. Акціонерні товариства, товариства на вірі, закриті акціонерні товариства. | Тема 1.4. Правові основи неспроможності (банкрутства) господарюючих суб'єктів | Тема 1.5. Суб'єкти малого підприємництва | Тема 2.3. Цивільно-правова відповідальність | Регулювання трудових відносин. | Тема 3.2. Сторони трудових правовідносин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати