На головну

Система основних рахунків

  1. I.2.3) Система римського права.
  2. I.I.I. Основне тотожність національних рахунків
  3. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  4. II.5.1) Поняття і система магістратур.
  5. III. 10.1. Поняття про сприйняття і характеристика основних його особливостей
  6. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  7. IV. МОВА ЯК СИСТЕМА І СТРУКТУРА

Рахунки є важливим елементом СНС. Вони використовуються для реєстрації економічних операцій, здійснюваних інституційними одиницями, тобто резидентами даної країни. Окремі записи в рахунках - це аналітичні узагальнюючі показники різних аспектів економічних процесів.

У СНС використовуються два методу балансування рахунків. Деякі рахунки мають балансуючу статтю, яку реалізують за допомогою балансового методу. Ця стаття потім стає вихідної статтею такого рахунку.

Деякі рахунки балансуються «за визначенням», тобто балансування рахунку досягається завдяки тому, що між записами, що відносяться до ресурсів і до використання, має існувати рівновага.

Кожен рахунок СНС складається з двох сторін: ресурсів та використання (сума записів в ресурсах дорівнює сумі записів у використанні).

Розрізняють такі групи рахунків:

1. Рахунки для секторів економіки

2. Рахунки для галузей економіки

3. Рахунки для окремих економічних операцій

4. Рахунки для економіки в цілому (консолідовані рахунки)

У свою чергу, рахунки для секторів економіки діляться на поточні, рахунки накопичення, баланси активів і пасивів. А поточні рахунки містять: рахунок виробництва; рахунок утворення доходів; рахунок первинного розподілу доходів; рахунок вторинного розподілу доходів (перерозподіл доходів в грошовій формі); рахунок використання наявного доходу; рахунок перерозподілу доходів у натуральній формі; рахунок використання скоригованого наявного доходу. Рахунки нагромадження включають: рахунок операцій з капіталом; фінансовий рахунок; рахунки інших змін в активах і пасивах (рахунок інших змін активів і пасивів і рахунок переоцінки активів і пасивів).

Розглянемо більш докладно поточні рахунки. Основні рахунки і показники СНР представлені в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2.Попередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

Показники стану основних фондів | Схема балансу основних фондів за балансовою вартістю | Статистичне вивчення руху основних фондів | Використання основних фондів. Фондоозброєність. | Склад, наявність і використання парку обладнання | Ресурси і запаси матеріальних цінностей | Показники обсягу і структури запасів матеріальних цінностей | Показники використання запасів матеріальних цінностей | Поняття системи національний рахунків і її склад. | Основні показники СНС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати