Головна

Види аналізу залежно від масштабів

  1. I. Насамперед розглянемо особливість суджень залежно від ізмененіясуб'екта.
  2. V.2. Правові категорії осіб в залежності від status libertatis
  3. V.3. Правові категорії осіб в залежності від status civitatis
  4. V.4. Правові категорії осіб в залежності від status familiae
  5. А. Система оплати праці в залежності від кваліфікації працівника
  6. Автоматична політика (політика вбудованих стабілізаторів) заснована на забезпеченні податковою системою бюджетних надходжень в залежності від рівня економічної активності.
  7. Автоматичний гематологічний аналізатор - Sysmex KX-21N

Деякі галузі економіки представляються особливо важливими в силу впливу, яке вони зазвичай роблять на загальноекономічну діяльність. До них, зокрема відносяться:

· Державна податкова політика (податки, державні доходи, витрати, управління державним боргом);

· Грошова політика (пропозиція грошей,% -е ставки);

· Інші фактори (інфляція, споживчі витрати, інвестиції в розвиток бізнесу, вартості розвитку енергетичних ресурсів, зовнішня торгівля і валютний курси).

Ці головні сили впливають на кілька ключових параметрів економіки, найбільш важливими з яких є:

· Обсяг промислового виробництва;

· Прибутку компанії;

· Обсяг роздрібного товарообігу;

· Особисті доходи населення;

· Рівень безробіття і інфляції.

Економіка стабільна, коли обсяг промислового виробництва, прибутку компаній, обсяг роздрібного товарообігу і особисті доходи населення рухаються вгору, а безробіття - вниз. Таким чином, при проведенні ЕА на рівні макроаналізу (наприклад, інвесторам) необхідно розглянути показники податкової та грошової політики, споживчих витрат і вартості закупівель виробничих товарів, вартість енергоресурсів і зовнішньої торгівлі.

В якості найбільш важливих економічних показників можна розглянути:

· ВНП - Являє собою ринкову вартість усієї виробленої країною продукцією, включаючи послуги на протязі періоду в один рік;

· Обсяг промислового виробництва - Показник (зазвичай індекс) випуску продукції (діяльності) в промисловості або виробничому секторі економіки. Він є індикатором підприємницького клімату;

· Грошова маса - Міра кількості грошей в обігу (існує 3 грошових агрегату);

· Індекс споживчих цін - Ілюструє зміна в цінах постійного набору споживчих товарів і послуг (споживча картина), придбаних на ринку;

· Індекс цін виробників відображає зміну в цінах на товари на різних стадіях виробничого циклу від сировинних матеріалів до готової продукції. Стрімке зростання величини даного показника може означати подальше збільшення споживчих цін;

· Рівень безробіття - Питома вага втратили роботу в складі робочої сили є узагальненим показником ек-кою здатності.

Гарвардський спосіб

Економічний розвиток України (прогноз), млрд. Грн.

 показники  оптимістичний  песимістичний
 1. Офіц. ВВП  88,50  100,60  114,20  95,60  104,40  114,90  146,90
 2. Річне зростання ВВП,%  -3,70  -0,40  -6,10  -2,90  1,40  -3,50  -7,20
 3. Інвестиції,%  -15,50  -18,30  -12,00  -18,80  -4,00  -18,30  -12,00
 4. Інфляція,%  16,00  15,00  22,00  11,00  8,00  34,00  49,00
 5. Вал. курс, дол.  1,86  2,06  2,20  1,97  2,08  2,23  4,20

висновок: якщо не буде проведена реконструкція економіки країни, то вона збанкрутує в найближчі 2-3 роки.

Галузевий аналіз

Включає оцінку конкурентоспроможності галузі щодо інших галузей. Виявляє такі компанії в рамках однієї галузі, які мають особливі перспективи розвитку.

Характеристику галузі можна отримати з відповідей на наступні питання:

· Який характер галузі;

· Якою мірою дана галузь регулюється;

· Яка роль об'єднаних профспілок робітників в даній галузі;

· Яка важливість проведення технологічних розробок;

· Які економічні рушійні сили мають особливе значення для галузі;

· Яка основна фінансова і виробнича проблематика даної галузі.

Коротка характеристика аналізу галузі за 1 квартал 97 р в Севастополі

 галузь  Темп зростання 1 кв. 1997р.  Питома вага галузі, 1 кв. 1997р.
 1 Електроенергетика  в 2 рази  8,4%
 2 Чорна металургія  147,3%  6,1%
 3 Хімічна промисловість  198,8%  0,4%
 4 Машинобудування і металообробка  116,6%  9,7%
 5 Деревообробна промисловість  48,2%  0,1%
 6 Промисловість будівельних матеріалів  53.5%  0,6%
 7 Скляна промисловість  19%  0,1%
 8 Легка промисловість  в 3 рази  0,8%
 9 Харчова промишленностьв тому числі:  124% 465,8%  70,6% 13,7%
 10 Поліграфічна промисловість  112,9%  0,2%
 11 Мукомольно-круп'яна промисловість  73,6%  3%

При проведенні галузевого аналізу використовуються зведена, бухгалтерська, статистична, оперативна і спец. звітність. Більшість показників зведеної звітності отримують складанням показників зведених звітів. Зведені звіти складаються в основному заводським методом, тобто шляхом підсумовування показників звітів подведомств підприємства. Також використовується спеціальна звітність про впровадження нової техніки, якість продукції і т.д.

 Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Тема 1. Предмет і завдання економічного аналізу | Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу. | Тема 3 Аналіз факторних систем економічної діяльності. | Класифікація факторів | Тема 4. Економіко-математичні методи, що застосовуються в економічному аналізі. Кореляційний та регресійний аналіз. | Тема 5. Економіко-математичні методи, що застосовуються в ЕА: лінійне програмування. | Тема 6. Види економічного аналізу та їх роль в управлінні виробництвом. | Види аналізу залежно від взаємозв'язку з об'єктом управління | Тема 7. Організація економічного аналізу | регресія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати