На головну

Оцінка для математичного очікування і дисперсії

  1. D. Наступні дії і оцінка
  2. А) Оцінка рівня підготовленості нового працівника.
  3. Адекватність, еквівалентному і оцінка перекладу
  4. Аналіз і оцінка впливу собівартості на величину прибутку від продажів.
  5. Аналіз і оцінка даних аргументації
  6. Аналіз і оцінка ділової активності.
  7. Аналіз і оцінка показників ефективності використання основних засобів

Якщо над деякою випадковою величиною X проведені випробування і отримано ряд значень x1, х2, ...,xn, То в якості несмещенной і заможної оцінки математичного очікування приймається середнє арифметичне з цих значень

де  - Статистичне математичне очікування. Ефективність або неефективність оцінки залежить від виду закону розподілу випадкової величини X. В теорії ймовірностей доводиться, що мінімальна дисперсія Д матиме місце при нормальному законі розподілу випадкової, величини X. При інших законах розподілу цього може і не бути.

Як заможної і несмещенной оцінки для дисперсії приймається статистична дисперсія, обумовлена ??через другий початковий момент.

або

оцінка  для дисперсії не є ефективною. Вона є асимптотично ефективною, т. Е. При n > ? > Dmin.Попередня   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Наступна

Коефіцієнт готовності системи | Основні напрямки технічної діагностики | Постановка завдань технічної діагностики | метод Байєса | Фізико-хімічна механіка старіння технічних пристроїв | Фізико-механічні основи процесу тертя | Знос елементів і вузлів машин і механізмів | Класифікація зовнішніх середовищ і умов. | корозія металів | Основи статистичних випробувань елементів машин на надійність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати