На головну

Тема 10.1. Види і методи аналізу рядів динаміки

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

Процес розвитку суспільних явищ у часі називається динамікою, а, відповідно, ряд статистичних показників, що характеризує розвиток суспільних явищ - поруч динаміки.

Ряди динаміки можуть бути моментними і інтервальними.

Для аналізу рядів динаміки обчислюють ряд абсолютних і відносних показників.

При обчисленні абсолютних і відносних показників ряду динаміки розрізняють ланцюгові і базисні показники. Якщо кожен показу-тель ряду динаміки обчислений по відношенню до попереднього, то показник буде цінною.

Якщо ж всі показники обчислені по відношенню до одного і того ж показника, прийнятому за базу порівняння, то і показник буде базисний.

Для аналізу динамічного ряду використовуються наступні показники:

1. Абсолютний приріст - Являє собою різницю рівнів ряду динаміки - з даного рівня віднімається один з попередніх йому рівнів. Абсолютний приріст відповідає збільшенню абсолютних рівнів, якщо ж абсолютні рівні знижуються, то буде абсолютне зниження. Завжди в абсолютних одиницях виміру.

 - Базисний спосіб, де

 - Рівень ряду

 - Рівень, прийнятий за базу порівняння

 - Ланцюгової спосіб, де

 - Рівень ряду

 - Рівень, що передує рівню ряду.

Між базисними і коштовними абсолютними приростами є зв'язок: сума ланцюгових абсолютних приростів дорівнює базисному приросту за весь аналізований період.

2. Темп зростання - Являє собою відношення даного рівня до одного з попередніх: він може бути виражений у відсотках або коефіцієнтах. При зниженні абсолютних рівнів буде не темп зростання, а темп зниження.

Тр =  ланцюгової спосіб; Тр =  базисний спосіб

Між базисними і коштовними темпами зростання є взаємозв'язок: твір ланцюгових темпів зростання одно базисному показнику темпів зростання, розрахованому за весь аналізований період:

3. Темп приросту - Відношення абсолютного приросту до передують-щему рівню, в порівнянні з яким визначено абсолютний приріст. Темп приросту показує, на скільки відсотків наступний рівень вище (нижче) попереднього, тому він також дорівнює темпу зростання мінус 100% (якщо теми обчислюються у відсотках) або мінус 1 (якщо темпи обчислюються у вигляді коефіцієнтів). Тпр =  або Тпр = Тр - 1

4. Абсолютне значення 1% приросту - Відношення абсолютного приросту до темпу приросту (вираженого у відсотках). Показує, яка абсолютна величина відповідає 1% приросту і виражається в абсолютних одиницях.

А =  або А = 0,01 * Уi-1

5. Для будь-якого ряду динаміки обчислюють середній рівень ряду, застосовуючи різні методи і формули, в залежності від виду ряду динаміки. Якщо ми маємо справу з інтервальним рядом динаміки, то середній рівень обчислимо але формулою середньої арифметичної. Якщо ж ми маємо справу з моментним поруч динаміки, то середній рівень ряду обчислимо за формулою середньої хронологічної.

Приклад. Є дані про чисельність робітників заводу в 2006р .:

на 01.01 500 чол.

на 01.02 550 чол.

на 01.03 580 чол.

на 01.04 560 чол.

на 01.05 550 чол.

 = 554 чол.

Якщо ж інтервали часу відрізняються один від одного у показників ряду динаміки, то при визначенні середнього рівня цього ряду повинна бути врахована тривалість періоду між датами і середній рівень визначається за формулою середньої арифметичної зваженої, а вагами будуть тривалість періодів між датами (t).

Приклад. Є дані про зміну потужностей підприємства за 2006р .:

на 01.01 250 т.р.

на 01.03 150 т.р.

на 01.07 350 т.р.

на 01.09 340 т.р.

на 01.12 360 т.р.

на 01.01.2007р. 360 т.р.

 т.р.

6. Середній абсолютний приріст є узагальнюючої характеристи-кою швидкості зміни досліджуваного показника в часі (швидкістю є приріст в одиницю часу). Для його визначення за весь період спостереження використовується формула середньої арифметичної простої:

 , де

 - Ланцюгової абсолютний приріст

n - довжина часового ряду.

або  при розрахунку базисним сопсобом

7. Середній темп зростання є узагальнюючою характеристикою динаміки і відбиває інтенсивність зміни рівнів ряду. Він показуючи-ет, скільки в середньому відсотків наступний рівень становить від попереднього протягом усього періоду спостереження. Цей показник розраховується за формулою середньої геометричної з ланцюгових темпів зростання:

 - По ланцюговій системі (темпи зростання беруться в коефіцієнтах)

або

5. Середній темп приросту характеризує середній абсолютний приріст за певний період часу.

Приклад. Є такі дані про виробництво електроенергії, млрд.кВт-год:

 роки  2000р.  2001р.  2002р.  2003р.  2004р.  2005р.
 Виробництво електроенергії

Визначте показники динаміки, оформіть результати в таблицю і проаналізуйте їх.

Рішення:

1. Абсолютний приріст, млрд.кВт-год:

 - Базисний спосіб  - Ланцюгової спосіб

?2001 = 1300 - 1100 = 200 ?2001 = 1300 - 1100 = 200

?2002 = 1520 - 1100 = 420 ?2002 = 1520 - 1300 = 220

?2003 = 1500 - 1100 = 400 ?2003 = 1500 - 1520 = - 20

?2004 = 1310 - 1100 = 210 ?2004 = 1310 - 1500 = - 190

?2005 = 1720 - 1100 = 620 ?2005 = 1710 - 1310 = 410

2. Темп зростання,%:

Тр =  базисний спосіб Тр =  ланцюгової спосіб

Тр2001 = 1300: 1100 * 100 = 118,2 Тр2001 = 1300: 1100 * 100 = 118,2

Тр2002 = 1520: 1100 * 100 = 138,2 Тр2002 = 1520: 1300 * 100 = 116,9

Тр2003 = 1500: 1100 * 100 = 136,4 Тр2003 = 1500: 1520 * 100 = 98,7

Тр2004 = 1310: 1100 * 100 = 119,9 Тр2004 = 1310: 1500 * 100 = 87,3

Тр2005 = 1720 1100 * 100 = 156,4 Тр2005 = 1710 1310 * 100 = 131,3

3. Темп приросту,%: Тпр = Тр - 100%

базисний спосіб ланцюгової спосіб

Тпр2001 = 118,2 - 100 = 18,2 Тпр2001 = 118,2 - 100 = 18,2

Тпр2002 = 138,2 - 100 = 38,3 Тпр2002 = 116,9 - 100 = 16,9

Тпр2003 = 136,4 - 100 = 36,4 Тпр2003 = 98,7 - 100 = -1,3

Тпр2004 = 119,9 - 100 = 19,9 Тпр2004 = 87,3 - 100 = -12,7

Тпр2005 = 156,4 - 100 = 56,4 Тпр2005 = 131,3 - 100 = 31,3

4. Абсолютна утримання 1% приросту, млрд.кВт-год: А = 0,01 * Уi-1

А2001 = 0,01 * 1100 = 11

А2002 = 0,01 * 1300 = 13

А2003 = 0,01 * 1520 = 15,2

А2004 = 0,01 * 1500 = 15

А2005 = 0,01 * 1310 = 13,1

5. Отримані дані представляємо у вигляді таблиці:

 роки  виробництво  абсолютний при-  Темп зростання, %  Темп приросту, %  абсолютна
   електроенергії  зростання, млрд.к. Вт-годину      зміст
   млрд.кВт-год.  базисний  ланцюгової  базисний  ланцюгової  базисний  ланцюгової  1% приросту
 2000р. - - - - - - -
 2001р.  118,2  118,2  18,2  18,2
 2002р.  138,2  116,9  38,2  16,9
 2003р.  -20  136,4  98,7  36,4  -1,3  15,2
 2004р.  -190  119,1  87,3  19,1  -12,7
 2005р.  156,4  131,3  56,4  31,3  13,1
 разом            

6. Середні показники ряду динаміки:

а) Середній рівень ряду:

 млрд.к. Вт-годину

у - рівень ряду;

п - Кількість рівнів часового ряду.

б) Середній абсолютний приріст:  млрд.к. Вт-годину

в) Середній темп зростання:

г) Середній темп приросту:

Висновок: за період з 2000 по 2005 р.р. виробництво електроенергії збільшилось з 1100 до 1720 млрд.к. Вт-годину, в середньому за рік збільшення склало 103,3 млрд.к. Вт-годину або 9,4%.

Питання для самоконтролю

1. Що таке ряд динаміки?

2. Наведіть приклад моментних рядів динаміки з абсолютними конкретними і абсолютними абстрактними рівнями.

3. Наведіть приклад інтервальних рядів динаміки з абсолютними рівнями.

4. Назвіть абсолютні показники ряду динаміки.

5. Як можна обчислити темп приросту?

6. Чим відрізняються базисні показники від ланцюгових?

7. Який взаємозв'язок існує між ланцюговими і базисними показниками ряду динаміки?

8. Перелічіть способи порівняння рядів динаміки.

9. Що являє собою тими зростання? Як він обчислюється?

10. Чому дорівнює середній абсолютний приріст?

Тестові завдання по темі 10.1.

1. Темп зростання характеризує:

а) на скільки одиниць в абсолютному вираженні рівень одного періоду більше (менше) попереднього рівня;

б) у скільки разів рівень даного ряду більше (менше) попереднього рівня;

в) на скільки відсотків рівень даного періоду більше (менше) попе-ного рівня.

2. Абсолютний базисний приріст характеризує:

а) у скільки разів абсолютний рівень даного ряду більше (менше) рівня попереднього рівня;

б) на скільки одиниць в абсолютному вираженні рівень даного періоду більше (менше) базисного рівня;

в) на скільки одиниць в абсолютному вираженні рівень даного періоду більше (менше) попереднього рівня.

3. Ряд динаміки, що характеризує рівень розвитку соціально-еконо-мічного явище на певні дати часу, називається:

а) інтервальним

б) моментальним

 Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

Тема 3.2. Форми, види та способи організації статистичного спостереження | Тема 4.1. Завдання і види статистичного зведення. Метод угруповань в статистиці | Види статистичних таблиць | Розділ 5. Графічне зображення статистичних даних | Тема 6.1. Абсолютні величини в статистиці | Тема 6.2. Відносні статистичні величини | Рівень, що фактично склався в попередньому або базисному періоді | Тема 7.1. Середні величини, їх сутність і способи визначення | Тема 7.2. показники варіації | Розділ 8. Ряди розподілу в статистиці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати