На головну

Дерев'яне покриття над площею в Ессен-Вердені

  1. Покриття нижнього шару, накладення шарів і сепарація
  2. Покриття збитку за рахунок передачі відповідальності на основі договору
  3. Покриття збитку на основі самострахування
  4. Покриття збитку на основі страхування
  5. Роботи на ПЛ напругою 0,38 кВ з проводами, що мають изолирующее покриття (ВЛІ 0,38 кВ)
  6. Російське дерев'яне зодчество

1 Вороненко В. П., Соломенцев Ю. М., Схиртладзе А. Г. Проектування машинобудівного виробництва / Под ред. член-кор. РАН Ю. М. Соломенцева - М .: ВЦ МГТУ «СТАНКИН», Янус-К, 2002. - 348 с.

2 Вороненко В. П., Єгоров В. А., Косів М. Г. Проектування автоматизованих ділянок і цехів: Підручник для вузів за фахом «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» / Под ред. Ю. М. Соломенцева. - М .: Машинобудування. 1992. - 272 с, іл. - (Технологія автоматизованого машинобудування)

3 Єгоров М. Г. Основи проектування машинобудівних заводів. М .: Вища школа, 1969, 480 с., Іл.

4 Мельников Г. Н., Вороненко В. П. Проектування механоскладальних цехів: Підручник для студентів машиностроит. спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. А. М. Дальського. - М .: Машинобудування, 1990. - 352 с., Іл. - (Технологія автоматизованого машинобудування)

5 Суріна Є. С. Визначення коефіцієнта приведення і розрахунок приведеної виробничої програми. Методичний посібник до практичної роботи з курсу «Проектування машинобудівного виробництва» для студентів спеціальності 151001 - «Технологія машинобудування» (для всіх форм навчання), Новоуральськ, НГТІ, 2006. - 17с.

6 Суріна Є. С. Проектування складального цеху з виготовлення верстатів. Методичний посібник до практичної роботи з курсу «Проектування машинобудівного виробництва» для студентів спеціальності 151001 - «Технологія машинобудування» (для всіх форм навчання), Новоуральськ, НГТІ, 2006. - 28с.


УДК 621.757.006.3

МиМ __________

Автор (укладач): ст. викладач Суріна Є. С.

Рецензент: Закураев В. В., доцент, к.т.н.

Проектування механоскладальних цехів.Електронний варіант навчального посібника з курсу «Проектування машинобудівного виробництва» для студентів спеціальності 151001 - «Технологія машинобудування» (для всіх форм навчання), Новоуральськ, НГТІ, 2007 - 159 с.

Здано до друку Формат Папір газетний

Друк плоска Ум. печ. аркушів Уч.-изд. аркушів

Тираж прим. замовлення

Видавництво НГТІ. Ліцензія ВД № 00751.

м Новоуральськ, вул. Леніна, 85.


[1] Вивчення методики розрахунку коефіцієнта приведення виконується студентами самостійно по методичному посібнику [5].

Дерев'яне покриття над площею в Ессен-Вердені

Розглядаються однопрогонові балки з консолями. Дається варіант з допоміжними несучими системами в поперечнику.

У поперечному напрямку на затиснених залізобетонних стійках (вгору стійки вилкоподібний) головні балки з пакетів клеєних дощок 16х100см, прольотом 12 м; з кожного боку консолі по 6 м, крок балок 10 м. Дах підтримують йдуть перехресно допоміжні балки 12х25 см. Вони розташовані з ухилом 14 між верхнім поясом головних балок і підвішеним на розтягнутих штангах O 16 мм нижнім поясом.

Вузол перетину допоміжних балок виконаний у вигляді зубчастого стику. У точці перетину в середині прольоту утворюється проміжна опора, що скорочує проліт. Крім того, перетин допоміжних балок створює ефект поздовжнього кріплення і утворює скати даху.

План розташування балок

1 - головна балка 16х100 см;

2 - перехресні допоміжні балки 12 х 25 см;

3 - нижній пояс 16x16 см;

4 - підвіска нижнього пояса O 16 мм;

5 - прогони 11х16 см, підвішені до черевикам балок і покриті фанерою товщиною 25 мм;

6 - вузол з трубчастими сполуками

Опора, головна балка і підвіска

Ярмарковий павільйон в Епіналь (Франція)

Площа 125х95 м перекрита рамами в поздовжньому і поперечному напрямках. Середній проліт павільйону (72м) перекриває дугоподібна трехшарнірной рама, а обидва крайніх прольоту по 26,72м - двухшарнирная рами. Стріла підйому середньої рами 11 м, обох кінцевих рам по 9 м. Середні поздовжні рами прольотом 72м парні, в іншому напрямку в них впираються поперечні трехшарнірной рами. Поперечні рами мають прольоти 2х24 м в середині і 20 і 26,72 м в зовнішніх прольотах.

План розташування несучих конструкцій

1 - поздовжні рами;

2 - рами середнього прольоту;

3 - рами бічних прольотів;

А - вид поздовжньої рами

1 - поздовжні рами;

2 - рами середнього прольоту;

4 - розпірка між поздовжніми рамами

Опора поздовжньої рами

Опорні шарніри рам

 Залізобетонний черевик і бічні накладки. Свинцева плита в якості підкладки. Стіновий ригель, поставлений на уступ.

Залізобетонний косою упор і бічні сталеві накладки. Свинцева плита в якості підкладки. Стіновий ригель прикріплений до стійки

 Сталевий черевик з привареними лапками, заанкерених в бетон з бічними сталевими накладками.

 1   2
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати