На головну

Облік розрахунків з засновниками

  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  2. Безготівкові форми розрахунків
  3. Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків .............................................. ......... 60
  4. Бухгалтерський облік міжнародних розрахунків за допомогою банківського переказу
  5. Бухгалтерський облік розрахунків акредитивами
  6. Бухгалтерський облік розрахунків банківськими пластиковими картками
  7. Бухгалтерський облік розрахунків платіжними вимогами 1 сторінка

Всі види розрахунків із засновниками (акціонерами акціонерного товариства, учасниками повного товариства, членами кооперативу та ін.) За внесками до статутного капіталу організації, по виплаті доходів тощо враховують на рахунку 75 «Розрахунки з засновниками».

До рахунку 75 можуть бути відкриті такі субрахунки:

1. «Розрахунки за внесками до статутного капіталу»;

2. «Розрахунки по виплаті доходів» і ін.

При створенні організації на встановлену суму вкладів засновників в статутний капітал дебетують рахунок 75-1 і кредитують рахунок 80 «Статутний капітал».

Фактично внесені вклади засновників відображають за дебетом відповідних матеріальних, фінансових та інших рахунків (01,04,10,50,51,52) і кредитом рахунка 75-1.

Розрахунки за внесками до статутного капіталу у підприємств різних організаційно правових форм виробляються однаково. При цьому запис за дебетом рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» і кредитом рахунку 80 «Статутний капітал» виробляються на всю величину статутного капіталу, оголошену в установчих документах.

Нарахування доходів від участі в організації відображають за кредитом рахунка 75-2 і дебетом рахунків 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» - при нарахуванні доходу за рахунок прибутку звітного року або нерозподіленого прибутку минулих років.

При нарахуванні дивідендів з юридичних і фізичних осіб утримують податок. Нараховані суми податку відображають за дебетом рахунків 75 «Розрахунки з засновниками» або 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» і кредиту рахунки 68 «Розрахунки з податків і зборів».

Виплачені учасникам організації суми доходів списують з кредиту рахунків 51 «Розрахункові рахунки» або 52 «Валютні рахунки» в дебет рахунків 75 або 70. При виплаті доходів продукцією (роботами, послугами) організації їх списують з кредиту рахунку 90 «Продажі» в дебет рахунків 75 або 70.

Основні проводки по рахунку 75 «Розрахунки з засновниками»:Попередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

Купівля іноземної валюти. | Облік фінансових вкладень | Поняття, склад, завдання, класифікація та оцінка основних засобів | Синтетичний і аналітичний облік надходження основних засобів | Облік амортизації основних засобів. Способи нарахування амортизації | Облік витрат на відновлення основних засобів | Облік продажу та іншого вибуття основних засобів | Облік оренди основних засобів | Переоцінка та інвентаризація основних засобів | Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати