На головну

Математичні властивості середньої арифметичної величини.

  1. V. ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ.
  2. XI. Пристосування ТА ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ, властивості. Здібностей та обдарувань АРТИСТА
  3. А - дрібний пісок; б - пісок середньої крупності
  4. Алюміній, його властивості та застосування в техніці
  5. Амфотерними називаються такі гідроксиди, які в залежності від умов виявляють властивості яких підстав, або кислот.
  6. Армуючі матеріали і їх властивості
  7. Базові властивості безпеки інформації. Канали реалізації загроз

Сутність середньої арифметичної величини цілком розкривається через її властивості, до яких відносяться:

1. Сума відхилень індивідуальних значень ознаки в сукупності від його середнього значення дорівнює нулю  , де  - Індивідуальне значення i - го ознаки;  - Середня арифметична величина ознаки; n - число ознак у сукупності.

2. Якщо кожне індивідуальне значення ознаки помножити або розділити на постійне число, то середня арифметична величина так само збільшиться чи зменшиться в стільки разів  , Де с - постійне число.

3. Якщо до кожного індивідуального значення ознаки додати або відняти постійне число, то і середня арифметична величина зросте чи зменшиться на це число

4. Якщо ваги (частоти) середньої арифметичної величини помножити або розділити на постійне число, то середня величина не зміниться

Середня гармонійна величиназастосовується у випадках, коли є дані про індивідуальні значеннях ознаки (х) і його загальному обсязі в сукупності (W), але не відомі частоти (f).

Середня гармонійна є величину зворотну середньої арифметичної з зворотних значень ознаки і визначається за формулами:  (Проста);  (Зважена), де W - обсяг ознак в сукупності.

Середня геометрична величина застосовується в обчисленнях середніх відносних показників динаміки (темпів зростання), соціально - економічних процесів і явищ, що розвиваються в часі, і визначається за формулою:

 (Проста);  (Зважена),

де  - Відносні показники динаміки (темпи зростання); n- число показників, яке і визначає корінь n - го ступеня;  - Частоти повторюваності однакових показників.

Середня квадратична величиназастосовується для визначення середніх розмірів площинних фігур (земельних ділянок, площ) і визначається за формулою: (Проста) (Зважена)

Середня кубічна величиназастосовується для визначення середніх розмірів об'ємних фігур (будівель, резервуарів) і визначається за формулою:  (Проста)  (Зважена)Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Середні величини. | Середні величини: сутність та їх значення в статистичному аналізі | спосіб моментів | Інші види середньої |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати