На головну

Вивчення динаміки продуктивності праці.

  1. III Вивчення нового матеріалу.
  2. III. Вивчення нового матеріалу
  3. III. Вивчення нового матеріалу
  4. III. Вивчення нового матеріалу
  5. аксіоми динаміки
  6. аксіоми динаміки
  7. Аналіз динаміки і структури оборотних активів

Для вивчення динаміки продуктивності праці застосовують систему індексів: індивідуальні (характеризує динаміку рівня досліджуваного явища в часі за два порівнюваних періоду або висловлює співвідношення окремих елементів сукупності) і загальні (характеризують узагальнюючі результати спільної зміни всіх одиниць сукупності) індекси. Для, цього досить середню вироблення в порівнянних цінах поточного періоду розділити на середню вироблення в порівнянних цінах базисного періоду.

По окремих видах продукції і робіт, а також підприємству (цеху) визначають індивідуальні індекси продуктивності праці (за однорідної продукції) за формулою:

де W1 і Wo - продуктивність праці в натуральному вираженні в звітному і базисному періодах;

 - Кількість (обсяг) виробленої продукції в звітному і базисному періодах;

Т1 і Т0 - витрати робочого часу на виробництво даної продукції в звітному і базисному періодах.

Щоб отримати зведену характеристику динаміки продуктивності праці по всьому асортименту продукції, що випускається або по групі підприємств, що входять в об'єднання, фірму, застосовуються загальні індекси.

Залежно від того, в яких показниках виражені кількість продукції і продуктивність праці загальні індекси можуть бути натуральними, трудовими і вартісними.

Натуральний індекс продуктивності праці визначається за формулою:

де q1 і q 0 - кількість продукції в натуральному вираженні в звітному і базисному періодах;

Т1 і Т0 - витрати робочого часу на виробництво даної продукції в звітному і базисному періодах.

Трудовий індекс продуктивності працівизначається за формулою:

де  - Нормативна трудомісткість виготовлення одиниці продукції, годину.

Вартісний індекс продуктивності праці змінного (виражає співвідношення середніх рівнів досліджуваного явища, що відносяться до різних періодів часу) складувизначається за формулою:

де Р - порівнянна ціна за одиницю виробленої продукції.

Вартісний індекс продуктивності праці постійного (фіксованого) складувизначається за формулою:

За своїм змістом і формою загальні індекси продуктивності праці поділяються на індекси змінного, постійного складу і структурних зрушень.

Індекс продуктивності праці змінного складу визначається за формулою:

де  - Середня продуктивність праці по групі підприємств у звітному і базисному періодах;

 - Кількість продукції в натуральному або вартісному вираженні на кожному підприємстві в звітному і базисному періодах;

Т1 і Т0 - витрати робочого часу (праці) на кожному підприємстві в звітному і базисному періодах;

W1 і W0 - продуктивність праці на кожному підприємстві в звітному і базисному періодах;

dT1 і dT0 - частка витрат робочого часу кожного підприємства в загальній сумі витрат часу по групі підприємств у звітному і базисному періодахі визначається за формулою: и

Індекс продуктивності праці постійного складувизначається за формулою:

Індекс продуктивності праці структурних (структурні зміни - зміна частки окремих одиниць сукупності в загальній чисельності) зрушеньвизначається за формулою:

Між зазначеними індексами існує залежність:

Індекс обсягу продукції (  ), витрат робочого часу або чисельності працюючих ( ) і продуктивності праці ( ) між собою зв'язані наступними залежностями: ; ;

Виходячи з взаємозв'язку зазначених індексів можна визначити абсолютне зміна обсягу продукції в результаті:

а) підвищення продуктивності праці:

б) в результаті зміни витрат робочого часу:

в) за рахунок двох зазначених факторів:

Зміна продуктивності праці, виявлення впливу факторів на неї, а також виявлення продуктивності праці на обсяги виробництва вивчаються за допомогою адитивних і мультиплікативних моделей. Основні моделі представлені в таблиці:

 вид зміни  Методика розрахунку і зміст показників
 Абсолютна зміна обсягу продукції за рахунок продуктивності праці і чисельності працівників  Загальна зміна обсягу продукції: 1. Під впливом зміни продуктивності праці: 2. Під впливом зміни чисельності працівників (відпрацьованого працівниками часу):
 Відносне зміна середнього виробітку  Загальна відносна зміна (індекс продуктивності праці змінного складу): де  - Середня продуктивність праці по групі підприємств у звітному і базисному періодах;  - Кількість продукції в натуральному або вартісному вираженні на кожному підприємстві в звітному і базисному періодах; Т1 і Т0 - витрати робочого часу (праці) на кожному підприємстві в звітному і базисному періодах; W1 і W0 - продуктивність праці на кожному підприємстві в звітному і базисному періодах; dT1 і dT0 - частка витрат робочого часу кожного підприємства в загальній сумі витрат часу по групі підприємств у звітному і базисному періодахі визначається за формулою: и 1. Під впливом зміни продуктивності праці (індекс продуктивності праці постійного складу): 2. Під впливом зміни чисельності працівників (їх питомої ваги) (індекс продуктивності праці структурних зрушень):  або
 Абсолютна зміна товарообігу (виручки) під впливом продуктивності праці  Абсолютна ізмененіе1. За рахунок зміни загальної чисельності працівників: 2. За рахунок перерозподілу працівників між підприємствами: 3. За рахунок інтенсифікації праці:

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Наступна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати