Головна

Гідравлічний розрахунок водяних систем опалення

  1. B.3. Системи економетричних рівнянь
  2. CASE-технологія створення інформаційних систем
  3. D.3. Системи економетричних рівнянь
  4. I. 2. 2. Сучасна психологія і її місце в системі наук
  5. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  6. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  7. I. Процес об'єднання Італії і його вплив на систему міжнародних відносин

У завдання гідравлічного розрахунку входить визначення діаметрів трубопроводів при заданій теплової навантаженні, а так же втрат тиску в різних ділянках системи. Деяку складність представляє ув'язка тисків в окремих частинах вельми складної системи. Рекомендується про-водити ці розрахунки, використовуючи ЕОМ.

Втрати тиску DP, Па, в трубопроводах на тертя і місцеві опору-тивления визначаються за загальною формулою

= R?l + Z,

Де l - коефіцієнт тертя;

l - Довжина розрахункової ділянки трубопроводу, м;

d - Внутрішній діаметр трубопроводу, м;

u - Швидкість води, м / с;

r - щільність води, кг / м3;

Sz - сума місцевих опорів розрахункового ділянки;

R - Втрати тиску на тертя, Па / м;

Z - Втрати тиску на тертя, Па.

Рекомендовані швидкості руху води в трубопроводах - до 1 ± 1,5 м / с в житлових і громадських будівлях і до 3 м / с в виробничих примі-щеннях. Розрахунок опорів найчастіше проводять з використань таблиць і номограм в довідниках.

Сумарні втрати тиску повинні бути менше розрахункового цирку-ляціонному тиску, Що встановлюється для даної системи. Під розрахунковим циркуляційним тиском розуміється тиск, необхідний для підтрим-жания прийнятого гідравлічного режиму системи опалення. Воно требу-ется для подолання опору системи. Передбачається запас на невраховані втрати в розмірі 10% тобто необхідно мати

R?l + Z = 0,9 Рр.

Розрахунковий циркуляційний тиск визначається за формулою, Па

?Рр = ?Рн + а?Ре = ?Рн +а(?Ре.пр + ?Ре.тр),

де ?Рр - Розрахункове циркуляційний тиск, Па;

?Рн - Тиск, що створюється насосом або перепад тиску в системі,

створюваний елеватором;

а - Коефіцієнт, що враховує частку природного тиску в період

розрахункового гідравлічного режиму;

?Ре - Природне циркуляційний тиск, Па;

?Ре.пр - Природне циркуляційний тиск, що виникає за рахунок раз-

ності щільності зворотного і гарячої води в нагрівальних при-

борах, Па;

?Ре.тр - Тиск, що виникає за рахунок охолодження води в трубопроводах.

 Попередня   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

Розрахунок теплового балансу приміщення в теплий період року | Тепловтрати через огородження | Питома теплова характеристика будівлі | Тепловиділення в приміщенні | Виділення вологи в приміщенні | Розрахунок тепловлажностного відносини приміщення, Eп, кг / кг | Тема: Системи опалення виробничих та житлових приміщень | Класифікація систем опалення | Області застосування різних систем опалення | СИСТЕМИ ВОДЯНОГО огрівання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати