На головну

Програмно-методичне та організаційне забезпечення статистичного спостереження.

  1. V. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  2. XIII. Навчально-методичне забезпечення.
  3. XIII.3 Інформаційне забезпечення дисципліни (Інтернет-ресурси)
  4. Апаратне забезпечення ПК.
  5. Б) забезпечення безпеки здоров'я громадян та захисту навколишнього середовища.
  6. База даних «Генеральна сукупність об'єктів статистичного спостереження» на основі ЕГРПО
  7. Базове програмне забезпечення

Статистичне спостереження проводиться за заздалегідь розробленим планом, який включає програмно-методичні та організаційні питання.

План статистичного спостереження

 Програмно-методологічні питання · Визначення мети і завдань статистичного спостереження · Встановлення об'єкта і одиниці спостереження, звітної одиниці або одиниці опитування · Визначення часу статистичного спостереження · Розробка програми статистичного спостереження і її апробація · Розробка основного і допоміжного інструментарію спостереження · Вибір найбільш відповідного завданням дослідження виду , форми і способу спостереження  Організаційні питання ¦ Розробка організаційних планів статистичного спостереження ¦ Вказівка ??органів спостереження ¦ Визначення місця проведення наблюденіяУстановленіе часу проведення спостереження ¦ Розмноження і розсилання на місця інструментарію і документації ¦ Здійснення в деяких випадках пробного спостереження ¦ Підбір, навчання і розстановка кадрів ¦ Вказівка ??термінів і порядку прийому, здачі матеріалів спостереження

До програмно-методичних питань відносяться:

1. Встановлення цілей і завдань спостереження. Мета спостереження повинна бути сформульована чітко і ясно. З мети випливають конкретні завдання спостереження.

2. Визначення об'єкта і одиниці спостереження.

Під об'єктом спостереження розуміється деяка статистична сукупність, в якій протікають досліджувані явища і процеси. Об'єктом спостереження може бути сукупність фізичних або юридичних осіб тощо. Необхідно встановити межі об'єкту спостереження за будь-якими ознаками (територія, галузь). Одиницею спостереження є складовою елемент об'єкта, що є носієм ознак, що підлягають реєстрації.

3. Розробка програми спостереження.

програма спостереження являє собою перелік питань, ознак, на які в процесі спостереження повинні бути отримані достовірні відповіді. Зміст програми визначається об'єктом і завданнями спостереження.

До програми спостереження ставляться такі вимоги:

а) програма повинна містити істотні ознаки, безпосередньо характеризують досліджуване явище;

б) питання програми повинні бути чіткими, точними і недвозначними;

в) в програму доцільно включати контрольні питання, відповіді на які дозволяють уточнити правильність відповідей на інші питання.

Питання програми та відповіді на них знаходять відображення в статистичних формулярах, які можуть мати облікову або карткову систему.

При картковій системі кожна картка-формуляр призначається для реєстрації однієї одиниці спостереження і її ознак.

При обліковій системі в одному формулярі реєструються відомості про декілька одиницях спостереження.

4. Вибір виду і способу спостереження.

З метою успішного проведення статистичного спостереження розробляється його організаційний план.

Організаційний план -документ, в якому фіксується рішення найважливіших питань підготовки та проведення статистичного спостереження з зазначенням конкретних термінів проведення намічених заходів та осіб (організацій), відповідальних за їх виконання

Позиції організаційного плану статистичного спостереження:

· Цілі і завдання спостереження

· Об'єкт спостереження (дається його визначення, опис, вказуються відмітні ознаки)

· Органи спостереження, що здійснюють підготовку та проведення спостереження і несуть відповідальність за цю роботу

· Час і терміни спостереження

· Місце спостереження (це місце, де повинні проводитися реєстрація спостережуваних фактів і заповнюватися формуляри спостереження)

· Організаційна форма, вид і спосіб спостереження

· Підготовчі роботи до спостереження, в тому числі підготовка кадрів для проведення спостереження

· Порядок проведення спостереження

· Порядок прийому і здачі матеріалів спостереження

· Порядок отримання та подання попередніх і остаточних підсумків спостереження та ін.

До організаційних питань статистичного спостереження відносяться:

1. Встановлення місця, часу і термінів спостереження.

2. Визначення кола осіб і організацій, що відповідають за проведення спостереження.

3. Підбір, навчання та інструктаж кадрів.

4. Встановлення термінів здачі матеріалів спостереження.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати