На головну

Лекція 2. Загальні положення

  1. HTML: Загальні відомості.
  2. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

1) Як вже раніше зазначалося, наукове дослідження починається з постановки проблеми.

2) Рішення проблеми і є тема даного наукового дослідження.

3) Для уточнення теми, а також формулювання мети дослідження, Висунення гіпотез дослідження необхідно знати стан питання і сутність досліджуваного об'єкта тобто слід провести інформаційний пошук.

4) За результатами цих процесів формулюється головне завдання (ГЗ), відповідна темі дослідження

5) Далі визначається кількість і зміст допоміжних завдань (ВЗ), Необхідних для вирішення головного завдання.

6) По кожній допоміжної задачі складається план-програма дослідження, що призводить до їх рішенням.

Дослідження допоміжної завдання починаються з:

- Інформаційний пошук, уточнююче постановку допоміжної завдання і зміст дослідження.

- Науковий пошук, який для допоміжних завдань починається з вироблення гіпотези передбачуваного наукового результату (НР) по кожній допоміжної задачі;

- Попередній аналіз шляхів вирішення ВЗ,

- Безпосереднє рішення кожної допоміжної завдання і перевірка спроможності рішення

- Оформлення наукових результатів.

7) Наукові результати допоміжних завдань дозволяють перейти до вирішення головного завдання.

8) Синтез наукових результатів за всіма допоміжним завданням дозволяє сформулювати наукове положення (НП), яке і є безпосереднім вирішенням головного завдання.

9) По завершенню етапу оформлення НП приступають до впровадження результатів наукового дослідження, до яких відносяться нова теорія чи методика навчання, інформаційна технологія і т.п.

постановка

проблеми

потрібно

вирішити

допоміжні результати

завдання (ВЗ) рішення

Наукові результати (HP) HP-K

HP-1

Малюнок 7 - Технологічна карта наукових досліджень

Головна задача - Завдання, що визначається темою і метою наукового дослідження, поставленого проблемою соціального замовлення.

Допоміжна завдання випливає з необхідних додаткових досліджень при вирішенні головного завдання.

Це можуть бути (розробки будь-якого приладу, програмного забезпечення, інформаційної технології, і т.п. без яких неможливе проведення дослідження, необхідного для вирішення головного завдання).

Рішення окремої допоміжної завдання дозволяє отримати проміжний науковий результат у вигляді конкретного продукту.

науковим становищем називається узагальнення наукових результатів за всіма допоміжним завданням, задіяним у вирішенні головного завдання.

Лекція 2. Загальні положення1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Об'єкт і предмет дослідження соціології управління, її місце в системі наукових знань | Предмет соціології, згідно Дюркгейму, - соціальні факти, які існують поза індивіда і домінували над ними. | Структура соціологічних знань | Принципи та методологія дослідження | Цілі і значення соціології управління | Закони та закономірності соціальних відносин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати