На головну

Внутрішній контроль з безпеки і охорони праці

  1. III. 11.6. Забування та збереження
  2. U По ролі і місця в структурі можуть бути виділені: основні, що доповнюють, дублюючі, контрольні та коригувальні зв'язку.
  3. VII. КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
  4. А нас врятує світ правди про Тверезості і наша праця по утвердженню і збереженню Тверезості!
  5. А. Система оплати праці в залежності від кваліфікації працівника
  6. Авторський контроль.
  7. Адміністративний контроль.

Внутрішній контроль включає в себе організацію створення та впровадження системи управління охороною праці, спостереження за станом умов праці, проведення оперативного аналізу даних виробничого контролю, оцінку ризиків та вжиття заходів щодо ліквідації виявлених невідповідностей з вимогами щодо безпеки та охорони праці.

Внутрішній контроль з безпеки і охорони праці здійснюється роботодавцем з метою дотримання встановлених вимог з безпеки і охорони праці на робочих місцях і вжити негайних заходів щодо усунення виявлених порушень.

З метою здійснення внутрішнього контролю за дотриманням вимог безпеки і охорони праці в організаціях, що здійснюють виробничу діяльність, з чисельністю понад п'ятдесят працівників роботодавець створює службу безпеки і охорони праці, яка підпорядковується безпосередньо першому керівнику організації або особі, їм уповноваженому.

Типове положення про службу безпеки і охорони праці в організації розробляється уповноваженим державним органом з питань праці.

Роботодавець з чисельністю працівників до п'ятдесяти чоловік вводить посаду фахівця з безпеки і охорони праці з урахуванням специфіки діяльності або обов'язки щодо забезпечення безпеки та охорони праці покладає на іншого фахівця.

Служба безпеки та охорони праці або фахівець, зазначений в пункті 3 цієї статті, має право:

1) безперешкодно відвідувати та оглядати виробничі, побутові та інші приміщення;

2) здійснювати контроль за розробкою та виконанням профілактичних заходів зі створення безпечних і здорових умов праці, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань в структурних підрозділах організації;

3) видавати працівникам структурних підрозділів організації обов'язкові для виконання вказівки про вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень з безпеки і охорони праці.

5. Служба безпеки і охорони праці або фахівець, зазначений в пункті 3 цієї статті, зобов'язані:

1) щомісяця проводити аналіз стану і причин виробничого травматизму і професійних захворювань в організації і розробляти заходи щодо їх попередження;

2) організовувати навчання, перевірку знань з питань безпеки та охорони праці працівників організації;

3) забезпечувати дотримання порядку розслідування нещасних випадків на виробництві в організаціях.Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Система оплати праці. | Порядок і терміни виплати заробітної плати | Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників. | Атестація виробничих об'єктів за умовами праці | Вимоги безпеки робочих місць | Фінансування заходів з безпеки та охорони праці | Обов'язки роботодавця при нещасному випадку на виробництві | Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві | Особливості спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві | Оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків на виробництві та їх облік |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати