На головну

Обов'язки роботодавця при нещасному випадку на виробництві

  1. Hайти межі функцій, користуючись правилом Лопіталя (для випадків, коли воно є).
  2. II. Посадові обов'язки
  3. II. Посадові обов'язки
  4. III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОРТСМЕНА
  5. IV. Права і обов'язки виконавця
  6. IV. Права і обов'язки виконавця
  7. IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛУБУ

1. Роботодавець зобов'язаний:

1) організувати надання першої медичної допомоги потерпілому і при необхідності його доставку в організацію охорони здоров'я;

2) вжити невідкладних заходів щодо запобігання розвитку аварійної ситуації та впливу факторів, через які стався нещасний випадок, на інших осіб;

3) зберегти до початку розслідування обстановку на місці нещасного випадку (стан устаткування і механізмів, знаряддя праці) в такому ж вигляді, як в момент події, за умови, що це не загрожує життю і здоров'ю інших осіб, а порушення безперервності виробничого процесу не призведе до аварії, а також провести фотографування місця нещасного випадку;

4) негайно проінформувати про нещасний випадок на виробництві близьких родичів потерпілого і направити повідомлення в державні органи і організації, визначені цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами;

5) забезпечити розслідування нещасних випадків на виробництві та їх облік згідно з цією главою;

6) допускати членів комісії із спеціального розслідування до місця події для розслідування нещасного випадку на виробництві;

7) здійснювати реєстрацію, облік і аналіз нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.

Роботодавець про нещасний випадок на виробництві негайно, за формою, встановленою уповноваженим державним органом з питань праці, повідомляє:

1) до місцевого органу по інспекції праці;

2) місцевим органам щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій при нещасних випадках, що сталися на небезпечних промислових об'єктах;

3) територіальному підрозділу уповноваженого державного органу в області санітарно-епідеміологічного благополуччя населення про випадки професійного захворювання або отруєння;

4) представникам працівників;

5) страхової організації, з якою укладено договір на страхування працівника від нещасних випадків під час виконання ним трудових (службових) обов'язків.

При настанні нещасного випадку, що підлягає відповідно до цього розділу спеціального розслідування, роботодавець повинен повідомити:

1) правоохоронному органу за місцем, де стався нещасний випадок;

2) уповноваженим органам виробничого і відомчого контролю та нагляду.

При розслідуванні нещасного випадку на виробництві на вимогу комісії роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує:

1) виконання технічних розрахунків, проведення лабораторних досліджень, випробувань, інших експертних робіт і залучення з цією метою фахівців-експертів;

2) фотографування місця події та пошкоджених об'єктів, складання планів, ескізів, схем;

3) надання транспорту, службового приміщення, засобів зв'язку, спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, необхідних для проведення розслідування;

4) надання:

документів, що характеризують стан робочого місця, наявність небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів (планів, ескізів, схем, а при необхідності - фото- і відеоматеріалів місця події і т.п.);

виписок з журналів реєстрації інструктажів та протоколів перевірки знань постраждалих по безпеці і охороні праці, протоколів опитувань очевидців нещасного випадку і посадових осіб, пояснень потерпілих, експертних висновків фахівців;

результатів лабораторних досліджень і експериментів;

медичного висновку про характер і ступінь тяжкості ушкодження, заподіяної здоров'ю потерпілого, або причини його смерті, про наявність (відсутність) ознак алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

копій документів, що підтверджують видачу постраждалому спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

виписок з раніше виданих на цьому виробництві (об'єкті) розпоряджень державних інспекторів праці та посадових осіб територіального органу державного нагляду (якщо нещасний випадок стався в організації або на об'єкті, підконтрольних цьому органу), а також виписок з уявлень громадських інспекторів праці про усунення виявлених порушень нормативних вимог щодо безпеки і охорони праці;

інших документів на розсуд комісії, що мають відношення до розгляду справи.Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Право на працю. Поняття трудового права. | Система державних стандартів. | Додаткові норми з охорони праці передбачені для вагітних жінок і жінок, які мають дітей. | Розірвання трудового договору. | Нормування праці. | Система оплати праці. | Порядок і терміни виплати заробітної плати | Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників. | Атестація виробничих об'єктів за умовами праці | Вимоги безпеки робочих місць |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати