Головна

Порядок і терміни виплати заробітної плати

  1. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  2. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  3. II. Порядок утворення комісії
  4. II. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в яку він обіймав j-й кімнаті (кімнатах) в i-й комунальній квартирі
  5. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  6. III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів
  7. III. Порядок заповнення подорожнього листа

Заробітна плата виплачується в грошовій формі в національній валюті Республіки Казахстан не рідше одного разу на місяць, не пізніше першої декади наступного місяця. Дата виплати заробітної плати передбачається трудовим, колективним договорами.

При виплаті заробітної плати роботодавець зобов'язаний у письмовій формі щомісяця сповіщати кожного працівника про складові частини заробітної плати, яка належить йому за відповідний період, розміри і підстави зроблених утримань, в тому числі відомості про утримані і перераховані обов'язкових пенсійних внесках, а також про загальну грошову суму, яка належить до виплати.

При збігу дня виплати заробітної плати з вихідними або святковими днями виплата проводиться напередодні їх.

При затримці з вини роботодавця виплати заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з розірванням трудового договору з працівником, роботодавець виплачує працівникові заборгованість і пеню. Розмір пені розраховується виходячи із ставки рефінансування Національного Банку Республіки Казахстан на день виконання зобов'язань по виплаті заробітної плати та нараховується за кожен прострочений календарний день, починаючи з наступного дня, коли виплати повинні бути зроблені, і закінчується днем ??виплати.

При припиненні трудового договору виплата сум, належних працівникові від роботодавця, провадиться не пізніше трьох робочих днів після його припинення.

Виплата працівникам заробітної плати повинна проводитися в місці виконання ними роботи, якщо умовами трудового, колективного договорів не передбачено інше.

Обчислення середньої заробітної плати працівника

Обчислення середньої заробітної плати як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні проводиться за фактично відпрацьований час з розрахунку середнього денного (годинного) заробітку за відповідний період з урахуванням встановлених доплат і надбавок, премій та інших стимулюючих виплат, які мають постійний характер, передбачених системою оплати праці.

Для обчислення середньої заробітної плати розрахунковим періодом є дванадцять календарних місяців, що передують події, з якою пов'язана відповідна оплата (виплата) згідно ТК РК. Для працівників, які працювали менше дванадцяти календарних місяців, середня заробітна плата визначається за фактично відпрацьований час.

Для всіх випадків визначення середньої заробітної плати, передбачених цим Кодексом, Урядом Республіки Казахстан встановлюється єдиний порядок її обчислення.

У колективному договорі можуть бути передбачені й інші періоди для розрахунку середньої заробітної плати, якщо це не погіршує положення працівників.

Утримання із заробітної плати

Утримання із заробітної плати працівника провадяться за рішенням суду, а також у випадках, передбачених законами Республіки Казахстан. Утримання із заробітної плати працівника для погашення його заборгованості перед організацією, в якій він працює, можуть також проводитися на підставі акта роботодавця за наявності письмової згоди працівника. Загальний розмір щомісячного утримання не може перевищувати п'ятдесят відсотків належної працівникові заробітної плати.

лекція 7 «Національна система кваліфікацій »

  1. Національна система кваліфікацій
  2. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників.

Національна система кваліфікацій - сукупність механізмів правового та інституційного регулювання попиту і пропозицій на кваліфікації фахівців з боку ринку праці. Національна рамка кваліфікацій - структурований опис кваліфікаційних рівнів, визнаних на ринку праці;

Галузеві рамки кваліфікацій - структурований опис кваліфікаційних рівнів, визнаних в галузі;

Професійний стандарт - стандарт, що визначає в конкретній галузі професійної діяльності вимоги до рівня кваліфікації та компетентності, до змісту, якості та умов праці.

Національна система кваліфікацій включає:

1) національну рамку кваліфікацій;

2) галузеві рамки кваліфікацій;

3) професійні стандарти;

4) оцінку професійної підготовленості та підтвердження відповідності кваліфікації фахівця.

Національна рамка кваліфікацій складається з опису для кожного кваліфікаційного рівня загальних характеристик професійної діяльності. Розробка та затвердження національної рамки кваліфікацій виробляються уповноваженим державним органом з питань праці спільно з уповноваженим державним органом у сфері освіти з урахуванням думки республіканських об'єднань роботодавців і республіканських об'єднань працівників.

Галузеві рамки кваліфікацій розробляються на основі національної рамки кваліфікацій в конкретній галузі економічної діяльності. Галузева рамка кваліфікацій класифікує в галузі вимоги до кваліфікації фахівця за рівнями залежно від складності виконуваних робіт і характеру використовуваних знань, умінь і компетенції. Розробка та затвердження галузевої рамки кваліфікацій виробляються уповноваженими державними органами відповідних сфер діяльності з урахуванням думки Національної палати підприємців Республіки Казахстан, галузевих об'єднань роботодавців та галузевих об'єднань працівників.

Професійний стандарт - Характеристика кваліфікації, необхідної працівникові для здійснення певного виду професійної діяльності Розробка професійних стандартів здійснюється уповноваженими державними органами відповідних сфер діяльності спільно з Національною палатою підприємців Республіки Казахстан, галузевими об'єднаннями роботодавців та галузевими об'єднаннями працівників. Структура, порядок розроблення, перегляду, апробації та застосування професійних стандартів визначаються уповноваженим державним органом з питань праці за погодженням з Національною палатою підприємців Республіки Казахстан, республіканськими об'єднаннями роботодавців і республіканськими об'єднаннями працівників. Затвердження професійних стандартів проводиться уповноваженими державними органами відповідних сфер діяльності за погодженням з уповноваженим державним органом з питань праці у встановленому ним порядку. Уповноважений державний орган з питань праці здійснює ведення Реєстру професійних стандартів за встановленою ним формою.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Лекція 1. «Введення, предмет, цілі, принципи, і завдання дисципліни" Охорона праці ". | Право на працю. Поняття трудового права. | Система державних стандартів. | Додаткові норми з охорони праці передбачені для вагітних жінок і жінок, які мають дітей. | Розірвання трудового договору. | Нормування праці. | Атестація виробничих об'єктів за умовами праці | Вимоги безпеки робочих місць | Фінансування заходів з безпеки та охорони праці | Обов'язки роботодавця при нещасному випадку на виробництві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати