На головну

Система оплати праці.

  1. I.2.3) Система римського права.
  2. II.5.1) Поняття і система магістратур.
  3. IV. МОВА ЯК СИСТЕМА І СТРУКТУРА
  4. Quot; виштовхує "ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА
  5. S.1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТОРГІВЛІ
  6. VI. Система органів державної влади в Російській Федерації
  7. А. Секційна система з багатошаровими довгими блоками

Заробітна плата (оплата праці працівника) - винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також компенсаційні виплати і стимулюючі виплати.

Державні гарантії у сфері оплати праці працівників включають:

1. мінімальний розмір місячної заробітної плати;

2. мінімальний розмір годинної заробітної плати, який визначається відповідно до статті 122 ТК РК;

3. мінімальні стандарти оплати праці;

4. оплату за роботу в надурочний час;

5. оплату за роботу в святкові і вихідні дні;

6. оплату за роботу в нічний час;

7. обмеження розміру відрахувань із заробітної плати працівника;

8. державний контроль за повної і своєчасної виплатою заробітної плати та реалізацією державних гарантій у сфері оплати праці;

9. порядок і терміни виплати заробітної плати.

Розмір місячної заробітної плати працівника встановлюється диференційовано в залежності від кваліфікації працівника, складності, кількості і якості виконуваної роботи, а також умов праці. Розмір місячної заробітної плати працівника, відпрацьованого повністю певну цей період норму робочого часу і виконав норми праці (трудові обов'язки), не може бути нижче встановленого законом Республіки Казахстан мінімального розміру місячної заробітної плати.

Мінімальний розмір місячної заробітної плати, що встановлюється щорічно законом Республіки Казахстан про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік, не повинен бути нижче прожиткового мінімуму і не включає в себе доплат і надбавок, компенсаційних і соціальних виплат, премій та інших стимулюючих виплат і виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Мінімальний стандарт оплати праці визначається з розрахунку мінімального розміру місячної заробітної плати, встановленого законом Республіки Казахстан про республіканський бюджет на відповідний рік, і що підвищують галузевих коефіцієнтів, які визначаються галузевою угодою і затверджуються Урядом Республіки Казахстан. Мінімальний розмір годинної заробітної плати працівника, який виконав свої трудові обов'язки (норми праці), не може бути нижче мінімального розміру місячної заробітної плати, поділеній на середньомісячну кількість робочих годин згідно з балансом робочого часу на відповідний календарний рік. Мінімальний розмір місячної заробітної плати або розмір місячної тарифної ставки працівника першого розряду, передбачений умовами трудового, колективного договорів і (або) актами роботодавця, не може бути нижче мінімального розміру місячної заробітної плати, встановленого законом Республіки Казахстан про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік, а для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими (особливо шкідливими), небезпечними умовами праці, не нижче мінімального стандарту оплати праці.

Підвищення заробітної плати включає індексацію заробітної плати, вироблену роботодавцем, в порядку, встановленому угодами, колективним договором або актом роботодавця, виходячи з рівня інфляції, визначеного на відповідний період нормативними правовими актами Республіки Казахстан.

2. Кваліфікаційні вимоги до працівників і складність певних видів робіт встановлюються на основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, тарифно-кваліфікаційних характеристик професій робітників, Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців та інших службовців, а також типових кваліфікаційних характеристик посад керівників, фахівців та інших службовців організацій.

Віднесення виконуваних робіт до певної складності і присвоєння кваліфікаційних розрядів і категорій працівникам виробляються відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників і Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців та інших службовців, тарифно-кваліфікаційних характеристик професій робітників і типовими кваліфікаційними характеристиками посад керівників, фахівців та інших службовців організацій.

Розробка, перегляд, апробація, затвердження та порядок застосування зазначених тарифно-кваліфікаційних характеристик професій робітників визначаються уповноваженим державним органом з питань праці. Типові кваліфікаційні характеристики посад керівників, фахівців та інших службовців організацій різних видів економічної діяльності розробляються і затверджуються уповноваженими державними органами відповідних сфер діяльності за погодженням з уповноваженим державним органом з питань праці.

Праця працівників оплачується почасово, відрядно або за іншими системами оплати праці. Оплата може здійснюватися за індивідуальні і (або) колективні результати праці.

Система оплати праці може формуватися на основі тарифної, бестарифной або змішаної системи.

Тарифна система оплати праці включає в себе: тарифну ставку (оклади), тарифну сітку, тарифні коефіцієнти.

Бестарифная система оплати праці грунтується на пайовий розподіл коштів, призначених на оплату праці, залежно від критеріїв і на принципах оцінки професійних якостей працівників і їх вкладу в кінцевий результат.

Змішана система оплати праці може містити елементи як тарифної, так і бестарифной систем оплати праці.

Для посилення зацікавленості працівників у підвищенні ефективності виробництва і якості виконуваних робіт роботодавцем можуть вводитися системи преміювання та інші форми стимулювання праці.

Система оплати і стимулювання праці працівників визначається умовами колективного договору, трудового договору і (або) актами роботодавця.

Система оплати праці повинна забезпечити частку основної заробітної плати (щодо постійної частини заробітної плати) не менше 75 відсотків в середньомісячну заробітну плату працівників без урахування одноразових стимулюючих виплат.

Система оплати праці працівників установ, які утримуються за рахунок державного бюджету і кошторису (бюджету) Національного Банку Республіки Казахстан, встановлюється нормативно-правовими актами Республіки Казахстан.

Умови оплати праці та преміювання керівних працівників державних підприємств і акціонерних товариств, контрольні пакети акцій яких належать державі, визначаються на основі Типового положення, затвердженого Урядом Республіки Казахстан.

Порядок розгляду і узгодження параметрів системи оплати праці працівників організацій, на послуги (товари, роботи) яких вводиться державне регулювання тарифів (цін, ставок зборів), встановлюється уповноваженим державним органом з питань праці.

Умови оплати праці, визначені трудовим, колективним договорами, угодами, актами роботодавця, не можуть бути погіршені в порівнянні з умовами, встановленими цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами Республіки Казахстан.

За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується не нижче ніж в півтора разу, виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) працівника. При відрядній оплаті праці доплата за роботу в надурочний час проводиться в розмірі не нижче п'ятдесяти відсотків встановленої тарифної ставки (посадового окладу) працівника. Оплата роботи у святкові і вихідні дні проводиться не нижче ніж в подвійному розмірі, виходячи з денної (годинної) ставки працівника. Щогодини роботи в нічний час оплачується не нижче ніж в півтора разу, виходячи з денної (годинної) ставки працівника. Оплата праці при виконанні працівником робіт різної кваліфікації оплачується за роботою вищої кваліфікації.

У випадках, коли з урахуванням характеру виробництва працівнику високої кваліфікації доручається виконання роботи, що тарифікуються нижче присвоєного йому розряду, оплата праці проводиться за присвоєної йому кваліфікації (розряду).

Оплата праці при суміщенні посад (розширення зони обслуговування) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника.Працівникам, які виконують в одній і тій же організації, поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою або такій же посаді або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата. Розміри доплат за суміщення посад (розширення зони обслуговування) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються роботодавцем за згодою з працівником.

Оплата праці при освоєнні нових виробництв (продукції). Колективним і (або) трудовим договорами може бути передбачено збереження за працівником його колишньої заробітної плати на період освоєння нового виробництва (продукції).

Оплата часу простою.Порядок і умови оплати часу простою робіт з вини роботодавця визначаються трудовим, колективним договорами і встановлюються в розмірі не менше п'ятдесяти відсотків від середньої заробітної плати працівника. Час простою з вини працівника оплаті не підлягає.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Лекція 1. «Введення, предмет, цілі, принципи, і завдання дисципліни" Охорона праці ". | Право на працю. Поняття трудового права. | Система державних стандартів. | Додаткові норми з охорони праці передбачені для вагітних жінок і жінок, які мають дітей. | Розірвання трудового договору. | Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників. | Атестація виробничих об'єктів за умовами праці | Вимоги безпеки робочих місць | Фінансування заходів з безпеки та охорони праці | Обов'язки роботодавця при нещасному випадку на виробництві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати