Головна

Право на працю. Поняття трудового права.

  1. B. Правосуддя
  2. I. 1. 1. Поняття про психологію
  3. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  4. I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства.
  5. I.1. Римське право у сучасній правовій культурі
  6. I.2.1) Поняття права.
  7. I.2.3) Система римського права.

Мета охорони праці - Виключити вплив на людину небезпечних і шкідливих виробничих факторів, тобто забезпечити безпеку виробничого процесу і виробничого устаткування, оптимізувати виробничі процеси і виробничу обстановку.

Основними завданнями курсу є:

- Вивчити основні законодавчі та нормативно-правові-технічні документи з гігієни і безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки;

- Вивчити організацію роботи з охорони праці на підприємстві, в цеху, на ділянці;

- Вивчити небезпечні і шкідливі виробничі фактори на виробництві;

- Вивчити основні вимоги до виробничих приміщень і робочих місць;

- Вивчити способи захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

- Вивчити основні заходи щодо пожежної безпеки і технічні засоби пожежогасіння.

Курс "Охорона праці" є науковою дисципліною з вивчення питань безпеки праці на виробництві, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань.

Охорона праці - Це система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи й засоби.

До теперішнього часу встановлено такі терміни та визначення основних понять в галузі охорони праці.

Небезпечним виробничим фактором називається такий виробничий фактор, вплив якого на працівника може привести до тимчасової або стійкої втрати працездатності (трудовому каліцтву або професійного захворювання) або смерті.

Шкідливим виробничим фактором називається такий виробничий фактор, вплив якого на працівника може призвести до професійного захворювання або зниження працездатності.

Прикладами небезпечних факторів можуть служити відкриті струмопровідні частини обладнання, рухомі частини машин і механізмів, розпечені тіла, ємності зі стисненим повітрям, газом і т. Д.

Прикладами шкідливих факторів є шкідливі домішки в повітрі, несприятливі метеоумови, шум, вібрація, променеве, іонізуюче і лазерне випромінювання і т.д. Різкого розмежування між небезпечним і шкідливим фактором немає. Один і той же фактор може призвести до нещасного випадку.

виробничими приміщеннями називають замкнуті простору в спеціально призначених будинках та спорудах, в яких постійно (позмінно) або періодично (протягом робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей, пов'язана з участю в різних видах виробництва.

Робоча зона - Простір заввишки до 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на яких знаходяться місця постійного або тимчасового перебування працюючих.

Робоче місце - Місце постійного або тимчасового перебування працівника під час виконання ним трудових обов'язків в процесі трудової діяльності.

Постійним називається робоче місце, на якому працюючий знаходиться більшу частину (> 50% або більше 2 годин безперервно) свого робочого часу. Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним місцем вважають всю робочу зону.

Умови праці - Сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.

Виробниче середовище являє собою складне соціальне явище, що включає елементи технічного та природного характеру, а також соціальні елементи, що формуються від сукупного впливу виробничих сил і виробничих відносин.

Кабінет міністрів від 2-го серпня 1995 року під № 409 визначили порядок проведення атестації робочих місць. Порядок проведення поширюється на всі підприємства, організації і не залежить від форми власності. Атестація полягає у виявленні на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів, встановлення причин їх виникнення, оцінка технічного і організаційного рівня робочого місця, кількісній оцінці умов праці на робочому місці, складання переліку заходів щодо поліпшення умов праці; відомості про результати записуються в карту умов праці на робочому місці, форма якої затверджена міністерством, контроль покладається на державні служби.

Лекція 2. «Правові та нормативні питання охорони праці»Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Додаткові норми з охорони праці передбачені для вагітних жінок і жінок, які мають дітей. | Розірвання трудового договору. | Нормування праці. | Система оплати праці. | Порядок і терміни виплати заробітної плати | Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників. | Атестація виробничих об'єктів за умовами праці | Вимоги безпеки робочих місць | Фінансування заходів з безпеки та охорони праці | Обов'язки роботодавця при нещасному випадку на виробництві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати