На головну

I. прагматичний РІВЕНЬ

  1. D - попит, V - рівень доходів в середньому на душу населення, Q - кількість продукції
  2. I рівень
  3. I рівень
  4. I рівень
  5. I рівень
  6. II рівень
 Прагматичні ТОТОЖНІСТЬ:  Прагматичні ПЕРЕТВОРЕННЯ:
 збереження прагматичного значення, комунікативного ефекту при можливо повному або частковому зміні семантики і синтаксичної структури повідомлення  1. Буквальний переклад, підрядник (При максимальному збереженні семантичної і синтагматичною еквівалентності змінюється прагматична спрямованість вихідного тексту)
 ПРИЙОМИ ДОСЯГНЕННЯ: всі види прагматично обумовлених трансформацій семантичного і синтаксичного рівнів  2.1 Семантико-прагматичні перетворення: переклад-виклад (Тип усного інформативного перекладу, близький перекладу з листа, але відрізняється зміною комунікативно зумовленої структури джерела, таким чином виклад на ПЯ змісту документів, що мають регулятивну функцію (накази, закони і т.п. на ІМ). В основі перетворення лежить категорія «образу адресата » 2.2. Синтактіко-прагматичні трансформації - прозаїчний переклад поетичного тексту, поетичний переклад прозового тексту

II. СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ (денотативного)

 Денотатівние ТОТОЖНІСТЬ: в перекладі описується та ж предметна ситуація, що і в початковому творі  Денотатівние ПЕРЕТВОРЕННЯ: в перекладі описується інша предметна ситуація
 ПРИЙОМИ ДОСЯГНЕННЯ: еквівалентні семантичні перетворення: одна і та ж предметна ситуація описується різними способами  АДАПТАЦІЯ

 392


III. СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ (сигнификативная)

 Сигнификативная ТОТОЖНІСТЬ: тотожне опис тієї ж предметної ситуації аналогічним способом  ЕКВІВАЛЕНТНІ семантичного перетворення: ОДНА І ТА Ж ПРЕДМЕТНА ситуація описується РІЗНИМИ СПОСОБАМИ (ТРАНСФОРМАЦІЇ НА сигнификативная РІВНІ) МОДУЛЯЦІЇ / еквіваленцію
 ПРИЙОМИ ДОСЯГНЕННЯ: використання міжмовних семантичних аналогів, які збігаються за всіма типами семантичних відносин. Можлива зміна синтаксичної структури повідомлення  ТИПИ семантичні відношення
Гіпо-гіпер-німія синонімія антонімія стежки
 генералізація; конкретизація; перифраза  диференціація  міжмовна антонімія (антонімічний переклад)  міжмовна метонімія; міжмовна метафора; міжмовна синекдоха


Попередня   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   Наступна

Випадкові міжмовні омоніми | Внеположенность і міжмовна омонімія | Перехрещення і міжмовна семантичне перерозподіл | Підпорядкування і гіпо-гіпероніміческая асиметрія | ПЕРЕКЛАД - МИСТЕЦТВО | Категорія художнього образу включає в себе онтологічний, семіотичний, гносеологічний і естетичний аспекти. | Трансформація і деформація. До визначення понять | Переклад як процес міжмовної трансформації | Трансформації і ставлення міжмовної асиметрії | глава 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати