На головну

I-d ДІАГРАМА ВОЛОГОГО ПОВІТРЯ

  1. Class diagram (діаграма класів).
  2. Component diagram (діаграма компонент).
  3. Deployment diagram (діаграма топології).
  4. HIPO - діаграма
  5. I-d -діаграмма
  6. Interaction diagram (діаграма взаємодії)

книга А.В.Нестеренко «Основи термодинамічних розрахунків вентиляції і кондиціонування повітря»

I-d діаграма являє собою графічну інтерпретацію рівняння ентальпії вологого повітря. Діаграма будується в косокутній системі координат:

Вісь ординат проведена вертикально, а вісь абсцис - над кутом 135 ° до неї.

По осі ординат обкладені значення ентальпії. По осі абсцис - влагосодержания вологого повітря d на 1 кг сухого.

Для зручності відліку вологовмісту і скорочення розмірів діаграми похила вісь абсцис на діаграмі не креслить. Замість неї через початок координат проводиться допоміжна лінія, на якій відкладаються значення вологовмісту (в довільному масштабі). Через отримані точки проводять вертикалі - лінії постійного вологовмісту.

На осі ординат в довільному масштабі відкладаються значення ентальпії від точки 0 (нуль) (i = d = 0) вгору - позитивні, вниз - негативні. Масштаби для i і d обрані довільними.

На цій же сітці будуються лінії-ізотерми t = const, для чого використовують рівняння:

I = c * t + (2500 + 1,8068) * d * 10

є рівнянням прямої лінії.

Може бути побудована по 2-м точкам, напр .: d = 0, d = max.

Ізотерми не паралельні, так як кут нахилу їх горизонтальній осі різний, однак при низьких температурах не паралельність ізотерм практично незначна. Для побудови ліній постійного вологовмісту ? = const на кожній изотерме визначають точки, що мають ступінь насичення повітря ? = 5,10,20,30,40,80,100%

Поєднавши точки на різних ізотермах з однаковим ступенем насичення, отримаємо лінії ? = const.

Нижня крива ? = 100% характеризує насичене стан повітря і називається прикордонної кривої.

При підвищенні барометричного тиску лінія насичення на I-d діаграмі зміщується вгору, а при зниженні - вниз.

При зміні барометричного тиску в межах ± 7,5 мм рт.ст. зміни параметрів повітря будуть незначні і ними можна знехтувати.

При великому зміні барометричного тиску і зміні параметрів повітря необхідно враховувати (або брати ін. Діаграму для цього тиску або брати таблиці властивостей вологого повітря для даного тиску).

Для побудови лінії парціального тиску пари з правого боку діаграми на прямий, паралельної осі ординат, починається шкала парціальних тисків, починаючи з Рпарц = 0 до можливого значення Рпарц в діапазоні даної діаграми.

Масштаб вибирається з таким розрахунком, щоб лінія Рпарц не перетинаються з лінією ? = 100%.

Для побудови лінії парціального тиску пари з точок перетину ізотерм з кривою ? = 100% опускають перпендикуляри на допоміжну горизонтальну лінію і від цієї лінії вгору в прийнятому масштабі відкладаються парціальні тиску парів, що насичують повітря при даних температурах, які визначають піт таблицями «Основні фізичні характеристики повітря при р = 760 мм рт.ст. або ін. »

Через знайдені точки проводиться лінія парціального тиску водяної пари.

Нижче лінії ? = 100% розташована область повітря, що знаходиться в пересичені стані (утворення туману, мікро краплі води в підвішеному стані).

Кожна точка вище лінії ? = 100% відповідає певному тепловологу станом повітря.

Положення точки на I-d діаграмі вологого повітря може бути визначено будь-якими 2-я параметрами з 5 (I, d, t, ?, Рпарц.) Параметрів стану повітря.

Решта 3 параметра можуть бути визначені по I-d діаграмі як довільні.

Діаграма зручна для побудови зміни стану повітря при нагріванні, охолодженні, зволоженні, осушування, змішуванні і поєднанні цих процесів.

Користуючись I-d діаграмою легко отримати ще 2 (в додатку до 5) дуже важливі параметри тепло-вологісного стану повітря:

- Температуру точки роси tрс і температуру мокрого термометра tм

Температура точки роси відповідає температурі повітря, насиченого водяними парами при даному влагосодержании (d = const).

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

РОЗРАХУНКОВІ ПАРАМЕТРИ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ | ШКІДЛИВОСТІ, усуває ситеми ВЕНТИЛЯЦІЇ | теплопоступлений | Тепловиділення сонячної радіації | Тепловтрати від вентиляції | Основні терміни ВЕНТИЛЯЦІЇ | ЗАГАЛЬНА ФОРМУЛА ВОЗДУХООБМЕНА | РОЗРАХУНОК ВОЗДУХООБМЕНА ПО БОРОТЬБІ З ОКРЕМИМИ шкідливі виділення. РОЗРАХУНОК ВОЗДУХООБМЕНА ПО БОРОТЬБІ З теплонадлишки | СХЕМИ загальнообмінною припливно-витяжну вентиляцію | Нагрівання припливного повітря |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати