На головну

Матриця формування компетенцій

  1. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  2. II. 7.5. Розвиток уваги у дітей і шляхи його формування
  3. II. Етап формування первинних вимовних умінь і навичок
  4. Алгоритм автоматичного формування парних симетричних ключів шифрування-дешифрування відкритих повідомлень на робочих станціях абонентів корпоративної системи.
  5. Амортизація основних фондів підприємств: поняття, призначення і методи розрахунку. Місце амортизації в системі формування інвестиційних ресурсів.
  6. Аналіз джерел формування оборотних активів
  7. Аналіз забезпеченості запасів джерелами формування, тис. Руб.

Таблиця 2

 № п / п  Назва модуля  Компетенції, що формуються на заняттях
 ОК - 4  ОК - 5  ОК - 8  ОК - 13  ОК - 15  ПК - 1  ПК - 2  ПК - 3  пк -5  ПК - 8  ПК - 9  ПК - 10  ПК - 12  ПК - 13
 Модуль 1. Теорія і інфраструктура галузевих ринків. Конкуренція і монополія *   *     *      *          
 Модуль 2. Структура галузі. Ринкова концентрація і монопольна влада. Ринок домінуючою фірми.   *   *       *      *      
 Модуль 3. Асиметрична інформація як фактор монопольної влади. Диференціація товару, структура ринку і конкуренція. *       *   *      *        *
 Модуль 4. Вертикальна інтеграція та вертикальні обмеження. Недосконала конкуренція та стратегічну поведінку фірм на ринку   * *     *            *  *  
 Модуль 5 Цінова дискримінація і цінова політика фірми на товарному ринку.   *   *     *        *      
загальнокультурних компетенціями (ОК):- Здатністю аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, що відбуваються в суспільстві, і прогнозувати можливе їх розвиток в майбутньому (ОК-4); - умінням використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності (ОК-5); - здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і готовністю нести за них відповідальність (ОК-8); - володінням основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, мати навички роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією, здатний працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах (ОК-13); - володіти основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих (ОК-15).професійними компетенціями (ПК): розрахунково-економічна діяльність - Здатністю зібрати і проаналізувати вихідні дані, необхідні для розрахунку економічних і соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів (ПК-1); - здатність на основі типових методик і діючої нормативно-правової бази розрахувати економічні і соціально-економічні показники, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів, (ПК-2); - здатність виконувати необхідні для складання економічних розділів планів розрахунки, обґрунтовувати їх і представляти результати роботи відповідно до прийнятих в організації стандартами (ПК-3);аналітична, науково-дослідницька діяльність- Здатністю вибрати інструментальні засоби для обробки економічних даних відповідно до поставленим завданням, проаналізувати результати розрахунків і обгрунтувати отримані висновки (ПК-5); - здатність аналізувати та інтерпретувати дані вітчизняної і зарубіжної статистики про соціально-економічних процесах і явищах, виявляти тенденції зміни соціально -економічних показників (ПК-8); - здатністю, використовуючи вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, зібрати необхідні дані проаналізувати їх і підготувати інформаційний огляд і / або аналітичний звіт (ПК-9); - здатністю використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань сучасні технічні засоби та інформаційні технології (ПК-10);організаційно-управлінська діяльність- Здатністю використовувати для вирішення комунікативних завдань сучасні технічні засоби та інформаційні технології (ПК-12); - здатність критично оцінити пропоновані варіанти управлінських рішень і розробити та обґрунтувати пропозиції щодо їх вдосконалення з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності, ризиків і можливих соціально-економічних наслідків (ПК-13).


Попередня   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

Відповідність змісту необхідних результатів навчання | практичні роботи | Форми активного навчання | Навчально-освітні модулі дисципліни і | САМОСТІЙНА РОБОТА | НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ) | Контроль знань з дисципліни | Оцінка навчальної діяльності | Методичні рекомендації щодо організації ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ТЕРМІНІВ, що вивчаються в ДИСЦИПЛІНИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати