На головну

Тақырып. Жазықтықтағы кез-келген күштер жүйесі.

  1. Жазықтықтағы кез келген күштер жүйесінің тепе-теңдік шарттары
  2. Жинақталатын күштер жүйесінің тең әсерлі күші
  3. Жинақталатын күштер жүйесінің тепе-теңдік шарттары
  4. Күш және күштер жүйесі
  5. Кеңістіктегі кез келген күштер жүйесінің тепе-теңдік шарттары. Параллель күштер
  6. Параллель күштер центрі
  7. Сабақ Лексикалық тақырып. Қазақстанның экологиясы

Қатты денеге әсер ететін күштер бір жазықтықта жатып, кез-келген ретпен орналасатын болса, онда мұндай күштер жазықтықтағы кез-келген күштер жүйесі деп аталады

Теорема. Дененің кез-келген А нүктесіне түсірілген күшін B нүктесіне қос күш моментін енгізу арқылы көшіруге болады.

Ол үшін екінші аксиома бойынша дененің B нүктесіне шамасы күшіне тең теңескен күштер жүйесін саламыз. Нәтижесінде қос күш пайда болады және күші B нүктесіне көшеді.

5.1-сурет. Күшті параллель көшіру.

Қатты дененің нүктелеріне түсірілген күштер жүйесі бір жазықтықта орналасқан болсын (5.2,а-сурет). Жоғарыдағы теореманы пайдаланып барлық күштерді О нүктесіне көшірейік (5.2,б-сурет). Онда нүктесіне түсірілген күші О нүктесіне түсірілген күші болып көшеді және моменті болатын қос күші пайда болады. нүктесіне түсірілген күші О нүктесіне түсірілген күшіне тең және моменті болатын, қос күш пайда болады. Осындай ретпен барлық күштерді тасымалдасақ:

, ,...,

Күштер жүйесі мен бір жазықтықта орналасқан моменттері болатын ,..., қос күштер жүйесін аламыз (5.2,с-сурет).

5.2-сурет. Жазықтықтағы жинақталған күштер жүйесі.

Күштер көпбұрышы ережесі бойынша О нүктесіне түсірілген жинақталған күштер жүйесін қосып күшін алсақ, ол күш жүйенің бас векторы деп, ал осы жүйе қос күштерін бір теңәсер етуші қос күшке келтірсек, ол қос күштің моменті жүйенің бас моменті деп аталады.

Сонымен біз мынадай теорема дәлелдедік:

ТеоремаҚатты денеге әсер ететін күштердің кез-келген жазық жүйесін келтіру центріне түсірілген бас вектормен және бас моментпен алмастыруға болады.

Жазықтықта кез-келген күштер жүйесі тепе-теңдікте болады, егер оның бас векторы мен бас моменті нольге тең болса, яғни мына үш шарт орындалса:

; =0

Бас вектор теңәсер етуші күш бола алмайды, себебі ол бас моментсіз жүйе күштерінің әсерін алмастыра алмайды.  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | Мазмұны | Тақырып. Техникалық және теориялық механиканың бөлімдері. Негізгі ұғымдар. Статиканың аксиомалары. | Тақырып. Күштің түсінігі. Күштің оське проекциясы. Жазық жүйедегі жинақталатын күштер. | Аналитикалық тәсіл. | Тақырып. Күштің нүктеге қатысты моменті және оның қасиеттері. Қос күштер. | Тақырып. Еркін және еріксіз денелер. Байланыстар және байланыстар реакциясы. | Тақырып. Ауырлық центр. Кейбір фигуралардың ауырлық центрларының орыны. | Тақырып. Дененің тепе-теңдігінің орнықтылығы. | Тақырып. Үйкеліс күші туралы түсінік. Сырғанау үйкелісі және домалау үйкелісі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати