На головну

Культура праці та професійна етика

  1. II. СЛОВАРИ І МОВНА КУЛЬТУРА
  2. III.3. СИНОНІМИ І МОВНА КУЛЬТУРА
  3. III.8. Соціальні діалекти І КУЛЬТУРА МОВИ
  4. IV. ОСВІТА СЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МОВНА КУЛЬТУРА
  5. VI.9. Синтаксичні НОРМИ І КУЛЬТУРА МОВИ
  6. VII. КУЛЬТУРА ПИСЬМОВІЙ МОВИ
  7. X. ЕТИКА І ДИСЦИПЛІНА

Поняття «культура праці»

Зі свого життєвого досвіду вам, напевно, вже відомо, що одну і ту ж роботу можна зробити по-різному. Одна людина виконає роботу якісно і швидко. Інший же витратить багато часу, втомиться, а результат його праці залишить бажати кращого.

Чому ж так відбувається? Справа в тому, що кожна людина має різні уявлення про трудову діяльність, її організації, плануванні, використанні різних інформаційних технологій, безпеки роботи, оформленні робочого місця. Відрізняється також і ставлення людей до праці.

Все перераховане вище становить зміст культури праці. У кожної людини рівень розвитку цієї культури різний: у одних він вищий, у інших - менш. Звідси і результат.

Під культурою праці розуміється досягнутий рівень організації виробництва. Культура праці включає в себе такі поняття, як організація робочого місця, безпеку праці та ін. (Див. Схему).


Важливою складовою культури праці є технологічна дисципліна, т. Е. Чітке дотримання найбільш раціональної технології виконання роботи і вимог до її якості. Послідовність і точність виконання технологічних операцій потрібно погоджувати з маршрутними і операційними картами.

Культура праці передбачає також наявність вміння організувати своє робоче місце. При організації робочого місця потрібно враховувати свої антропометричні характеристики: розміри тіла, висоту від підлоги до піднятої руки, до очей в положенні стоячи і сидячи, зростання в положенні сидячи і стоячи, ширину і довжину кисті, довжину руки і ін. Необхідно визначити переважну позу і виходячи зі своїх індивідуальних особливостей облаштувати своє робоче місце так, щоб не доводилося дотягуватися до чого-небудь і щоб нічого не заважало виконувати роботу. Порядок на робочому місці повинен підтримуватися постійно.

Дизайну як ви знаєте, це творча діяльність, спрямована на формування і впорядкування предметно-просторового середовища, досягнення єдності її функціональних і естетичних аспектів. Так само називається і результат цієї діяльності.

Всі деталі інтер'єру, їх форма, оздоблення, колірне рішення повинні гармонійно поєднуватися і служити оптимізації умов праці. Найважливішим елементом дизайну є планування і створення зони відпочинку (психологічного розвантаження) поблизу робочого ділянки, бажано з «зеленими куточками». Відомо, що спілкування зі світом природи сприяє повноцінному відновленню сил.

При облаштуванні робочого місця потрібно усувати освіту тіней, скупчення пилу. Розміщувати кошти праці потрібно таким чином, щоб не захаращувати простір, що межує з робочим місцем, і щоб при необхідності можна було все швидко скласти по місцях і провести прибирання приміщення.

У зв'язку з розвитком техніки збільшується число об'єктів праці і їх параметрів, якими необхідно управляти. Розвиваються системи дистанційного керування, людина все більше віддаляється від об'єктів, якими управляє, про зміну їх стану він судить не за даними безпосереднього спостереження, а на основі сприйняття певних сигналів. Здійснюючи таке опосередковане управління і контроль, людина отримує інформацію в закодованому вигляді (показання лічильників, індикаторів, вимірювальних приладів), що вимагає її декодування і уявного зіставлення з реальними даними. Цим пояснюється необхідність застосування інформаційних технологій, які є в даний час інструментом організації та здійснення практично будь-якої діяльності.

Справді, хіба завадить токареві застосування комп'ютерної техніки? Навпаки, з її допомогою він зможе здійснювати розробку й удосконалення виробу, не витрачаючи зайвого матеріалу і часу. Доопрацювання конструкційного рішення йде на екрані монітора. Тому потрібно продумати можливість використання інформаційних технологій і технічних засобів, що дозволяють найбільш раціонально використовувати і здійснювати ту чи іншу діяльність.

Найважливішою складовою культури праці є забезпечення його охорони та безпеки.

Техніка безпеки - це система організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають вплив на людину небезпечних виробничих факторів, які призводять при порушенні правил безпеки до травм і нещасних випадків.

Кожному виду діяльності відповідають певні умови і правила, які викладаються в інструкціях з техніки безпеки. У більшості випадків травми отримують через невиконання приписів інструкцій.

Велике значення в забезпеченні безпеки в роботі має вибір робочого одягу. Вона не повинна бути занадто тісною, щоб не сковувати рухи, і в той же час не повинна бути надмірно просторим, що також може бути небезпечним для роботи. Крім того, робочий одяг продовжує термін служби особистого одягу та забезпечує її чистоту.

При виконанні роботи треба особливо чітко дотримуватися правил користування електрикою, вимоги пожежної безпеки і захисту від механічних травм.

У будь-якій діяльності необхідно вміти розраховувати її економічну ефективність, так як не завжди результати роботи покривають витрати на її виконання.

Ефективність виробництва - це економічний критерій, який характеризує співвідношення між досягнутими результатами виробництва та витратами різних ресурсів.

Перш ніж зайнятися будь-якої виробничої діяльністю, необхідно скласти бізнес-план, в який увійдуть розрахунки витрат електроенергії, матеріалів, часу та ін. Загальну суму цих витрат потрібно порівняти з орієнтовною вартістю очікуваного результату роботи.

Ефективність трудової діяльності розраховується за формулою:

де Ет - Ефективність трудової діяльності; G3- Витрати; Gp- Результати.

Gз = Gел + Gм + Gт + ... + Gп

гдеGел- Витрати електроенергії; GM - Вартість необхідних матеріалів; GT- Вартість трудових витрат.

якщо  ? 1, значить, дана діяльність не вигідна.

якщо  <1, така діяльність вигідна.

На економічну ефективність професійної діяльності впливає раціональне використання інформаційних технологій і організація робочого місця. Ці чинники збільшують продуктивність праці, зменшують витрати.

Таким чином, культура праці включає в себе технологічну дисципліну, раціональну організацію робочого місця, дотримання умов безпеки праці та виробничої естетики, дбайливе ставлення до устаткування, матеріалів, енергії, вміння визначати і аналізувати економічну ефективність виконуваної роботи.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Наступна

Поняття професійної діяльності. Структура і організація виробництва | Сфери, галузі, предмети праці і процес професійної діяльності | Етапи професійного становлення | професійна кар'єра | Ринок праці та професій | Види професійної освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати