Головна

Менш розвинені країни (на прикладі країн Африки)

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 10 сторінка
  5. 11 сторінка
  6. 2 сторінка
  7. 3 сторінка

Сучасне природокористування в менш розвинених регіонах світу сформувалося в специфічних умовах природного середовища (Жаркий клімат) і господарського освоєння (Конкуренція традиційної та сучасної - європейського типу - економічної моделі).

Головні проблеми природокористування менш розвинених регіонів (особливо гостро в Африці) - опустелювання, збезлісення, ерозія ґрунтів, деградація земель, проблема захоронення ядерних відходів. До кінця 20 століття ці проблеми стали настільки актуальні, що в певному сенсі є їх «візитною карткою», а ефективність управління природокористуванням стала визначати поступальний функціонування економіки в цілому.

Розвиток індустріального сектора привело до катастрофічної ситуації в природокористуванні - деградації природного середовища в умовах непродуманого використання технологій, розроблених західними країнами. Трансформація традиційних систем землекористування відбувається повільно; під впливом тиску динамічного населення на обмежені і тендітні екосистеми з'явилася продовольча проблема.

Розвиток гірничодобувної промисловості, як основи для експортних надходжень та інвестицій в більшості країн не призвело до збалансованого зростання економіки, але загострило проблеми природокористування та викликало дисбаланс між секторами економіки.

Управління природокористуванням носить нерегулярний характер, Заходи найчастіше носять неадекватний і запізнілий характер; лише деякі проекти, які здійснюються за допомогою міжнародної спільноти, можна визнати успішними.

наприклад, консервація дикої природи: В 1920-і рр. почалося створення національних парків в Африці. Вони дозволяють не тільки зберегти видове різноманіття дикої природи, а й розвивати таку важливу галузь третинного сектору, як туризм - гарантоване джерело валютних надходжень.

Складнощі управління природокористуванням в Африці пов'язані з нестачею фінансових ресурсів у національних урядів і швидким зростанням населення. ключова проблема - відсутність законодавства, яке регулює природокористування.

Допомогу надають міжнародні організації, в першу чергу ООН, що фінансують програми по оптимізації природокористування. Однак для вирішення екологічних проблем континенту необхідно активну участь місцевого населення, впровадження ресурсозберігаючих технологій, підвищення продуктивності праці.Попередня   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   Наступна

Паливно-енергетичні ресурси та паливно-енергетичний комплекс. Формула загальної потреби в паливно-енергетичних ресурсах в країні. | Загальні відомості | Використання водних ресурсів і об'єктів | Право власності та право користування водою | Економічне регулювання водокористування | Управління використання і охорони водних об'єктів | Охорона водних ресурсів | Економічні проблеми збереження біорізноманіття. | Особливо охоронювані природні території | Особливості та основні види природокористування в третинному секторі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати