Головна

Еколого-економічні засади лісокористування

  1. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  2. II.1. основи державності
  3. IV. 14.2. Фізіологічні основи емоційних станів
  4. V. 16.2. Фізіологічні основи темпераменту
  5. V. 17.2. Фізіологічні основи характеру
  6. VI. 1. ОСНОВИ РОСІЙСЬКОЇ орфоепія
  7. Аксіологічні засади ПЕДАГОГІКИ

Лісове господарство традиційно відносять до первинного сектору економіки. Ця галузь зберігає і в наші дні велике економічне значення і відіграє важливу роль в системі сучасного природокористування.

Ліс є джерелом величезного числа різноманітних продуктів і послуг для людини.

лісокористування - Встановлений законом порядок користування лісами, що забезпечує найбільш повне використання корисних властивостей лісу в інтересах розвитку суспільного виробництва і потреби людей.

Це важлива складова частина природокористування, складається з:

· Заготівлі деревини - це основне лісокористування

· Прижиттєвого використання лісу.

Використання, охорона, захист, відтворення лісів здійснюються виходячи з поняття про ліс як про екологічну системі або як про природний ресурсі (ст. 5 Поняття лісу)

Лісові ресурси - один з найважливіших видів природних ресурсів, включають наявні на території країни запаси лісу і недеревні цінності (кормові, мисливсько-промислові ресурси, плоди та ягоди дикорослих рослин, гриби, лікарські рослини і т.п.).

Своєрідність лісового господарства як частини світової економіки пов'язане з тим, що ліс - це унікальний компонент біосфери, що поєднує життєво важливі для людини функції: ресурсу господарської діяльності та сприятливого середовища проживання.

Ліси для життя людей є найважливішим природним ресурсом, яке можна порівняти за своєю значимістю тільки з водою. У всьому світі лісу розглядаються як основа благополуччя народу і гарантія добробуту і суверенітету держави. По ряду важливих для людства властивостей ліс можна порівнювати зі Світовим океаном.

Ліси є унікальним природним ресурсом, протягом тисячоліть використовуваним людиною. Разом з тим лісу - найважливіша частина природного середовища, яка має на собі наслідки антропогенного впливу і господарської діяльності. Зникнення лісів не тільки підриває власне функціонування лісового комплексу, а й значною мірою визначає характер деградації навколишнього середовища в цілому, причому найчастіше в глобальному масштабі.

Ліси - вичерпні, але відновлювані ресурси, які мають для людини не тільки економічне значення.

Тому до числа ключових завдань лісового господарства відносяться

· Підвищенням його економічної ефективності,

· Охорона лісів від пожеж,

· Боротьба з шкідниками і хворобами лісу,

· Лісовідновлення.

Повноцінні лісові ландшафти - самі високорозвинені і сложноорганізованние складові біосфери. Ліси являють собою досить складні екосистеми, які виконують цілий ряд найважливіших і унікальних еколого-економічних функцій:

1) беруть участь у глобальних круговоротах вуглецю і кисню, багато в чому «відповідаючи» за склад атмосфери.

2) асимілюють екологічно шкідливі викиди, підтримуючи чистоту навколишнього, перш за все повітряної, середовища, а також зменшують шумове забруднення.

3) забезпечують мікрокліматичні ефекти, а в планетарному масштабі формують і глобальний клімат.

4) дуже впливають на водообмін і стан водних екосистем.

5) запобігають ерозії ґрунтів, перешкоджають утворенню ярів і зсувів, а також зберігають ландшафти і родючість грунтів.

6) є місцем проживання для більшості видів рослин і тварин, тобто служать природним і обов'язковою умовою збереження біорізноманіття на планеті.

7) виконують рекреаційні та естетичні функції.

8) в певній мірі забезпечують еколого-економічну безпеку країни.

9) активно використовуються для господарських цілей, будучи сировиною для багатьох галузей економіки.

Така поліфункціональність лісів (що виявляється в поєднанні насамперед їх кліматичної, гідрологічної, грунтоохоронних, біологічної, енергетичної, ресурсно-господарської, оздоровчої, санітарно-гігієнічної, естетичної функцій) надає як пряме, так і непряме вплив на тенденції розвитку лісокористування, лісового господарства в цілому .

Економічні критерії мають важливе значення в контексті стратегії раціонального лісокористування.

Ліси є джерелом величезного числа найрізноманітніших продуктів і послуг для людства. Прогрес світової цивілізації, включаючи такі його значущі історичні віхи, як початок виготовлення металів і подальший розвиток металургії, початок будівництва, виготовлення паперу, розквіт багатьох інших ремесел і, нарешті, промислова революція, в істотному ступені пов'язані саме з використанням ресурсів лісу.

Ліси забезпечують людини наступними основними продуктами і послугами.

продукти:

· Деревина і об'єкти її переробки;

· Паливо (дрова і деревне вугілля);

· Недеревні, або другорядні лісові продукти (дичину і інші об'єкти полювання, волокна, мед, їстівні рослини і гриби, медичне сировину, смоли, ароматичні речовини і багато іншого).

послуги:

· Регулювання змін клімату (зокрема, його стабілізація і пом'якшення);

· Регулювання гідрологічного режиму на місцевому і регіональному рівнях;

· Баланс природного циклу вуглецю, переважно за рахунок депонування вуглецю;

· Стабілізація грунтів, запобігання ерозії та охорона водозбірних площ;

· Культурне значення (рекреаційне, естетичне, релігійне значення).

В економічному плані лісу переважно розглядаються як джерело сировинних ресурсів для господарських потреб. Ліси активно використовуються для господарських цілей, будучи сировиною для багатьох галузей економіки. Певною мірою лісу забезпечують еколого-економічну безпеку країни.

Характерна особливість останніх десятиліть XX ст. - Різка диверсифікація номенклатури лісової продукції. Але незважаючи на це, до цих пір провідним напрямком використання лісових ресурсів залишається вирубка лісів для отримання деревини та продуктів її подальшої переробки.

Лісне господарство - Галузь матеріального виробництва, що включає

- Вивчення, облік, відтворення, охорону і захист лісів,

- Регулювання їх використання для задоволення потреб господарства в лісових ресурсах (деревині та іншій лісовій продукції) при збереженні захисних і Біорегулірующіе функцій лісу,

- Організацію використання лісів в рекреаційних та інших спеціальних цілях.

Характерний тривалий цикл виробничого процесу (50-100 років і більше)

Розвиток лісового господарства світу у величезній мірі залежить від динаміки попиту на лісову продукцію, а в більш широкому контексті - від складної економічної кон'юнктури взагалі.

Головними споживачами лісових ресурсів виступають галузі, що утворюють так званий лісопромисловий комплекс (ЛПК), - Лісозаготівельна, лісопильна, деревообробна, лісохімічна, целюлозно-паперова.

Незважаючи на здаються величезні запаси деревини в Росії, можливості екстенсивного експлуатації лісових ресурсів в даний час вичерпані. Перехід до природо- і ресурсозберігаючих технологій в лісовому комплексі є єдиним шляхом, який може забезпечити як потреби економіки, так і вимоги з охорони природи. На це повинні бути спрямовані всі заходи щодо зміни системи лісокористування, збереження та відтворення лісових ресурсів.Попередня   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   Наступна

Екологічний контроль | Екологічний менеджмент | Система нормативних актів у сфері природокористування і охорони середовища Росії | Поняття екстерналій і Парето-оптимальність (оптимальність по Парето) | Парето-оптимальність | податок Пігу | Графік освіту і величина оптимального податку (податку Пігу) на забруднення | Природно-ресурсні та емісійні платежі (платежі за забруднення ОС) | Емісійні платежі (система платежів за забруднення навколишнього середовища в Росії) | Екологічні та ресурсні податки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати