На головну

закони природокористування

  1. I.4.2) Закони.
  2. VI. ОСНОВНІ ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ
  3. Англосаксонські закони.
  4. В. ЗАКОНИ РЕАЛЬНОГО ВІЛЬНОГО РИНКУ
  5. Види нормативних актів. Закони та підзаконні акти.
  6. Види фотоефекту. Закони зовнішнього фотоефекту
  7. ЗОВНІШНІ І ВНУТРІШНІ ЗАКОНИ РОЗВИТКУ МОВИ

u Закон обмеженості (вичерпності) природних ресурсів

Відновлюваних і невідновних розглядається в межах життя одного або декількох поколінь. Виділяти абсолютно невичерпні ресурси не можна, тому що це має на увазі нескінченність ресурсу в порівнянні з потребою в ньому. Умовою невичерпності була територія, але тому що вона обмежена => на обмеженому цілому Землі не може бути нічого нескінченного; зростаюча глобально частина людства зі своїми зростаючими потребами легко вичерпає ресурс будь-якої ємності, а значить територія Землі стає зникаюче малою. Невичерпність ресурсів обумовлено надходженням сонячної радіації, виявляється вразливою, тому що умови на всій Землі різні. Всі природні ресурси кінцеві - кінцівку виникає в силу прямої вичерпності або в результаті обурення середовища проживання, що робить непридатною поверхню для проживання.

u Закон збільшення наукоємності суспільного розвитку

У структурі витрат на виробництво продукту праці велику частку займають знання (інформація) => суспільний розвиток при зростанні збільшення потреб в майбутньому буде виходити з мінімуму витрат на вихідна сировина і збільшення витрат на знання (інформацію). => Мабуть управління людьми, а не природою.

u Закон зниження природоемкости готової продукції

При зменшенні питомої змісту природного речовини в сукупному суспільному продукті відбувається збільшення темпів обороту втягуються природних ресурсів. Залучаються відходи => обмеженість природних ресурсів долається за рахунок знань. Кінцевий абстрактний продукт не має в собі нічого природного.

u Закон збільшення темпів обороту втягуються природних ресурсів

В історичному процесі розвитку світового господарства швидкість оборотності залучених природних ресурсів (вторинних, третинних і так далі) безперервно зростає на тлі відносного зменшення обсягів їх залучення до суспільного виробництва (щодо зростання темпів самого виробництва).

u Правило інтегрального ресурсу

Конкуруючі в сфері використання певних природних систем галузі господарства неминуче завдають шкоди один одному.

u Закон спільного (сукупного) дії екологічних факторів

Величина врожаю (або благополуччя виду, популяції, організму) Залежить не від окремого, нехай навіть лімітує, фактора, але від усієї сукупності екологічних факторів одночасно.

Тема: ВСТУП В КОНЦЕПЦІЮ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯПопередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

КУРС ЛЕКЦІЙ | Економіка природокористування як наука | Людина | пріродноресурсний підхід | господарський підхід | Екологічний підхід | Закономірності та принципи раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища | Фактори економічного розвитку | Типи еколого-економічного розвитку | Г) Концепції екотопії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати