На головну

Відомість розподілу комерційних витрат

  1. Склад видатків бюджету на галузі національної економіки
  2. J. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним
  3. V. Перевірка гіпотези Про закон розподілу.
  4. VI. ОСНОВНІ ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ
  5. XI.8 Принцип розподілу тем курсових робіт серед студентів.
  6. АДМІНІСТРАТИВНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  7. Активні операції комерційних банків

Розподіл комерційних витрат на окремі види реалізованих цінностей проводиться так само, як і при обліку процесу виробництва.

Таким чином, повна (комерційна) собівартість продукції А складається з виробничої собівартості і комерційних витрат і становить 680 у. д. е. (480 + 200), продукції Б - 1020 у. д. е. (720 + 300).

Розглянемо взаємозв'язок рахунків обліку процесу реалізації:

1 - реалізована готова продукція (виробнича собівартість);

2 - розподіл та списання комерційних витрат і формування повної (комерційної) собівартості реалі-ються продукції;

3 - відображення заборгованості покупця на суму виручки за реалізовану продукцію;

4 - оплата покупцем придбаної продукції;

5 - виявлення фінансового результату: 5а - прибуток, 5б - збиток.

Відповідно до діючого порядку бухгалтерського обліку фінансові результати визначаються за кожним видом реалізованої продукції, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей. Виявлений результат в цілому відбивається на рахунку «Прибутки та збитки».

Припустимо, виручка за реалізовану продукцію А становить 600 у. д. е., за продукцію Б - 2000 у. д. е. Таким чином, загальна сума виручки становить 2600 у. д. е. і відображається на кредиті рахунку «Реалізація продукції (робіт, послуг)». Повна собівартість складає 1700 у. д. е. (сума виробничої собівартості 1200 у. д. е. і комерційних витрат 500 у. д. е.) і відображається на дебеті цього рахунку:

Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити дебетовий і кредитовий обороти. Якщо виручка перевищує повну собівартість, то різниця є прибутком, при зворотному співвідношенні фіксується збиток. В даному прикладі прибуток становить 900 у. д. е. (2600-1700).

Звідси випливає правило: якщо сума записів за дебетом рахунка «Реалізація продукції (робіт, послуг)», т. Е. Дебетовийоборот, менше кредитового обороту (виручки), то фінансовим результатом є прибуток; якщо дебетовий оборот більше кредитового обороту, то фінансовий результат - збиток.

Запис виявленого фінансового результату проводиться на рахунку «Прибутки та збитки», який є зіставляти. За дебетом рахунка відображається збиток, за кредитом - прибуток.

Для відображення фінансового результату його суму необхідно вказати на дебеті рахунку «Реалізація продукції (робіт, послуг)» і закрити цей рахунок, потім вказати суму на кредиті рахунку «Прибутки та збитки».

Розглянемо виявлення фінансового результату по реалізації продукції кожного виду в окремих-ності.

Повна собівартість продукції А склала 680 у. д. е., виручка - 600 у. д. е. Таким чином, фінансовим результатом є збиток: (600 - 680 = -80).

Фінансовим результатом по реалізації продукції Б є прибуток 980 у. д. е. (2000-1020).

Загальний фінансовий результат від реалізації двох видів продукції - прибуток 900 у. д. е. (прибуток по реалізації продукції Б 980 у. д. е. мінус збиток від реалізації продукції А 80 у. д. е.). На аналітичних рахунках реалізації фінансовий результат виявляється по кожному виду реалізованих цінностей.

Загальний фінансовий результат від реалізації списується на рахунок «Прибутки та збитки».

Питання і завдання для самоперевірки

1. Назвіть господарські процеси відповідно до кругообігом господарських засобів.

2. Охарактеризуйте рахунки для відображення процесу заготівлі.

3. Як називається собівартість, яка формується в процесі заготовлення?

4. З яких витрат складаються ТЗВ і як вони враховуються?

5. Охарактеризуйте рахунки для відображення процесу виробництва.

6. Як називається собівартість, яка формується в процесі виробництва? Як це відбивається на рахунках?

7. Охарактеризуйте рахунки для відображення процесу реалізації.

8. З яких витрат складаються комерційні витрати і як вони враховуються?

9. Як обчислюється собівартість в процесі реалізації?

10. Як виявляється і відображається фінансовий результат на рахунках бухгалтерського обліку?

 Попередня   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

Схема 11. Класифікація рахунків за економічним змістом | Схема 12. Класифікація рахунків за призначенням та структурою | УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | Кількісно-сумова відомість | Контокорентний відомість, у.д.е. | Оборотна відомість за синтетичними рахунками, у.д.е. | Шахова відомість, у.д.е. | ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ заготовлених | ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА | Відомість розподілу накладних витрат |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати