Головна

ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА

  1. I стадія раневого процесу.
  2. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  3. II.1. основи державності
  4. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  5. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  6. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.
  7. IV. 14.2. Фізіологічні основи емоційних станів

Процес виробництва являє собою сукупність господарських операцій з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг. Виробництво - основна діяльність підприємства, та, заради якої його було створено. Тут виробляються продукція та вироби шляхом з'єднання засобів праці, предметів праці і живої праці. В процесі виробництва створюється нова споживча вартість.

У бухгалтерському обліку на цій стадії здійснюється наступне:

виявляється загальний обсяг виробленої продукції;

фіксуються всі витрати, пов'язані з її виробництвом, виконанням робіт і наданням послуг, т. е. визначається фактичний обсяг виробництва в натуральних і грошових вимірниках;

обчислюється виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) в цілому і по окремих видах.

У процесі виробництва взаємодіють три елементи - кошти праці, предмети праці і працю працівників Використання цих елементів призводить до виникнення різноманітних витрат, які називаються витратами на виробництво, або виробничими витратами (витратами).

Для раціонального обліку і вирішення основних завдань бухгалтерського обліку процесу виробництва використовується класифікація витрат на виробництво за двома основними ознаками: по відношенню до технологічного процесу, за способом включення до собівартості.

За відношенню до технологічного процесу витрати діляться на основні і накладні (постійні і змінні), за способом включення в собівартість - на прямі і непрямі (розподіляються).

У розділі 7 ми докладно розглянули класифікацію витрат за вказаними ознаками, особливості їх включення в собівартість продукції.

Виробничий процес на підприємстві здійснюється в різних видах виробництв, що взаємодіють між собою:

в основному виробництві, у допоміжних виробництвах і в обслуговуючих виробництвах.

Основне виробництво - це такий підрозділ, який дає товарну продукцію, і частка цієї продукції найбільша в загальному обсязі виробництва. У сільськогосподарських організаціях до основного виробництва відносяться рослинництво, тваринництво, промислове виробництво (наприклад, переробка молока та виготовлення молочних продуктів - масла, сметани, сиру і т. П.).

допоміжні виробництва надають основному виробництву різноманітні послуги, тим самим підтримуючи головний процес. До таких виробництв ремонтні підрозділи, енерго-, тепло- і водопостачання, автотранспорт і деякі інші.

обслуговуючі виробництва надають працівникам організації побутові та соціальні послуги (столові, дитячі сади, ательє і т. п.).

Для обліку витрат і виходу (випуску) продукції різних видів виробництв використовується система бухгалтерських рахунків виробничого обліку: «Основне виробництво», «Допоміжні виробництва», «Загальновиробничі витрати», «Загальногосподарські витрати», «Обслуговуючі виробництва та господарства» та ін.

Головним в системі рахунків виробничого обліку є рахунок «Основне виробництво», так як саме на ньому збираються всі витрати з випуску продукції (основні і накладні), визначається її обсяг в натуральному вираженні.

Для визначення собівартості окремих видів продукції, робіт, послуг використовуються аналітичні рахунки. Вони відкриваються за синтетичними рахунками «Основне виробництво», «Допоміжні виробництва», «Обслуговуючі виробництва та господарства».

Рахунки «Основне виробництво», «Допоміжні виробництва», «Обслуговуючі виробництва та господарства» є калькуляційними, рахунки «Загальновиробничі витрати», «Загальногосподарські витрати» - збірно-распределітельнимі.Все зазначені рахунки - активні, за дебетом яких враховують витрати.

За кредитом калькуляційних рахунків відображається вартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

За кредитом рахунків «Загальновиробничі витрати» і «Загальногосподарські витрати» показують розподіл (списання) витрат на калькуляційні рахунки (на об'єкти обліку витрат).

Витрати процесу виробництва дуже різноманітні, але при включенні в собівартість продукції (робіт, послуг) вони групуються відповідно до їх економічного змісту за такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних фондів, інші витрати. В системі обліку витрати групуються за статтями, які формують виробничу собівартість продукції (робіт, послуг).

Найважливіший етап в обліку процесу виробництва - правильне обчислення собівартості виробленої продукції (робіт, послуг). Інформація про собівартість накопичується на рахунках поступово. Прямі (основні) витрати відносяться безпосередньо на рахунок «Основне виробництво» на конкретний вид продукції (об'єкт витрат). Послуги допоміжних виробництв за їх собівартістю також включаються до витрат основного виробництва.

Накладні витрати попередньо накопичуються на збірно-розподільчих рахунках, а потім також відносяться на рахунок «Основне виробництво» (або на рахунок реалізації) і включаються в собівартість продукції, але тільки шляхом розподілу між окремими галузями виробництва, видами культур, тварин і іншими об'єктами обліку.

Формування собівартості продукції (робіт, послуг) в процесі виробництва можна представити у вигляді схеми 13.

Готова продукція, що випускається з виробництва, оцінюється за виробничою собівартістю. Якщо на момент складання бухгалтерської звітності не всі витрати віднесені на готову продукцію, то решта їх частина відноситься до незавершеного виробництва. Наприклад, при вирощуванні озимих зернових восени проводиться посів, а урожай збирається тільки в кінці літа наступного року. При складанні бухгалтерського річного звіту вироблені витрати на посів озимих зернових будуть ставитися до незавершеного виробництва, так як процес ще не завершився виходом готової продукції.

Взаємозв'язок рахунків при обліку процесу виробництва представлена ??нижче:

1 - витрати, прямо що включаються в собівартість продукції (прямі);

2 - накладні витрати;

3 - списання та розподіл накладних витрат і формування виробничої собівартості продукції;

4 - випуск з виробництва готової продукції;

5 - отримання матеріалів для використання в організації.Попередня   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

Схема 9. Види і застосування коригуючих проводок | Синтетичні І АНАЛІТИЧНІ РАХУНКИ, субрахунок | Схема 10. Взаємозв'язок синтетичного рахунку, субрахунків і аналітичних рахунків | Схема 11. Класифікація рахунків за економічним змістом | Схема 12. Класифікація рахунків за призначенням та структурою | УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | Кількісно-сумова відомість | Контокорентний відомість, у.д.е. | Оборотна відомість за синтетичними рахунками, у.д.е. | Шахова відомість, у.д.е. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати