На головну

ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ заготовлених

  1. I стадія раневого процесу.
  2. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  3. II.1. основи державності
  4. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  5. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  6. IV. 14.2. Фізіологічні основи емоційних станів
  7. IV. Учасники освітнього процесу

На підприємствах постійно відбувається кругообіг коштів, при цьому вони зменшуються або збільшуються в обсязі, змінюють свою форму. Мета такого обороту - виробництво нових, необхідних суспільству товарів. Обіг коштів притаманний тільки товарно-грошових відносин. Найбільш виразний спосіб пізнання цього явища - формула К. Маркса, що має такий вигляд:

На I стадії відбувається купівля (підготовка) товарів, необхідних для виробництва: засобів виробництва (засобів праці і предметів праці) і робочої сили. При цьому сума коштів підприємства не змінюється.

На II стадії в процесі виробництва створюються нові товари і нові вартості в ході з'єднання робочої сили із засобами виробництва, при цьому вартість товару збільшується.

На III стадії товарна форма замінюється грошовою, але в більшому обсязі, ніж при придбанні товарів для виробництва.

Процес заготівлі (або постачання) - перша стадія кругообігу господарських засобів, з якої починається діяльність організації. Він являє собою сукупність господарських операцій щодо забезпечення предметами і засобами праці, необхідними для виробництва продукції (виробів).

У бухгалтерському обліку на цій стадії здійснюють:

облік наявності матеріально-виробничих запасів;

облік надходження матеріальних цінностей;

облік заборгованості перед постачальниками матеріальних ресурсів;

контроль стану розрахунків з постачальниками;

обчислення фактичної вартості придбаних цінностей.

Господарські операції процесу заготівлі відбуваються і відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до умов договорів, укладених між покупцем і постачальниками.

Інформація про придбання сировини, матеріалів та інших ресурсів формується на підставі зовнішніх первинних облікових документів постачальників і транспортних організацій (рахунки-фактури, платіжні вимоги, товарно-транспортні накладні та ін.).

Фактична собівартість заготовляється ресурсів складається з їх купівельної вартості і транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ).

Транспортно-заготівельні витрати - це витрати покупця на завантаження, перевезення (транспортування) та розвантаження придбаних ресурсів, наприклад витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів, на оплату праці шоферів і експедиторів, на оренду складів для тимчасового зберігання сировини та ін.

Сума транспортно-заготівельних витрат не буває постійною, так як складається з багатьох видів витрат, частина з яких весь час змінюється, наприклад, вартість оренди складських приміщень. Частка самих транспортно-заготівельних витрат у загальній вартості придбаних ресурсів залежить від відстані доставки, видів транспорту, розміру тарифів та інших факторів.

Для відображення процесу заготівлі використовуються три групи бухгалтерських рахунків: по обліку матеріальних цінностей - «Матеріали», «Малоцінні і швидкозношувані предмети», «Податок на додану вартість по придбаних цінностей» і ін .; з обліку розрахунків - «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» та ін .; з обліку грошових коштів - «Розрахунковий рахунок», «Валютний рахунок», «Каса» і ін. Використання цих рахунків дозволяє відображати збільшення кількості і вартості матеріальних цінностей, виникнення заборгованості перед постачальниками, подальшу оплату матеріальних цінностей.

При відображенні в обліку процесу заготівлі між зазначеними рахунками спостерігається певний взаємозв'язок.

Загальний обсяг заготовлених матеріальних цінностей в грошовому вираженні фіксується за дебетом рахунка «Матеріали» та інших рахунків обліку матеріальних ресурсів. Поточний облік надходження матеріалів ведеться за цінами придбання на рахунку «Матеріали» з відокремленим обліком витрат на їх навантаження, доставку, розвантаження і т. Д. Ці витрати враховуються на окремому аналітичному рахунку «Транспортно-заготівельні витрати».

Розглянемо на прикладі порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку процесу постачання.

Припустимо, що придбані два види матеріалів: матеріал А - 100 шт. за ціною 5 у. д. е. за 1 шт. і матеріал Б - 300 кг за ціною 10 у. д. е. за 1 кг.

1. При надходженні матеріалів на склад вони перейшли у власність покупця; при цьому виникла заборгованість перед постачальником, що відображається записом (проведенням) за дебетом рахунка «Матеріали» і кредиту рахунку «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» на загальну суму 3500 у. д. е. Заборгованість за матеріал А складе 500 у. д. е. (100шт. х 5 у. д. е.), за матеріал Б - 3000 у. д. е. (300 кг х 10 у. д. е.). Загальна заборгованість за все матеріали складе 3500 у.о.. д. е. (500 + 3000).

2. Транспортування матеріалів здійснювалося спеціалізованої транспортної організацією. Вартість перевезення склала 700 у. д. е. У покупця виникла заборгованість і перед транспортною організацією на цю суму, що відбивається проводкою (записом) за дебетом рахунка «Матеріали» кредиту рахунки «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» на суму 700 у. д. е.

3. Після доставки матеріалів організація-покупець оплатила заборгованості постачальнику за матеріали за дебетом рахунка «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і кредитом рахунка «Розрахунковий рахунок» на суму 3500 у. д. е. і транспортної організації за надані послуги з перевезення матеріалів - за дебетом рахунка «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і кредитом рахунка «Розрахунковий рахунок» на суму 700 у. д. е.

Таким чином, фактична вартість придбаних матеріалів 4200 у.г.о., в яку включені вартість покупки матеріалів і транспортно-заготівельні витрати (3500у.д.е. + 700у.д.е.).

На рахунках бухгалтерського обліку дані господарські операції відображаються таким чином:

а) синтетичні рахунки:

Для визначення фактичної вартості кожного виду матеріалів виявляється частка транспортно-заготівельних витрат, яка припадає окремо на матеріал А і матеріал Б. Для цього використовується наступна формула:

Відсоток ТЗВ = сума ТЗВ: вартість матеріалів - 100%.

В даному прикладі це співвідношення складе:

700: 3500 - 100% = 20%.

Відповідно до відсотком розподіляють транспортні витрати між двома видами матеріалів і включають їх у собівартість:

матеріал А 500 - 20: 100 = 100 у.г.о .;

матеріал Б 3000 - 20: 100 = 600 у. д. е.

Таким чином, сума транспортно-заготівельних витрат 700 у. д. е. розподіляється пропорційно покупної вартості матеріалів.

Отже, фактична вартість складе:

матеріал А - 600 у. д. е. (500 у. д. е. покупна вартість + 100 у. д. е. ТЗВ, віднесені на матеріал А);

матеріал Б-3600 у.г.о. (3000 у. Д. Е. Покупна вартість + 600 у. Д. Е. ТЗВ, віднесені на матеріал Б).

Вартість одиниці матеріалу А дорівнює відношенню його фактичної вартості до кількості одиниць (штук), т. Е. 600 у. д. е .:

100 шт. = 6 у. д. е .; вартість одиниці матеріалу Б - 3600 у. д. е .:

300 кг = 12 у.г.о.

Транспортно-заготівельні витрати можуть розподілятися не тільки пропорційно покупної вартості матеріалів, а й за іншими ознаками - відповідно до обсягу або масою матеріалів і т. Д.

Зазначена методика розподілу ТЗВ застосовується при обліку матеріальних цінностей за собівартістю їх одиниці.Попередня   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Наступна

Двоїсте відображення ГОСПОДАРСЬКИХ ФАКТІВ | Схема 9. Види і застосування коригуючих проводок | Синтетичні І АНАЛІТИЧНІ РАХУНКИ, субрахунок | Схема 10. Взаємозв'язок синтетичного рахунку, субрахунків і аналітичних рахунків | Схема 11. Класифікація рахунків за економічним змістом | Схема 12. Класифікація рахунків за призначенням та структурою | УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | Кількісно-сумова відомість | Контокорентний відомість, у.д.е. | Оборотна відомість за синтетичними рахунками, у.д.е. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати