На головну

Метод еквівалентоного генератора

  1. Case-метод Баркера
  2. I. 2. 1. Марксистсько-ленінська філософія - методологічна основа наукової психології
  3. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  4. I. Методичні рекомендації
  5. I. Методичні рекомендації
  6. I. Методичні рекомендації
  7. I. Методичні рекомендації

[1, с. 41-44; 2, с. 57-60]

Метод еквівалентного генератора заснований на теоремі про еквівалентному генераторі і застосовується для аналізу електричних ланцюгів, в яких потрібно знайти струм в одній пасивної гілки (навантаженні). Тоді ланцюг, зовнішня по відношенню до навантаження, розглядається як еквівалентний генератор напруги (рис. 1.6, а) або як еквівалентний генератор струму (рис. 1.6, б).

Мал. 1.6

Еквівалентний генератор - це активний лінійний двухполюсник, параметри якого визначаються так:

uЕГ - Задає напругу генератора дорівнює напрузі холостого ходу (uхх) На розімкнутих затискачах (1, 1 ') активного двухполюсника;

iЕГ - Задає струм генератора дорівнює току Коротя замикання (iкз), Що проходить через замкнуті накоротко затиски (1, 1 ') активного двухполюсника;

RЕГ - Внутрішній опір генератора одно еквівалентному вхідному опору, розрахованому щодо розімкнутих затискачів (1, 1 ') пасивного двухполюсника, який отриманий з активного шляхом заміни всіх джерел напруги їх внутрішніми опорами (Ri = 0), а всіх джерел струму - (Ri = ?).

Після визначення параметрів еквівалентного генератора розраховується струм в навантаженні за законом Ома:

 (Рис. 1.6, а)

 (Рис. 1.6, б)

У завданнях 1.6.0-1.6.25 для розрахунку струму в гілці, зазначеного стрілкою на схемі заданого ланцюга, методом еквівалентного генератора рекомендується наступна послідовність дій:

- Намалюйте схему еквівалентного генератора напруги (рис. 1.6, а), замінивши Rн опором у зазначеній галузі;

- Розрахуйте за другим законом Кірхгофа напруга  , Виключивши резистивное опір у зазначеній галузі і вибравши позитивний напрямок uхх, Що збігається з напрямком шуканого струму;

- Розрахуйте опір RЕГ щодо розімкнутих затискачів гілки, замінивши в залишилася ланцюга все джерела їх внутрішніми опорами;

- Розрахуйте шуканий струм в гілці по закону Ома (рис.1.6, а).

Таблиця 1.6

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 1.6.0  1.6.1
  u02 = u06 = 1 В; i04 = 1 мА; R1 = R2 = 2 кОм; R3 = 0,5 кОм; R5 = 1 кОм   u04 = 60 В; i06 = 10 мА; R1 = R2 = 10 кОм; R3 = 6 кОм; R4 = 20 кОм; R5 = 4 кОм
 1.6.2  1.6.3
  u04 = 13 В; i01 = 10 мА; R2 = 4 кОм; R3 = 3 кОм; R4 = 1,5 кОм; R5 = 1 кОм; R6 = 2 кОм   u01 = 50 В; u06 = 30 В; R2 = R5 = 20 Ом; R3 = R4 = 30 Ом; R6 = 16 Ом

Продовження табл. 1.6

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 1.6.4  1.6.5
  u01 = 26 В; u04 = 16 В; R1 = R2 = R3 = R5 = R6 = R7 = = 4 кОм   u06 = 20 В; i01 = 10 мА; R2 = 4 кОм; R3 = 6 кОм; R4 = 1 кОм; R5 = 2 кОм; R6 = 8 кОм
 1.6.6  1.6.7
  u06 = 2 В; i02 = 2 мА; i04 = 1 мА; R1 = R6 = 2 кОм; R3 = 4 кОм; R5 = 6 кОм   u04 = 60 В; i06 = 18 мА; R1 = R2 = 4 кОм; R3 = R5 = 2 кОм
 1.6.8  1.6.9
  u04 = 12 В; i01 = 18 мА; i06 = 8 мА; R2 = R3 = R5 = 1 кОм   u03 = u04 = u06 = 20 В; R1 = R6 = 1 кОм; R2 = R5 = 2 кОм
         

Продовження табл. 1.6

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 1.6.10  1.6.11
  u03 = u06 = 10 В; R1 = R2 = R3 = 2 кОм; R4 = R5 = 4 кОм   u01 = 100 В; i04 = 20 мА; R2 = 10 кОм; R3 = R7 = 3 кОм; R5 = R6 = 8 кОм
 1.6.12  1.6.13
  u02 = 8 В; i01 = 12 мА; i06 = 8 мА; R2 = R5 = 2 кОм; R3 = R4 = 4 кОм   u01 = 20 В; u02 = 70 В; i05 = 1 А; R2 = R4 = 50 Ом; R1 = R4 = 100 Ом
 1.6.14  1.6.15
  u06 = 15 В; i01 = 2 А; R3 = R5 = 20 Ом; R2 = R4 = 30 Ом R6 = 25 Ом   u01 = 30 В; u02 = 32 В; i04 = 2 мА; R1 = R5 = 1 кОм; R2 = R3 = 4 кОм

Продовження табл. 1.6

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 1.6.16  1.6.17
  u01 = u02 = 12 В;u04 = 36 В;i05 = 2 мА;R2 = R3 = R6 = 4 кОм   u04 = 200 В; u05 = 50 В; R1 = 2 кОм; R2 = 1 кОм; R3 = 8 кОм; R5 = 3 кОм; R6 = 4 кОм
 1.6.18  1.6.19
  u01 = 30 В; i02 = 2 мА; i05 = 5 мА; R1 = 1,6 кОм; R3 = 1 кОм; R4 = 4 кОм; R6 = 6 кОм   u01 = 2 В; u04 = 1 В; i06 = 2 мА; R2 = R3 = R5 = R7 = 1 кОм
 1.6.20  1.6.21
  u05 = 1 В; i01 = 2,5 мА; R1 = R2 = R4 = R5 = 1 кОм; R3 = 0,5 кОм   u06 = 10 В; i03 = 9 мА; R1 = R4 = R6 = 2 кОм; R2 = R5 = 4 кОм
             

Закінчення табл. 1.6

 1.6.22  1.6.23
R5

  u03 = u04 = u05 = 4 В; i01 = 5 мА; R2 = R3 = R4 = 2 кОм   u03 = u04 = u06 = 5 В; i01 = 2 мА; R2 = R4 = R5 = 1 кОм
 1.6.24  1.6.25
  u04 = 10 В; u05 = 20 В; i01 = 15 мА; R2 = R3 = R4 = R5 = 2 кОм   u03 = 6В; u06 = 24 В; R1 = R5 = 8 кОм; R2 = 2 кОм; R3 = 1 кОм; R4 = 6 кОм

Контрольні питання

1. Який елемент електричного кола називають резистивним опором?

2. Які елементи електричного кола називають реактивними? У чому їх відмітна особливість?

3. Як враховуються елементи індуктивності і ємності при розрахунку ланцюгів в режимі постійного струму?

4. Чим визначаються запас енергії в індуктивності, в ємності?

5. Які джерела електромагнітної енергії називаються незалежними?

6. Що називається джерелом напруги, джерелом струму?

7. Коли два генератора можна вважати еквівалентними? Як перерахувати генератор напруги в еквівалентну їй генератор струму і навпаки?

8. Яке з'єднання елементів називається послідовним, яке - паралельним?

9. Сформулюйте перший закон Кірхгофа. Скільки незалежних рівнянь можна скласти за першим законом Кірхгофа? Як вибираються знаки струмів в рівняннях?

10. Сформулюйте другий закон Кірхгофа. Скільки незалежних рівнянь можна скласти за другим законом Кірхгофа? Як в них вибираються знаки напруг?

11. Щодо яких невідомих складаються рівняння струмів гілок? Чому дорівнює загальна кількість цих рівнянь?

12. Який порядок аналізу ланцюга методом струмів гілок?

13. Сформулюйте принцип накладення. Які ланцюга підкоряються цим принципом?

14. Який порядок аналізу ланцюга методом накладення?

15. Як перевіряється правильність розрахунку ланцюга за допомогою балансу потужностей?

16. Щодо яких невідомих складаються рівняння вузлових напруг? Що розуміють під вузловим напругою k-го вузла?

17. Запишіть рівняння вузлових напруг в канонічній формі.

18. Як розраховується власна провідність k-го вузла Gkk? Як розраховується провідність Gkl між k-м і l-м вузлами? Для яких ланцюгів Gkl = Glk?

19. Як складаються праві частини рівнянь вузлових напруг?

20. Як враховуються джерела напруги в рівняннях вузлових напруг?

21. Щодо яких невідомих складається рівняння контурних струмів? Що розуміють під контурним струмом k-го контура?

22. Запишіть рівняння контурних струмів в канонічній формі.

23. Як розраховується власний опір k-го контура Rkk? Як розраховується взаємне опір Rkl загальної гілки для k-го і l-го контурів і як визначається знак, з яким Rkl записується в рівняння? Для яких ланцюгів Rkl = Rlk?

24. Як складаються праві частини рівнянь контурних струмів?

25. Як враховуються джерела струму в рівняннях контурних струмів?

26. У яких завданнях доцільно використовувати метод еквівалентного генератора?

27. Як розраховуються параметри еквівалентного генератора напруги?

28. Як розраховуються параметри еквівалентного генератора струму?


2. СИМВОЛІЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ гармонійнеколивання
 В ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ

Миттєві значення гармонійних коливань змінюються згідно із законом

,

де Sm - Амплітуда коливань - найбільше за абсолютним значенням відхилення величини, що коливається;

 - Кутова частота коливань - число циклів коливань в інтервалі, рівному  одиницям часу;

T - Період коливань - найменше значення часу, після якого процес повністю повторюється;

 - Циклічна частота коливань - число циклів коливань в одиницю часу;

 - Початкова фаза коливань, дорівнює значенню фаза  в момент t = 0, може бути як позитивною, так і негативною речової безрозмірною величиною.

Для аналізу режиму гармонійних коливань в лінійних електричних ланцюгах (ЛЕЦ) використовується символічний метод (метод комплексних амплітуд), заснований на заміні операцій над косинусоидальной функціями, що описують коливання, операціями над комплексними числами, що містять повну інформацію про параметри коливань. Тоді за умови, що в будь-який ЛЕЦ все гармонійні коливання мають одну і ту ж відому частоту ?, миттєве значення коливання  можна замінити його комплексної амплітудою .

2.1. Комплексні опору і провідності
 пасивних двополюсників
 [1, с. 122-125; 2, с. 83-86]

Для лінійного пасивного двухполюсника (рис. 2.1.1) в режимі гармонійних коливань миттєві значення напруги і струму на його вході мають такий вигляд:

 Мал. 2.1.1  Мал. 2.1.2

При символічному методі аналізу коливань в пасивному двухполюсника (рис. 2.1.2) використовуються комплексні амплітуди напруги  і струму  . Ставлення комплексних амплітуд напруги і струму на вході двухполюсника називається комплексним опором двухполюсника і позначається

,

де  - Комплексна провідність двухполюсника.

Для пасивних елементів R, L, C виконуються наступні співвідношення між комплексними амплітудами коливань напруги і струму:

У завданнях 2.1.0-2.1.7 розрахуйте комплексне опір двухполюсника, якщо задані миттєві значення напруги і струму на його вході. Намалюйте схему і знайдіть параметри елементів найпростішої послідовного ланцюга, що має таке комплексне опір.


Таблиця 2.1.1

 варіант  Визнач  варіант  Визнач
 2.1.0  2.1.1
 2.1.2  2.1.3
 2.1.4  2.1.5
 2.1.6  2.1.7

У завданнях 2.1.8-2.1.15 розрахуйте комплексну провідність двухполюсника, якщо задані миттєві значення напруги і струму на його вході. Намалюйте схему і знайдіть параметри елементів найпростішої паралельної ланцюга, що має таку комплексну провідність.

Таблиця 2.1.2

 варіант  Визнач  варіант  Визнач
 2.1.8  2.1.9
 2.1.10  2.1.11

Закінчення табл. 2.1.2

 варіант  Визнач  варіант  Визнач
 2.1.12  2.1.13
 2.1.14  2.1.15

У завданнях 2.1.16-2.1.25 намалюйте схему і розрахуйте параметри елементів найпростішої послідовного ланцюга, що має заданий комплексне опір двухполюсника. Знайдіть струм  на його вході.

Таблиця 2.1.3

 варіант  Визнач  варіант  Визнач
 2.1.16  2.1.17
 2.1.18  2.1.19
 2.1.20  2.1.21
 2.1.22  2.1.23
 2.1.24  2.1.25

2.2. Символічний метод аналізу гармонійних коливань
 в розгалужених ланцюгах
 [1, с. 125-130; 2, с. 83-86]

У завданнях 2.2.0-2.2.25 при розрахунку струмів гілок заданого ланцюга символічним методом рекомендується наступна послідовність дій:

- Запишіть комплексну амплітуду і комплексне діюче значення впливу;

- Розрахуйте комплексні опору елементів ланцюга;

- Розрахуйте методом еквівалентних перетворень комплексні діючі значення струмів гілок ланцюга;

- Запишіть миттєві значення струмів гілок ланцюга;

- Зробіть перевірку правильного розрахунку за допомогою балансу потужностей, для чого розрахуйте комплексну  , Середню (активну) P і реактивну Q потужності.

Таблиця 2.2

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 2.2.0  2.2.1
  L = 0,3 мГн; C1 = 0,333 мкФ; C2 = 0,166 мкФ; R = 30 Ом; u0(t) = 60 cos (105t +50 °), В   L = 0,4 мГн; C = 0,25 мкФ; R1 = 40 Ом; R2 = 80 Ом; u0(t) = 20 cos (105t-20 °), В
 2.2.2  2.2.3
  L = 4 мГн; C = 0,04 мкФ; R1 = R2 = 200 Ом; u0(t) = 80 cos (105t-60 °), В   L = 6 мГн; C = 3,33 мкФ; R1 = R2 = 30 Ом; u0(t) = 90 cos (104t+ 25 °), В

Продовження табл. 2.2

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 2.2.4  2.2.5
  L = 0,6 мГн; C = 0,0833 мкФ; R1 = R2 = 60 Ом; u0(t) = 18 cos (105t+ 30 °), В   L = 40 мГн; C = 0,25 мкФ; R1 = R2 = 400 Ом; u0(t) = 40 cos (104t-20 °), В
 2.2.6  2.2.7
  L = 2 мГн; C = 0,025 мкФ; R1 = 200 Ом; R2 = 400 Ом; i0(t) = 0,02 cos (105t-45 °), А   L = 20 мГн; C = 0,25 мкФ; R1 = 400 Ом; R2 = 200 Ом; i0(t) = 0,4 cos (104t+ 10 °), А
 2.2.8  2.2.9
  L = 0,5 мГн; C = 0,1 мкФ; R1 = 100 Ом; R2 = 50 Ом; u0(t) = 30 cos (105t-70 °), В   L = 10 мГн; C = 0,005 мкФ; R1 = 0,5 кОм; R2 = 1 Ом; u0(t) = 2 cos (105t+ 25 °), В
 2.2.10  2.2.11
  L = 10 мГн; C = 0,005 мкФ; R1 = 1 кОм; R2 = 2 кОм; u0(t) = 20 cos (105t+ 60 °), В   L = 20 мГн; C = 0,25 мкФ; R1 = 400 Ом; R2 = 200 Ом; u0(t) = 8 cos (104t+ 10 °), В

Продовження табл. 2.2

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 2.2.12  2.2.13
  L = 20 мГн; C = 0,01 мкФ; R1 = R2 = 500 Ом; i0(t) = 0,4 cos (105t-35 °), А   L = 0,5 мГн; C = 0,1 мкФ; R1 = 50 Ом; R2 = 100 Ом; i0(t) = 2 cos (105t+ 30 °), А
 2.2.14  2.2.15
  L = 50 мГн; C = 0,4 мкФ; R1 = 500 Ом; R2 = 250 Ом; u0(t) = 50 cos (104t+ 30 °), В   L = 0,8 мГн; C = 0,25 мкФ; R1 = 40 Ом; R2 = 80 Ом; u0(t) = 100 cos (105t-20 °), В
 2.2.16  2.2.17
  L = 80 мГн; C = 0,25 мкФ; R1 = 800 Ом; R2 = 400 Ом; i0(t) = 0,05 cos (104t-60 °), А   L = 6 мГн; C = 3,33 мкФ; R1 = 30 Ом; R2 = 60 Ом; i0(t) = 0,2 cos (104t+ 25 °), А
 2.2.18  2.2.19
  L = 0,4 мГн; C = 0,125 мкФ; R1 = 40 Ом; R2 = 80 Ом; u0(t) = 40 cos (105t+ 50 °), В   L = 0,6 мГн; C = 0,0833 мкФ; R1 = 120 Ом; R2 = 60 Ом; u0(t) = 60 cos (105t+ 15 °), В

Закінчення табл. 2.2

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 2.2.20  2.2.21
  L = 0,6 мГн; C = 0,166 мкФ; R1 = R2 = 60 Ом; u0(t) = 60 cos (105t-15 °), В   L = 0,2 мГн; C = 0,25 мкФ; R1 = 20 Ом; R2 = 40 Ом; u0(t) = 48 cos (105t+ 75 °), В
 2.2.22  2.2.23
  L = 0,5 мГн; C = 0,2 мкФ; R1 = 25 Ом; R2 = 50 Ом; i0(t) = 0,6 cos (105t+ 80 °), А   L = 20 мГн; C = 0,5 мкФ; R1 = 100 Ом; R2 = 200 Ом; i0(t) = 1,2 cos (104t+ 50 °), А
 2.2.24  2.2.25
  L = 2 мГн; C = 0,1 мкФ; R1 = R2 = 100 Ом; u0(t) = 50 cos (105t+ 80 °), В   L = 20 мГн; C = 0,25 мкФ; R1 = 100 Ом; R2 = 200 Ом; u0(t) = 40 cos (104t-25 °), В
               

2.3. Символічний метод аналізу гармонійних коливань
 в ланцюгах з індуктивними зв'язками
 [1, с. 134-140; 2, с. 89-94]

У ланцюгах з індуктивними зв'язками виникає явище взаємоіндукції, а саме: при наявності двох і більше індуктивних котушок із загальним магнітним потоком напруга в будь-який з таких котушок залежить від зміни не тільки струму, що проходить через котушку, але і від струмів, що проходять через інші індуктивно пов'язані з нею котушки.

Кількісно взаємна індуктивність визначається коефіцієнтом

,

де k - Коефіцієнт зв'язку, який характеризує ступінь магнітного зв'язку між котушками і може приймати значення .

При складанні рівнянь для ланцюгів з індуктивними зв'язками необхідно враховувати згідно або зустрічно включені котушки індуктивності. При згодному включенні двох послідовно з'єднаних котушок (рис. 2.3.1) струми однаково спрямовані щодо калібрувальних міток - точок, що показують початок намотування котушок, а значить, магнітні потоки обох котушок складаються, а при зустрічному включенні (рис. 2.3.2) - навпаки .

 Мал. 2.3.1  Мал. 2.3.2

У завданнях 2.3.0-2.3.25 при розрахунку символічним методом шуканих величин в одній із заданих ланцюгів на рис. 2.3.3-2.3.8 рекомендується наступна послідовність дій:

- Запишіть комплексну амплітуду і комплексне діюче значення впливу;

- Розрахуйте комплексні опору елементів ланцюга;

- Розрахуйте комплексне вхідний опір ланцюга  , Враховуючи згідне або зустрічне включення котушок індуктивності;

- Розрахуйте значення шуканих величин.

У завданнях 2.3.0-2.3.6 для ланцюга на рис. 2.3.3 в табл. 2.3.1 наведені задані і шукані величини.

Мал. 2.3.3

Таблиця 2.3.1

 варіант  Визнач  знайти
 2.3.0
 2.3.1
 2.3.2
 2.3.3
 2.3.4

Закінчення табл. 2.3.1

 варіант  Визнач  знайти
 2.3.5
 2.3.6

У завданнях 2.3.7-2.3.10 для ланцюга на рис. 2.3.4 в табл. 2.3.2 наведені задані і шукані величини.

Мал. 2.3.4

Таблиця 2.3.2

 варіант  Визнач  знайти
 2.3.7

Закінчення табл. 2.3.2

 варіант  Визнач  знайти
 2.3.8
 2.3.9
 2.3.10

У завданнях 2.3.11-2.3.16 для ланцюга на рис. 2.3.5 в табл. 2.3.3 наведені задані і шукані величини.

Мал. 2.3.5


Таблиця 2.3.3

 варіант  Визнач  знайти
 2.3.11
 2.3.12
 2.3.13
 2.3.14
 2.3.15
 2.3.16
       

У завданнях 2.3.17-2.3.20 для ланцюга на рис. 2.3.6 в табл. 2.3.4 наведені задані і шукані величини.

Мал. 2.3.6

Таблиця 2.3.4

 варіант  Визнач  знайти
 2.3.17
 2.3.18
 2.3.19
 2.3.20

У завданнях 2.3.21-2.3.23 для ланцюга на рис. 2.3.7 в табл. 2.3.5 наведені задані і шукані величини.

Мал. 2.3.7

Таблиця 2.3.5

 варіант  Визнач  знайти
 2.3.21
 2.3.22
 2.3.23

У завданнях 2.3.24-2.3.25 для ланцюга на рис. 2.3.8 в табл. 2.3.6 наведені задані і шукані величини.

Мал. 2.3.8

Таблиця 2.3.6

 варіант  Визнач  знайти
 2.3.24
 2.3.25

Контрольні питання

1. Сформулюйте визначення понять: амплітуда, період, частота, кутова частота, фаза, початкова фаза гармонійного коливання.

2. Що називають діючим значенням періодичного коливання? Чому дорівнює діюче значення гармонійного коливання?

3. Як визначається середня потужність гармонійних коливань?

4. Якими співвідношеннями пов'язані амплітуди (діючі значення) гармонійних струму і напруги на резистивном опорі, індуктивності, ємності?

5. Як зрушені по фазі струм і напруга на резистивном опорі, індуктивності, ємності?

6. Як комплексна амплітуда пов'язана з миттєвим значенням гармонійного коливання? Як миттєве значення пов'язане з комплексною амплітудою?

7. Запишіть комплексні опору резистивного опору, індуктивності і ємності.

8. Який фізичний зміст має модуль, аргумент, речова і уявна частини комплексного опору кола?

9. Які значення може приймати аргумент комплексного опору пасивної ланцюга?

10. Що розуміють під комплексної потужністю? Що означає її речова і уявна частини?

11. Запишіть умови балансу активної (середньої) і реактивної потужностей.

12. Яке явище називається явищем взаємоиндукції?

13. Які особливості складання рівнянь для лінійних ланцюгів з індуктивними зв'язками?

3. Частотні характеристики
 електричних ланцюгів першого порядку. Комплексні передавальні функції

Частотні залежності гармонійних коливань в ЕЦ, що містять пасивні елементи R, L и C, Обумовлені залежністю від частоти опорів реактивних елементів и .

Застосування символічного методу аналізу гармонійних коливань в ЕЦ дозволяє ввести поняття комплексної передавальної функції H(jw), яка представляє собою відношення комплексної амплітуди реакції ЕЦ до комплексної амплітуді впливу.

Якщо комплексну передавальну функцію представити в показовою формі запису

,

то  - Модуль комплексної передавальної функції визначає амплітудно-частотну характеристику (АЧХ) ланцюга;

 - Аргумент комплексної передавальної функції визначає фазочастотную характеристику (ФЧХ) ланцюга.

Частотні характеристики ЕЦ описують власне ланцюг і не залежать від значень амплітуд і початкових фаз, прикладених до ланцюга впливів.

3.1. Амплітудно-частотні та фазочастотную характеристики пасивних чотириполюсників
 [1, с. 148-156; 2, с. 110-112]

При виконанні завдань 3.1.0-3.1.25 рекомендується наступна послідовність дій:

- Знайдіть комплексну передавальну функцію ланцюга зазначеного виду;

- Запишіть вирази для АЧХ і ФЧХ ланцюга;

- Побудуйте якісні графіки АЧХ і ФЧХ ланцюга за їх значенням при ? = 0 і ? > ?;

- Розрахуйте значення граничної частоти ?гр і покажіть на графіку АЧХ смугу пропускання чотириполюсника.

Таблиця 3.1

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 3.1.0  3.1.1
   
 3.1.2  3.1.3
   
 3.1.4  3.1.5
   
 3.1.6  3.1.7
   
 3.1.8  3.1.9
   

Продовження табл. 3.1

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 3.1.10  3.1.11
   
 3.1.12  3.1.13
   
 3.1.14  3.1.15
   
 3.1.16  3.1.17
   
 3.1.18  3.1.19
   

Закінчення табл. 3.2

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 3.1.20  3.1.21
   
 3.1.22  3.1.23
   
 3.1.24  3.1.25
   

3.2. Амплітудно-частотні та фазочастотную характеристики активних RC-ланцюгів
 [1, с. 132-134]

При виконанні завдань 3.2.0-3.2.25 рекомендується наступна послідовність дій:

- Намалюйте схему заміщення заданої ланцюга в комплексній формі, замінивши схемне зображення підсилювача його схемою заміщення у вигляді ІНУН з табл. 3.2.1. Коефіцієнт посилення може бути або як завгодно великим  , Або кінцевим позитивним або негативним числом K;

- Знайдіть комплексну передавальну функцію  методом вузлових напруг, для чого в якості базисного виберіть вузол зі знаком «-»;

- Запишіть вирази для АЧХ і ФЧХ ланцюга;

- Побудуйте якісні графіки АЧХ і ФЧХ ланцюга за їх значенням при ? = 0 і ? > ?;

- Розрахуйте значення граничної частоти ?гр і покажіть на графіку АЧХ смугу пропусками ARC-ланцюга;

- Розрахуйте в лінійному масштабі графіки АЧХ і ФЧХ на ПК за допомогою програми «FASTMEAN», визначте за допомогою лінійки значення граничної частоти і порівняйте його зі значенням, отриманим аналітично.

Таблиця 3.2.1

 Найменування елемента  Схемне зображення по ГОСТ  Схемне зображення в стандартних програмах для ПК  схеми заміщення
 Диференціальний операційний підсилювач
 Інверсний операційний підсилювач
 Підсилювач з кінцевим посиленням
 Підсилювач-повторювач напруги

Таблиця 3.2.2

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 3.2.0  3.2.1
  R1 = R2 = R3 = R4 = R = 100 кОм; C = 2 нФ; K = 2   R1 = R2 = R3 = R = 100 кОм; C = 5 нФ; K = 2
 3.2.2  3.2.3
  R1 = R2 = R3 = R = 100 кОм; C = 6 нФ; K = 3   R1 = R2 = R3 = R = 100 кОм; C = 3 нФ; K = 1
 3.2.4  3.2.5
  R1 = R2 = R3 = R = 100 кОм; C = 2 нФ; K = 1   R1 = R2 = R3 = R = 100 кОм; C = 7 нФ; K = 4
 3.2.6  3.2.7
  R1 = R2 = R3 = R = 100 кОм; C = 1 нФ; K = 2   R1 = R2 = R3 = R = 100 кОм; C = 1,5 нФ; K = 5

Продовження табл. 3.2.2

 варіант  схема ланцюга  варіант  схема ланцюга
 3.2.8  3.2.9
  R1 = R2 = R3 = R = 100 кОм; C = 1 нФ; K = 2   R1 = R2 = R3 = R = 100 кОм; C = 2 нФ; K = 1
 3.2.10  3.2.11
  R1 = R2 =

Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8

Освітнє бюджетна установа | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Вступ | Методи аналізу резистивних електричних ланцюгів в режимі постійного струму | Метод струмів гілок | Метод вузлових напруг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати