На головну

Звіти в базі даних Access 2007

  1. Abuse of Internet Access at Work
  2. Introduction. The cinema is an art form that is accessible to most people and it is one that most people enjoy.
  3. Mode, drive, access, driver, multitasking, bus, ROM, device, motherboard, program.
  4. OLAP: оперативна аналітична обробка даних.
  5. Trading Techniques Inc. надає місячні, тижневі, денні і погодинні (60 хвилин) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  6. Trading Techniques Inc. надає погодинні (60-хвилинні) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  7. V. УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ

звіт (Report) - це об'єкт бази даних, який використовується для виведення на екран, до друку або файл структурованої інформації. Reports дозволяють отримати з таблиць або запитів бази даних необхідну інформацію і представити її у вигляді зручному для сприйняття. Report містить заголовок, область даних, верхній і нижній колонтитули, примітка і розбитий на сторінки.

Звіти служать для збору і представлення даних, що містяться в таблицях. Зазвичай звіт дозволяє відповісти на певне питання, наприклад: «Скільки грошей було отримано від кожного клієнта в цьому році?», «У яких містах є клієнти нашої компанії?» Кожен звіт можна відформатувати так, щоб подати відомості в найбільш зручному вигляді.

Звіт можна запустити в будь-який час, і він завжди буде відображати поточні відомості в базі даних. Зазвичай звіти форматують для друку, але їх можна також переглядати на екрані, експортувати в іншу програму або відправляти у вигляді повідомлень електронної пошти.

У Microsoft Access 2007 для створення звітів можна використовувати різні засоби (рис. 9):

· Майстер звітів

· Конструктор звітів

· Інструмент Report

· Порожній report


 Мал. 9.

Звіти доцільно виконувати за допомогою Майстра або інших зазначених інструментів, а допрацьовувати їх, тобто вносити необхідні зміни можна в режимі макета або конструктора. У Microsoft Access 2007 передбачено два режими внесення змін і доповнень до reports: вікно компонування та режим конструктора.

Режим макета - це більш наочний режим редагування і форматування (зміни) звітів, ніж режим конструктора. У тих випадках, коли в режимі макета неможливо виконати зміни в звіті, то доцільно застосовувати режим конструктора.

Майстер звітів. Для створення звіту за допомогою Майстра звітів необхідно виконати наступні дії:

· У вікні бази даних Access клацнути на вкладці Створення і потім клацніть на кнопці Майстер звітів в групі Звіти. З'явиться діалогове вікно Створення звітів.

· У поле Таблиці та звіти клацнути на стрілці і вибрати в якості джерела даних таблицю Студенти.

· Клацнути на кнопці ОК (рис. 9).


 Мал. 10.

· Будь-хто "Доступні поля" переведемо в "Вибрані поля", виділивши їх і натиснувши на кнопку.

· На наступному кроці (Додати рівні угруповання?) Клацаємо далі.

· На кроці "Виберіть порядок сортування записів". У списку виберемо "Прізвище" для сортування по зростанню.

· На кроці "Виберіть вид макета для звіту". Вибираємо: Макет - блок, орієнтація - книжкова. Клацнути на кнопці Далі.

· На кроці "Виберіть необхідний стиль". Вибираємо - Витончена.

· Наступний крок - "Задайте ім'я звіту". Вводимо ім'я - Студенти мастер_отчетов.

Подальші дії: Переглянути report; Змінити макет звіту. Вибираємо Переглянути, клацаємо на кнопці Готово. Report відкривається в режимі Попереднього перегляду, який дозволяє побачити, як буде виглядати report в роздрукованому вигляді.


 Мал. 11.

· Перейдіть в режим Конструктора і виконайте редагування і форматування звіту. Для переходу з режиму попереднього перегляду в режим конструктора необхідно в області переходів натиснути правою кнопкою миші на імені звіту і в контекстному меню вибрати режим конструктора. На екрані з'явиться report в режимі Конструктора.


 Мал. 12.

редагування:
 1) видаліть поля Код Студента в верхньому колонтитулі і області даних;
 2) видаліть поля Код Групи в верхньому колонтитулі і області даних;
 3) На місце поля Код Групи перемістити поле "Назва" зі списку "Групи студентів";
 4) перемістіть вліво все поля у верхньому колонтитулі і області даних.
 5) Змініть напис в заголовку сторінки, введіть НТУ «ХПІ» та натисніть Enter.
 6) Перемістіть Напис. У Нижньому колонтитулі виділити поле = Now () і перетягнути його в Тема під назву Студенти. Дата буде відображатися під заголовком.

форматування:
 1) Виділіть заголовок Студенти НТУ «ХПІ»
 2) Змініть гарнітуру, накреслення і колір шрифту, а також колір заливки фону. Report в режимі конструктора прийме вигляд, представлений на малюнку 5.


 Мал. 13.

3) Перейдіть в режим попереднього перегляду. Для переходу в режим попереднього перегляду необхідно натиснути правою кнопкою миші на назві звіту в області переходів і в контекстному меню вибрати режим "Попередній перегляд" (рис 6).


 Мал. 14.

інструмент Звіт. Для швидкого створення звіту, тобто створення одним клацанням миші можна скористатися інструментом Report. В цьому випадку report формується на базі існуючої таблиці або запиту. У створеному звіті будуть відображатися всі записи таблиці або запиту, на базі яких створюється report. Але створений report можна буде змінити в режимі макета або конструктора.

Для створення звіту необхідно виконати наступне. В області переходів треба виділити таблицю (наприклад, Студенти), на основі якої потрібно створити report. Потім перейти на вкладку Створення і клацнути на піктограмі Report. На екрані буде відображено простий Звіт на основі поточної таблиці Студенти.

Засіб Порожній звіт. Інструмент "Порожній report" дозволяє створювати reports з нуля в режимі макета. Для цього треба клацнути Порожній report в групі Звіти на вкладці Створення. У вікні редагування Access 2007 з'явиться Отчет1 з порожньою областю даних, а в правій частині вікна буде відображатися область "Список полів" існуючих таблиць. Клацнувши на знак "+" таблиці (наприклад, Студенти), відкриється список необхідних полів.

Перетягніть поля з цього списку в report, натиснувши і утримуючи ліву кнопку миші. За допомогою інструментів з групи "Елементи управління" на вкладці Формат, можна доопрацювати report, додавши заголовок, номери сторінок, дату і час. При необхідності його можна доопрацювати в режимі конструктора. Збережіть report.

Звіти

звіт - це ефективний засіб для організації даних при виведенні на друк.

За допомогою звіту надається можливість виведення даних в зручній для читання і аналізі формі. Звіти можна створювати на основі таблиць і запитів. При збереженні звіту зберігається тільки його структура. Дані, що виводяться звітом, завжди відповідають поточному стану записів баз даних. Більшість звітів мають стрічковий вид або в стовпець. Звіт в стовпець представляє собою друковану версію форми в стовпець. Стрічковий звіт аналогічний стрічкової формі.

Інструментальні засоби Microsoft Office Access 2007 забезпечують створення звітів практично будь-якого ступеня складності. Структура звіту може бути як дуже простий (звичайний список), так і дуже складною - зведений звіт про продажі, згрупований по різним областям.

Створення будь-якого звіту починається з визначення джерела даних. На другому етапі можна скористатися майстром звітів, який в інтерактивному режимі забезпечує "конструювання" звіту.

Можна створити звіт за допомогою команди звіт, Яка знаходиться в групі Звіти на вкладці Створення. При цьому відбувається негайне формування звіту без потребуватиме додаткових відомостей. Причому в цей звіт включаються всі записи базової таблиці і запиту.

1. Перейдіть в область переходів, а потім клацніть на таблиці або запиті, використовуваних для створення звіту.

2. Перейдіть на вкладку Створення, потім в групі Звіти клацніть на піктограмі звіт.

3. При цьому буде негайно створений звіт (рис. 22).

4. Тепер збережіть звіт, натиснувши клавіші . Закрийте звіт і таблицю, яка служить джерелом записів для нього.

Мал. 22. Наш перший звіт був створений за кілька секунд

Тепер створимо звіт за допомогою майстри звітів, Який Надаємо набагато більше можливостей і забезпечує більшу ступінь гнучкості. Зокрема, ви можете визначити спосіб угруповання і сортування даних, а також включити в звіт поля з кількох таблиць або запитів.

1. Перейдіть на вкладку створення, Потім в групі Звіти клацніть на піктограмі Майстер звітів.

2. У першому вікні майстра звіту виберіть таблицю і поля в цій таблиці, які будуть включені в звіт (рис. 23). Потім клацніть на кнопці Далі.

Мал. 23. Виберіть таблицю, на основі якої створюється звіт, а також поля, які будуть включені в звіт.

3. У наступному вікні вибираються рівні групування в звіті (рис. 24.), клацніть на кнопці далі

.

Рис 24. Визначення рівнів угруповання полів в звіті.

4. Ветом вікні вибирається порядок сортування записів (рис. 25), клацніть на кнопці Далі.

Мал. 25. Визначення порядку сортування полів, що виводяться звітом

5. У цьому (рис. 26) виберіть макет звіту і клацніть на кнопці Далі.

Мал. 26. Вибираємо макет звіту.

6. У наступному вікні можна налаштувати стиль відображення окремих елементів звіту (рис. 27), потім клацніть на кнопці Далі.

Мал. 27. Вибираємо стиль відображення окремих елементів звіту

7. У завершальному вікні створення звіту виберіть попередній перегляд макета звіту і клацніть на кнопці Готово. Перед вами з'явиться звіт в тому вигляді, в якому він виводиться на друк (рис. 28).

Мал. 28. Вибираємо стиль відображення окремих елементів звіту.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Наступна

Теоретичний блок. | Створення запитів і пошук інформації в базі даних | Розглянемо створення запиту на вибірку за допомогою Конструктора | Створення і використання форм для введення даних в таблиці бази даних Access 2007 | створення форм | Для створення розділеної форми виконайте наступні дії. | Для створення форми за допомогою майстра форм виконайте наступні дії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати