Головна

Імітаційна модель руху орбітального угрупування навігаційних супутників (НС)

  1. автомодельності
  2. Агропроїзводственниє угруповання грунтів
  3. Алгоритм - модель діяльності виконавця
  4. Американська модель менеджменту
  5. Американська модель управління
  6. Американська модель управління. Основні риси, переваги, недоліки.
  7. Аналіз руху грошових коштів

Основні позначення систем координат і кінематичних параметрів руху  , Використовувані в роботі:

ІБК - інерціальна система координат (  ), Правий ортогональний тригранник з початком в Ц.М. (Т.  ) Землі (вісь  направлена ??по осі добового обертання Землі, вісь  - В точку весняного рівнодення), (рис.1.1);

ОСК - орбітальна система координат (  ), Правий ортогональний тригранник з початком в Ц.М. (Т. )  (вісь  направлена ??по радіус-вектору, вісь  - Лежить в площині орбіти у напрямку руху), (рис.1.1);

 - Грінвічський навігаційний тригранник з початком в Ц.М. землі;

и  - Радіус - вектор і вектор лінійної швидкості Ц.М.  щодо инерциального простору в проекціях на осі відповідно інерційної і грінвічській систем координат;

При описі руху  використовується і так звана система орбітальних елементів (рис.1.1), де введено такі позначення:  - Нахил орбіти;  - Довгота висхідного вузла;  - Аргумент широти перигею П;  - Справжня аномалія, яка вимірюється від перигею в сторону руху  до напрямку радіус-вектора  супутника;  - Аргумент широти або фаза , ;  - Лінія вузлів або лінія перетину площини орбіти з площиною земного екватора, точка  - Висхідний вузол, точка  - Спадний вузол орбіти. Орбіта  характеризується також:  - Велика піввісь орбіти;  - Ексцентриситет орбіти;  - Час проходження супутника через перигей;  - Фокальний параметр;  - Радіальна і трансверсального складові вектора лінійної швидкості ;  - Складові вектора моменту  кількості руху  в проекціях на осі ІБК;  - Час проходження супутника через висхідний вузол орбіти (за початковий момент часу  приймається момент проходження супутника через висхідний вузол орбіти).

 Мал. 1.1. орієнтація ОСК  щодо ІБК

Вихідною інформацією для формування поточних значень параметрів руху  по еліптичній орбіті є формування значень вектора уявного прискорення  Ц.М.  в проекціях на осі ОСК і вектора  прискорень сили тяжіння Землі в проекціях відповідно на осі ІБК. значення вектора  задаються тільки при маневруванні  на орбіті, при русі на пасивному ділянці орбіти значення вектора .

Обчислення поточних модельних значень и  - Вектора лінійної швидкості щодо инерциального простору і радіус - вектора Ц.М.  в проекціях на осі відповідно інерційної і грінвічській систем координат здійснюється як

 (1.1)

де ;

 ; (1.2)

;  - (1.3)

- Вектор прискорень сили тяжіння Землі в проекціях відповідно на осі ІБК і на осі горізонтной системи координат з географічної орієнтацією осей і пов'язаної з напрямком радіус-вектора

,  (1.4)

де  - Геоцентрические широта і довгота підсупутникової для  точки на поверхні Землі (розраховуються за значеннями декартових координат  з попереднього кроку);  - Грінвічський годинний кут точки весняного рівнодення (  - Кутова швидкість добового обертання Землі).

При прогнозуванні руху  на орбіті користуються розкладанням гравітаційного потенціалу в ряд по сферичним функціям, обмежуючись зазвичай членами до 8-го порядку. В даному випадку врахуємо лише три члена, скориставшись наступним розкладанням [2]:

,

 , (1.5)

де (  ) і (  ) - Коефіцієнти розкладання гравітаційного потенціалу;

 - Початкові значення векторів:

;

 ; (1.6)

;

;

 ; (1.7)

Початкові значення елементів кругових орбіт  тут задаються наступним чином:

;  (М); ; ; ;

 - Гравітаційна постійна Землі, (  );

;

;

 - Модуль радіус-вектора при ;

, ;

значення  для кожного  обчислюються як

; ;

 . (1.8)

поточні значення , ,  для  обчислюються за даними :

; ;

; ;  ; (1.9)

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Л1 (17). ИСОН з високим рівнем інтеграції для високоманеврових рухомих об'єктів | Вступ | Формування вихідних даних ІБ БІІМ | Дискретні рекурентні алгоритми основних функціональних завдань БІІМ | Завдання просторової орієнтації об'єкта | Завдання перетворення сигналів акселерометрів на навігаційні осі і першого інтегрування | завдання навігації | Завдання спільної обробки з використанням алгоритмів узагальненого фільтра Калмана даних БІІМ і ПА СНС | формування вимірювань | Розрахункова модель похибок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати