На головну

Викрадення чужого майна, його форми і види

  1. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
  2. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  3. IV. 14.5. Форми переживання почуттів
  4. Study the table below and learn the appropriate be-verb forms in relation to personal pronouns. (Вивчіть нижченаведену таблицю і запам'ятайте форми дієслова.)
  5. VII. Особливості носіння предметів форми одягу
  6. Авторитаризм і його форми
  7. Адаптація до ринку. Форми власності і організація управління

Під розкраданням розуміються вчинені з корисливою метою протиправні безплатне вилучення і (або) звернення чужого майна на користь винного або інших осіб, які заподіяли збитки власнику чи іншому власникові цього майна (примітка 1 до ст. 158 КК).

об'єктом розкрадання завжди є власність, яка виступає як форма суспільних відносин між людьми з приводу матеріальних благ.

Сформульоване в законі загальне поняття розкрадання дозволяє визначити обов'язковий для цієї групи злочинів предмет - Чуже майно. Таким визнається майно, власником якого є не особа, винна в розкраданні, а інший громадянин, юридична особа або інший власник.

об'єктивна сторона розкрадання виражається в протиправних безвоз-мездном вилучення і (або) зверненні чужого майна на користь винного або інших осіб, які заподіяли збитки власнику чи іншому власникові цього майна.

Збиток полягає у зменшенні наявного майна потерпілого, яке в момент розкрадання знаходилося в його володінні (фонди). Заподіяння майнової шкоди власнику шляхом неподання в його володіння (фонди) відповідної частини майна (упущена вигода) не утворює розкрадання, але за певних умов кваліфікується за ст. 165 КК.

Розмір майнової шкоди при розкраданні визначається вартістю викраденого і виражається в його ціні. У передбачених законом випадках він враховується при формулюванні кваліфікуючих (особливо квалифиц-ючий) ознак розкрадання. У таких випадках говорять про видах розкрадання, якими є:

1) розкрадання майна, що не завдало значної шкоди громадянинові (Ч. 1 ст. 158, 159, 160, 161, 162 КК). Даний вид розкрадання має місце, якщо заподіяна шкода перевищує одну тисячу рублів, але не перевищує 2,5 тис. Руб .;

2) розкрадання майна, що завдало значної шкоди громадянинові (Ч. 2 ст. 158, 159, 160, 161 КК). Згідно з приміткою 2 до ст. 158 КК значи-них збитків громадянину визначається з урахуванням його майнового стану, але не може становити менше 2,5 тис. Руб .;

3) розкрадання чужого майна у великому розмірі (Ч. 3 ст. 158, 159, 160, 161 КК РФ). За змістом примітки 4 до ст. 158 КК великим розміром визнається вартість майна, що перевищує 250 тис. Руб .;

4) розкрадання чужого майна в особливо великому розмірі (Ч. 4 ст. 158, 159, 160, 161, 162 КК) [6]. Згідно з приміткою 4 до ст. 158 КК особливо великим розміром визнається вартість майна, що перевищує 1 млн руб.

5) розкрадання предметів, що мають особливу цінність (Виділяється в якості самостійної різновиду розкрадання, передбаченого ст. 164 КК).

розкрадання визнається закінченим злочином з моменту звернення чужого майна на користь винного або інших осіб. Це означає, що винен-ний протиправно набуває можливість розпоряджатися і користуватися чужим майном як своїм власним. Виняток становить розкрадання шляхом розбою, визнається закінченим злочином з моменту нападу.

С суб'єктивної сторони розкрадання характеризується прямим умислом и корисливою метою. Корислива мета при розкраданні виражається в прагненні звернути викрадене майно на користь винного або інших осіб. Відсутність корисливої ??мети виключає кваліфікацію вилученого чужого майна як розкрадання.

суб'єктом розкрадання чужого майна може бути осудна особа, яка на момент вчинення злочину встановленого віку. Відповідно до ст. 20 КК відповідальність за крадіжку, грабіж і розбій настає з 14 років, а за шахрайство, привласнення і розтрату - з 16 років. У разі розкрадання предметів, що мають особливу цінність, кримінальна відповідальність також настає з 16 років.

З тексту примітки до ст. 158 КК випливає, що закон відносить до розкрадань склади злочинів, передбачені ст. 158 - 162, 164 КК. У перерахованих статтях кримінальна відповідальність диференційована переважно в залежності від способу вилучення чужого майна. Це означає, що закон виділяє наступні форми розкрадання(Способи його здійснення): крадіжка (ст. 158), шахрайство (ст. 159), привласнення (ст. 160), розтрата (ст. 160), грабіж (ст. 161), розбій (ст. 162). За розкрадання предметів, що становлять особливу цінність, відповідальність настає незалежно від способу розкрадання (ст. 164).

 Попередня   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

Вбивство (ст. 105 КК РФ) | Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 108 КК РФ) | Доведення до самогубства (ст. 110 КК РФ) | Злочини проти здоров'я і їх система | І гідності особистості | І статевої свободи особистості | І свобод людини і громадянина | Характеристика злочинів проти сім'ї та неповнолітніх | Втягнення неповнолітнього у вчинення злочину | Втягнення неповнолітнього у вчинення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати