Головна

Порівняльне правознавство та міжнародне приватне право

  1. B. Правосуддя
  2. I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства.
  3. I.1. Римське право у сучасній правовій культурі
  4. I.4.1) Звичайне право.
  5. I.4.4) Магістратське право.
  6. II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ
  7. II. право

На відміну від публічного права, міжнародне приватне право має своїм предметом приватні (цивільно-правові, насінні) відносини за участю фізичних і юридичних осіб.

Питання про взаємодію порівняльного правознавства та міжнародного приватного права (МПП), є актуальним в науково-теоретичному та практико-прикладному аспектах даної теми. Справа в тому, що в МПП при вирішенні будь-якої проблеми «перш, ніж вибрати, треба зіставити». Тому література, яка зачіпає питання про співвідношення МПП і порівняльного права, була орієнтована головним чином на застосування порівняльного методу. Але це лише одна сторона проблеми. Можливо і більш широке розуміння теми: взаємодія порівняльного правознавства та МПП як особливих наукових дисциплін. Останнє охоплює більш широке коло питань, породжує ряд цікавих теоретичних проблем. Таким чином, питання про взаємодію порівняльного правознавства та МПП має два аспекти.

Говорячи про значення порівняльного методу для МПП, відзначимо, що порівняльне вивчення тут може успішно здійснюватися тільки тоді, коли воно буде сприйматися не як виключно механічне порівняння, а як один з методів, який дає можливість пізнати дійсність в її широких взаємозв'язках і залежностях.

Всі методи вирішення колізії законів передбачають застосування в ряді випадків іноземного закону. При цьому норми національного права зіставляються з нормами іноземного закону і на більш-менш широкої порівняльно-правовий основі вивчається конкретна проблема, яка характеризується наявністю «іноземного елемента». Порівняльне правознавство надає в розпорядження МПП інструментарій, що дозволяє правильно побудувати відповідні інститути національного цивільного права.

Фахівці міжнародного приватного права виявляли і виявляють великий інтерес до порівняльного правознавства. МПП в свою чергу розширює сферу порівняльного правознавства, поставляє йому «сировину», первинний матеріал для подальших порівняльно-правових досліджень. Особливо сприятливі умови для застосування даних порівняльного правознавства створює підготовка і прийняття кодифікаційних актів по МПП. В цьому випадку відкривається можливість проведення розгорнутих порівняльних досліджень з проблем МПП. При цьому порівняльне правознавство допомагає виявленню як позитивного, так і негативного закордонного юридичного досвіду.

Одна з можливих сфер застосування порівняльно-правових досліджень в області МПП - уніфікація, яка може здійснюватися двояким чином: шляхом вироблення однакового акту, сприйманого багатьма державами, або шляхом укладення міжнародного договору. Після того як уніфікація здійснена, виникає проблема однакового тлумачення і застосування уніфікованого права.

Контрольні питання по темі:

1. Як співвідносяться між собою і взаємодіють порівняльне правознавство і міжнародне публічне право?

2. Як співвідносяться між собою і взаємодіють порівняльне правознавство і міжнародне приватне право?

Бібліографічний список:

Основна література:

1. Ралько В. В. Міжнародне право: традиційні та актуальні підходи до формування міждержавної системи права / В. В. Ралько // Міжнародне публічне і приватне право. 2009. № 3.

2. Російська правова система і міжнародне право: сучасні проблеми взаємодії // Держава і право. 2009. № 4.

3. Чекин А. Н. Про співвідношення міжнародного права і національного права в епоху глобалізації / А. Н. Чекин, А. Н. Акімов // Міжнародне публічне і приватне право. 2009. № 5.

Додаткова література:

1. Бекяшев К. А. Міжнародне публічне право: підручник / К. А. Бекяшев. - М., 2013 роки.

2. Конюхова І. А. Про формування права світу і його конституційно-правових основ в сучасну епоху / І. А. Конюхова // Міжнародне публічне і приватне право. 2010. № 2.

3. Палазян А. С. Функціональна характеристика міжнародного права / А. С. Палазян // Міжнародне публічне і приватне право. 2009. № 5.

 Попередня   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Наступна

Порівняльне правознавство в першій половині XX ст. | Порівняльне правознавство в другій половині XX ст. | В цілому сучасне порівняльне правознавство є досить складне переплетіння юридико-догматичних і соціологічних підходів. | Розвиток радянського порівняльного правознавства | Правова карта світу - основний предмет вивчення порівняльного правознавства | Правова система - основне поняття порівняльного правознавства | Правова сім'я - специфічна категорія порівняльного правознавства | Визначення правової карти світу | Критерії класифікації правових систем | Вчення про правові сім'ях |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати