Головна

Визначення правової карти світу

  1. I. КЛАСИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ.
  2. I.1. Римське право у сучасній правовій культурі
  3. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  4. VI. Визначення понять.
  5. Z ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ управлінських СПОСОБНОСТЕЙ 527
  6. А. Визначення розрахункової вологості ґрунту робочого шару
  7. Адміністративно - правовий та цивільно-правової способи

Для всіх існуючих на земній кулі національних правових систем в компаративістських літературі вживаються терміни «правова карта світу»(В. А. Туманов),«юридична географія світу»(В. Кнапп),«співтовариство »правових систем (Ж. Стальов) і т.д. Названі терміни охоплюють національні правові системи. При цьому слід відкинути спроби представити правову карту світу як наднаціональне світове право або як механічну суму національних правових систем. При розкритті поняття «правова карта світу» ми виходимо із загальних законів розвитку людського суспільства. Це найбільш об'єктивний шлях вивчення правової карти світу - складної, різноманітної, повної протиріч і протиборства різних тенденцій. Принцип історизму дозволяє пояснити місце кожної окремо взятої національної правової системи на правовій карті світу приналежністю її до тієї чи іншої правової сім'ї. Віднесення конкретної правової системи до певної правової сім'ї дозволяє, навіть без детального знайомства з конкретним правовим матеріалом, зробити ряд висновків про її характерні риси.

Науковий підхід до опису сучасної юридичної географії світу повинен забезпечувати цілісне бачення правової системи, правової сім'ї, до якої звертається дослідник. Тільки при наявності такого бачення цієї системи в цілому можливий її подальший диференційований порівняльно-правовий аналіз. Цілісне бачення правової системи в її конкретно-історичному генезисі і з урахуванням соціально-економічних умов, в яких вона діє, є важливою вимогою сучасного порівняльного правознавства.

В основу викладу матеріалу по основним правовим сім'ям доцільно покласти такий принцип: в першу чергу кожна правова сім'я повинна розглядатися на тлі її історичного розвитку, потім слід описати її сучасну структуру (дати сумарну характеристику провідних галузей і джерел права), особливості правозастосування (судочинство) та спосіб юридичного мислення.

При описі основних правових сімей дослідник повинен зробити осмислений відбір і перш за все обмежити число розглянутих правових систем. Якби хтось захотів охопити всі правові системи тієї чи іншої правової сім'ї, він просто потонув би в масі емпіричного матеріалу. Тому на практиці використовується репрезентативний підхід. При такому підході дослідник повинен перш за все визначити так звані родоводи, або материнські, правові системи, де вперше були створені оригінальні правові рішення, і далі простежити їх подальше географічне поширення, розглянувши так звані дочірні (рециповані) правові системи.

В якості материнських фігурують, як правило, правові системи великих держав, які мають великим і тривалим правовим досвідом. Цей досвід використовується малими та новими державами, що належать до того ж типу, що й материнська правова система. Такою була вплив французького цивільного права на право держав, що з'явилися в Європі після французької революції (наприклад, на право Італії, Бельгії, Люксембургу). Зрозуміло, ідейний вплив материнської правової системи неоднаково в різних галузях права.

Таким чином, опис кожної правової сім'ї має, з одного боку, бути відображенням її історичного розвитку, а з іншого - ґрунтуватися на її істотні властивості сьогодні.

 Попередня   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   Наступна

Історико-філософський напрямок порівняльного правознавства в Німеччині | Французька школа порівняльного законодавства | Порівняльне правознавство в Росії | Порівняльне правознавство в Англії і США | Порівняльне правознавство в першій половині XX ст. | Порівняльне правознавство в другій половині XX ст. | В цілому сучасне порівняльне правознавство є досить складне переплетіння юридико-догматичних і соціологічних підходів. | Розвиток радянського порівняльного правознавства | Правова карта світу - основний предмет вивчення порівняльного правознавства | Правова система - основне поняття порівняльного правознавства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати