На головну

види бездіяльності

  1. Суспільно небезпечне діяння як зовнішній акт поведінки людини в об'єктивному світі. Поняття дії і бездіяльності в кримінальному праві
  2. Особливості кваліфікації бездіяльності посадової особи

У кримінальному праві зустрічаються два види бездіяльності:

1) чисте бездіяльність (Абсолютно пасивна поведінка), (ст. 270 КК-капітан судна, 315 - невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта);

2) змішане бездіяльність (Ст. 293 КК-недбалість).

Прикладом чистого бездіяльності може послужити ст. 270 КК, де мова йде про ненадання капітаном судна допомоги людям, які зазнали лиха в морі чи іншому водному шляху, якщо ця допомога могла бути надана без серйозної небезпеки для свого судна, екіпажу або пасажирів.

змішане бездіяльність - Це випадки, коли кримінально-правова бездіяльність, маючи складний характер, не завжди виражається в абсолютно пасивному поведінці. Це ті випадки, коли особа, здійснюючи покладені на нього правові обов'язки, виконує їх, або не до кінця, або неналежним чином, або коли особа ухиляється від покладених на нього обов'язків, не виконуючи їх за допомогою конкретного способу, який має форму дії. В такому випадку спосіб входить в загальне поняття суспільно небезпечного діяння, а саме діяння має форму бездіяльності.

Прикладом змішаного бездіяльності є недбалість, коли посадова особа не виконує або неналежно виконує свої обов'язки (ст. 293 КК).

Фізичний або психічний примус виключає кримінальну відповідальність за вчинення злочину, якщо воно повністю пригнічує волю винної особи і виключає можливість вибору поведінки.

1. Під фізичним примусом слід розуміти (Ст. 40 КК) - дія, що змушує що-небудь зробити шляхом впливу на людський організм. Наприклад, злодії шляхом застосування насильства по відношенню до водія, наказали перевезти викрадене майно.

Діяння (дія) не визнається злочином внаслідок того, що воно вчинене в результаті непереборного фізичного примусу, Який позбавляє особу можливості керувати своїми діями, тобто повністю пригнічена воля особи, яка вчинила діяння, і виключена можливість вибору поведінки. Наприклад, пов'язаний касир був замкнений в кімнату, а злодії в цей час викрали з каси велику суму грошей.

2. Психічне примус - Це вплив на волю особи словом, символами, жестами, демонстрацією зброї або його макетів, тобто загрозою. Такі дії здатні викликати у особи страх і побоювання за своє життя, здоров'я, власність і такі ж блага близьких, за їх благополуччя. В даному положенні у особи завжди зберігається можливість вибору поведінки.

Психічний примус по-різному впливає на оцінку діяння. Якщо психічний примус виражається в загрозі, яка може бути негайно реалізована, то в такій ситуації необхідно зіставити об'єкт, на який була спрямована загроза. Наприклад, сторож, погрожуючи пістолетом, видає цінності злочинцям. У даній ситуації видно, що воля сторожа була паралізована під загрозою позбавлення життя.

При психічному примусі у особи є ще право вибору. Він може відмовитися здійснити протиправну дію. Якщо ж під загрозою фізичної розправи він погодився скоїти злочин, то тут кримінальна відповідальність не виключається, правда враховується дана ситуація судом при призначенні покарання.Попередня   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Наступна

Соціальна природа злочину | Поняття та ознаки злочину | декриміналізація | Елементи складу злочину та ознаки, що їх характеризують | Види складів злочинів | Поняття і значення об'єкта злочину | Види об'єкту злочину | Поняття і значення предмета злочину | І засобів вчинення злочину | Кримінально-правове значення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати