На головну

Визначення проектних елементів траси

  1. I. КЛАСИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ.
  2. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  3. V етап-нарощування споруд і наповнення водосховища до проектних відміток з послідовним, почерговим пуском всіх агрегатів.
  4. V. наземне відпрацювання ЕЛЕМЕНТІВ СТРИБКА
  5. VI. Визначення понять.
  6. Z ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ управлінських СПОСОБНОСТЕЙ 527
  7. А. Визначення розрахункової вологості ґрунту робочого шару

На поздовжньому профілі траси повинна бути проведена червона лінія, відповідна проектному профілю поверхні. При її проектуванні розглядається кілька варіантів і вибирається той, який відповідає технічним вимогам споруди. Після того, як обраний остаточний варіант проектної лінії, її викреслюють червоним кольором.

При проектуванні проектної лінії на профілі вирішують наступні завдання:

· Визначення ухилів і відміток проектної лінії;

· Визначення відстаней до точок перетину проектної лінії з фактичною;

· Визначення відміток точок перетину проектної лінії з фактичної.

Мал. 56 Поздовжній профіль траси

Порядок вирішення цих завдань і послідовність проектування проектної лінії наступні:

1. Визначення ухилу проектної лінії. Відмітки проектної лінії в нульовому і кінцевому пікетах зазвичай відомі, так як кожна споруда примикає до будь-яких об'єктів. Якщо дана споруда входить в комплекс проектованих споруд, то позначки задаються генеральним планом комплексу. Таким чином, виникає задача провести проектну лінію на профілі між двома заданими відмітками (початковою і кінцевою). Ухил лінії отримують за формулою:

i = tg ? =  , де

h - різниця проектних відміток початкової та кінцевої точок;

d - горизонтальне прокладання між цими точками.

На профілі у відповідному рядку наносять лінію, яка показує напрямки ухилів.

2. Обчислення проектних відміток. Для кожного пікету і кожної плюсової точки потрібно знати позначки проектної лінії. Для обчислення цих відміток застосовують формулу:

Нn = НО + I · d, де

Нn - Проектна відмітка обумовленої точки;

НО - Проектна відмітка початкової точки;

i - ухил лінії;

d - відстань від початкової точки до обумовленого пікету.

3. Обчислення робочих відміток. Це найбільш важливі величини для виробника земляних робіт, вони визначають глибину виїмки або висоту насипу в даній точці. Якщо робоча відмітка характеризує виїмку, то вона пишеться під профільної лінією, якщо насип - над профільної лінією.

4. Обчислення відміток точок нульових робіт (синіх). У цих точках не треба оплачувати роботи, тому що робочі відмітки в них дорівнюють нулю. становище їх на трасі потрібно знати з точністю до десятих часток метра, так як від них починають вести земляні роботи. позначки точок нульових робіт виписують в рядок проектних відміток синім кольором. Як би точно не був побудований профіль, положення точок нульових робіт будуть на профілі мати великі зміщення через дуже гострих кутів, що утворюються в перетині проектних і фактичних ліній. Тому відстані від найближчих пікетів до точок нульових робіт слід обчислювати аналітично.

Х = · D, м

h1 - Робоча відмітка попередньої точки;

h2 - Робоча відмітка наступної точки;

d - відстань між точками.

Обчислення відміток точок нульових робіт виробляють через ухил проектної лінії. Для цього спочатку між попередньою точкою і точкою нульових робіт знаходять перевищення:

h = i · Х;

Нn = Нn-1 h

Для кожного виду споруди існують особливі вимоги щодо змісту та оформлення профілю (ріс.57).

Мал. 57 Поздовжній профіль трубопроводу


література:

Основна:

1. Кисельов, М. І. Геодезія [Текст]: підручник для СПО / М. І. Кисельов [и др.]. - 5-е изд., Стер. - М .: Академія, 2008.

Додаткова:

1. Фельдман, В. Д. Основи інженерної геодезії [Текст]: підручник для ВПО / В. Д. Фельдман [и др.]. - М .: Вища школа, 2001..

2. Клюшин, Е. Б. Інженерна геодезія [Текст]: підручник для СПО / Е. Б. Клюшин [и др.]. - М .: Недра, 1990.

3. Клюшин, Е. Б. Інженерна геодезія [Текст]: підручник для ВПО / Е. Б. Клюшин. - М .: Вища школа, 2000..

4. Кисельов, М. І. Лабораторний практикум з геодезії [Текст]: навчальний посібник для технікумів / М. І. Кисельов [и др.]. - М .: Стройиздат, 1987.

5. Лисов, Г. Ф. Геодезичні роботи на будівельному майданчику [Текст]: довідковий посібник / Г. Ф. Лисов. - М .: Недра, 1988.

Нормативна:

6. СНиП 3.01.03-84. Геодезичні роботи в будівництві.

7. СНиП 11-02-96. Інженерні вишукування для будівництва. Основні положення.

 Попередня   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Способи створення державних мереж | Типи знаків закріплення | Види теодолітних ходів | Склад польових робіт при прокладанні теодолітних ходів | Камеральна обробка теодолітного ходу | Відомість обчислення координат | Тема 4.1 Підготовка топографічної основи для розробки | Польові роботи при нівелюванні поверхні по квадратах | Розбивка пікетажу і нівелювання траси | Обробка результатів нівелювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати