На головну

Камеральна обробка теодолітного ходу

  1. Dynamics Range Processing - універсальна динамічна обробка
  2. OLAP: оперативна аналітична обробка даних.
  3. Автоматизована обробка інформації
  4. Бухгалтерська обробка документів
  5. В. Обробка «сміття».
  6. Редагування відео VirtualDub (частина 1). Обробка відео
  7. Позапічної обробки сталі

Після виконання польових робіт проводиться камеральна обробка результатів вимірювань. Камеральна обробка починається з ретельної перевірки всіх записів і обчислень в польових журналах. За виміряним значенням горизонтальних кутів і горизонтальним проложениям виробляється обчислення координат точок теодолітного ходу, шляхом розв'язання прямої геодезичної задачі. За обчисленими координатами будується план теодолітного ходу, на якому виконується планова прив'язка будівлі, шляхом розв'язання оберненої геодезичної задачі.

Обчислювальна обробка теодолітного ходу ведеться по етапах:

1. Контроль кутових вимірювань.

2. Врівноваження кутів.

3. Контроль лінійних вимірювань.

4. Уравнивание збільшень координат.

5. Обчислення координат точок.

I етап - Контроль кутових виміряноий

1. Обчислюється сума виміряних кутів в полігоні - ??вим.

2. Обчислюється теоретична сума кутів в замкнутому полігоні

??теор. = 180? · (n - 2),де

n - число кутів в полігоні.

3. Обчислюється кутова нев'язка в полігоні - ??, Яка виходить в результаті похибки при вимірюванні горизонтальних кутів

?? = ??вим. - ??теор.

4. Обчислюється допустима кутова нев'язка

?? доп. = 2 t , де

t - точність теодоліта

n - число кутів в полігоні.

II етап Уравнивание кутів

5. Якщо ?? ?? доп., То її розподіляють із зворотним знаком на всі кути порівну

?? =

6. Обчислюються виправлені значення кутів з урахуванням поправок

? = ?вим. ?

Сума виправлених кутів повинна дорівнювати теоретичній сумі

?? = ??теор.

7. За вихідним дирекційного кутку і виправленим значенням кутів обчислюються кути дирекцій наступних сторін

?n = ?n-1 + 180? - ?n

контролем обчислень є отримання вихідного дирекційного кута.

8. За обчисленими дирекційний кутах, визначаються румби і їх назви, використовуючи формули залежності між дирекційний кутами і румбами.

III етап Контроль лінійних вимірювань

9. Обчислюється периметр теодолітного ходу - Р.

10. За румбам і горизонтальним проложениям сторін полігону обчислюються збільшення координат

Х = d · cos r

У = d · sin r

Знаки збільшень координат залежать від напрямку ліній, тобто від назви румбів ліній.

11. Обчислюються невязки в збільшеннях координат

?Х = ? Х

?У = ? У

12. Обчислюється абсолютна лінійна нев'язка

?абс. =

13. Обчислюється відносна лінійна нев'язка

?отн. =

14. Отриману відносну невязку порівнюють з допустимою

?доп. =

якщо ?отн. ?доп., То обчислені невязки в збільшеннях координат розподіляються з протилежним знаком пропорційно довжині сторін.

IV етап Уравнивание збільшень координат

15. Обчислюються поправки в прирости координат

?Х = · d

?У = · d

16. Обчислюються виправлені прирости координат

испр. = ?

испр. = ?

17. Обчислюється сума виправлених збільшень

? испр. = 0

? испр. = 0

V етап Обчислення координат точок

18. Обчислюються координати точок теодолітного ходу по вихідним координатам точки 1 і виправленим приращениям координат, шляхом розв'язання прямої геодезичної задачі.

Хn = Хn-1 Х

Уn = Уn-1 У

Всі обчислені значення заносяться в відомість обчислення координат (табл.7).

Після обчислень будують план теодолітного ходу:

1. На аркуш паперу наноситься координатна сітка в тонких лініях зі сторонами 10х10 см.

2. Відповідно до обраним масштабом проводиться оцифровка сітки по осях Х і У.

3. За обчисленим координатами Х і У всі точки наносяться на план і підписуються.

4. Отримані точки з'єднуються прямими лініями.

5. Кожна сторона підписується: чисельник - румба і його назва, знаменник - горизонтальне прокладання.

6. План теодолітного ходу оформлюється відповідно до умовними знаками (рис.52).

Мал. 52 План теодолітного ходу
Попередня   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

Журнал вимірювання вертикальних кутів | види нівелювання | способи нівелювання | пристрій нівеліра | Я повірка. | Порядок нівелювання на станції | Поняття про геодезичних мережах | Способи створення державних мереж | Типи знаків закріплення | Види теодолітних ходів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати