На головну

Види теодолітних ходів

  1. Склад видатків бюджету на галузі національної економіки
  2. D - попит, V - рівень доходів в середньому на душу населення, Q - кількість продукції
  3. J. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним
  4. А. Об'єднання системного і еволюційного підходів.
  5. АДМІНІСТРАТИВНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  6. Аксіоми теорії ймовірностей. Дискретні простору елементарних фіналів. Класичне визначення ймовірності
  7. Аналіз динаміки і структури витрат організації

Якщо теодолітний хід (полігон) спирається на один вихідний пункт, він вважається замкнутим; на два - розімкненим. Розірвані теодолітні ходи використовують в основному при будівництві споруд лінійного типу (ж / д., Автодоріг, трубопроводів, ЛЕП і т.д.). Замкнені - при будівництві цивільних, громадських та виробничих будівель.

Замкнені теодолітні ходи створюються у вигляді багатокутників, в яких вимірюються всі внутрішні кути і відстані між точками (рис. 50). Розірвані теодолітні ходи створюються у вигляді ламаних ліній (уздовж споруд лінійного типу), де вимірюються праві або ліві по ходу кути і відстані між точками (рис. 49).

Мал. 49 Розімкнутий теодолітний хід

I; II; Х; ХI - пункти державної геодезичної мережі (тверді пункти);

1; 2; 3, n - точки теодолітного ходу;

?1, ? '1, ?n + 1 - Прімичние кути;

?2 - ?n - Виміряні кути (праві);

Мал. 50 Замкнуте теодолітний хід

II, III - пункти державної геодезичної мережі (тверді пункти);

1,2,3,4, 5,6 - точки теодолітного ходу;

Qn, Q1 - Прімичние кути;

?1; ?2; ?3; ?4; ?5; ?6 - Внутрішні виміряні кути (праві по ходу лежать).

Для отримання координат точок теодолітних ходів у загальнодержавній системі координат і для здійснення контролю вимірювань, теодолітні ходи необхідно прив'язувати до пунктів державної геодезичної мережі або мережі місцевого значення.

При будівництві будівель частіше використовуються замкнуті теодолітні ходи, тому будемо розглядати виміри й обчислення у цих ходах.

У замкнутих теодолітних ходах дирекційні кути сторін полігону обчислюються за формулою:

а) при внутрішніх виміряних кутах вправо по ходу лежать

? = ?n-1 + 180? - ?ісп.

Дирекційний кут наступної сторони дорівнює дирекційного кутку попередньої сторони плюс 180? і мінус, виправлений горизонтальний кут вправо по ходу лежить.

б) при внутрішніх виміряних кутах вліво по ходу лежать

? = ?n-1 + ?ісп. - 180?

Дирекційний кут наступної сторони дорівнює дирекційного кутку попередньої сторони плюс, виправлений горизонтальний кут вліво по ходу лежить і мінус 180?.

Якщо при обчисленні зменшуваний кут виявиться менше від'ємника, то до зменшуваного додається 360?. Якщо обчислений дирекційний кут виявиться більше 360?, то з нього віднімають повне коло (360?).

У завдання теодолитной зйомки входить зйомка предметів місцевості (будівель, споруд, окремих дерев і т.д.); контурів сільськогосподарських і лісових угідь; шляхів сполучення; гідрографії (річок, озер, боліт).

 Попередня   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   Наступна

Журнал вимірювання горизонтальних кутів. | Вимірювання вертикальних кутів | Журнал вимірювання вертикальних кутів | види нівелювання | способи нівелювання | пристрій нівеліра | Я повірка. | Порядок нівелювання на станції | Поняття про геодезичних мережах | Способи створення державних мереж |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати