На головну

Загальний, середній і граничний дохід

  1. D - попит, V - рівень доходів в середньому на душу населення, Q - кількість продукції
  2. III-середній нормальний; IV-легкий; V-особливо легкий
  3. PDV фіксованого доходу в нескінченному періоді
  4. А. В. Чаянов про максимізації доходу в селянському господарстві
  5. Бухгалтерський облік належних банку доходів за кредитними договорами з клієнтами
  6. Бюджет сім'ї. Державне регулювання доходів
  7. Бюджет сім'ї. Дохідна та видаткова частини бюджету

Длябільш детального аналізу економічної діяльності фірми введемо поняття сукупного, середнього та граничного доходу (виручки).

 (6.2)
Сукупний дохід (Total revenue - ТR) -це сума, доходу, отримуваного фірмою від продажу певної кількості блага:

TR = P x Q,

де ТR (total revenue) сукупний дохід

Р (price) - ціна;

Q (quantity) - продана кількість благ.

 (6.3)
Середній прибуток (Average revenue - AR) - дохід, що припадає на одиницю проданого блага.

В умовах досконалої конкуренції середній дохід дорівнює ринковій ціні:

AR = = = P.

 (6.4)
граничний дохід (Marginal revenue - MR) - Приріст доходу, яке виникає за рахунок нескінченно малого збільшення випуску продукції:

MR = = = P = P.

Якщо відкласти на осі абсцис кількість продукту, а на осі ординат - сукупну виручку (дохід), то залежність доходу від продукції зображується у формі променя, що виходить з початку координат (див. Рис. 6-4).

згідно з графіком

AR = = = Tg? = MR = P.

В умовах досконалої конкуренції, коли виробників нескінченно багато, ніхто з них не може істотно вплинути на ціну виробленої продукції.

Для фірм ціна складається об'єктивно, незалежно від їх волі і бажання, в результаті чого кожна з фірм виступає як ценополучателем.

Тому якщо відкласти на осі абсцис кількість продукції Q, а на осі ординат - ціну Р, то їх взаємозв'язок зображується прямою, паралельною осі абсцис (див. Рис. 6-5).

З економічної точки зору це означає, що еластичність попиту за ціною нескінченно велика.

Поєднавши ці графіки, ми отримуємо елементарні умови рівноваги для окремої фірми: перетин кривої граничного доходу з сукупного виторгу показує рівноважний обсяг виробництва при даній ціні (див. Рис. 6-6).

Перейдемо тепер до аналізу витрат.

У теорії фірми важливу роль відіграє фактор часу.

Тому, перш ніж охарактеризувати витрати, введемо поняття короткострокового і довгострокового періодів часу.Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Економічна теорія для ДМУ | Економічна природа фірми | Основні типи контрактів | природа фірми | Основні форми ділових підприємств | частнопредпринимательская фірма | Партнерство та самоврядна фірма | корпорація | Регульована і державна фірми | Неприбуткова організація і споживчий кооператив |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати