Головна

Основні вимоги, що пред'являються до меблів

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. Основні і допоміжні процеси
  4. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  5. II. Основні завдання та їх реалізація
  6. III. Основні етапи міжнародних відносин в Новий час.
  7. III.2.1) Поняття злочину, його основні характеристики.

Зазвичай одним з перших вимог є якість. Під якістю розуміють сукупність властивостей, які відповідають певним потребам відповідно до призначення меблевого виробу. Оцінка якості виробів грунтується на аналізі споживчих властивостей, конструкції, застосовуваних матеріалів, технології виробництва, зв'язків вироби з людиною і навколишнім середовищем. В результаті такого аналізу встановлюються вимоги до виробів, які служать основою для їх подальшого вдосконалення.

Якість виробів можна оцінювати по виробничим і споживчим ознаками. До перших відносять конструктивні, технологічні і техніко-економічні показники.

Конструктивні показники визначають простоту і доцільність конструкції вироби, раціональний вибір матеріалів, призначення розмірів елементів відповідно до дійсних навантаженнями на них і умовами експлуатації. Конструкція виробу повинна забезпечувати його працездатність протягом певного терміну служби.

Технологічні показники характеризують відповідність виробів оптимальної технології їх виготовлення і закладаються при розробці конструкцій виробів.

Конструкція виробу або складових його елементів називається технологічною, якщо забезпечує задані експлуатаційні якості і виготовлення виробу з найменшими витратами праці і матеріалів. Така конструкція характеризується простотою компонування і досконалістю форми, забезпечує зручність і мінімальну трудомісткість в процесі складання виробу і при його ремонті.

До технологічних показників відносяться точність і чистота виконання виробу, можливість його розбирання, взаємозамінність деталей, ступінь стандартизації, нормалізації і уніфікації, вид і категорія обробки.

Техніко-економічні показники вироби мають значення для промислового виробництва меблів і в цьому відношенні не є темою даної книги, але ми коротко згадаємо і про них, оскільки побічно вони все-таки стосуються виготовлення предметів меблів в домашніх умовах. Ці показники визначаються матеріальними та трудовими затратами на виробництво вироби, технічними умовами виготовлення, а також методами випробувань, правилами приймання, маркування, упаковки, транспортування і зберігання. Зниження витрат на виробництво виробів є одним з основних вимог.

Споживчі властивості виробів оцінюються соціальними, функціональними, ергономічними, естетичними, екологічними та іншими показниками, а також показниками надійності і безпеки їх використання.

Соціальні показники визначають громадську доцільність випуску виробів, відповідність їх необхідного рівня споживання. Вони показують також соціальний адресу виробів. Багато видів побутових меблів мають чітко виражену адресність: для інвалідів, дітей, учнів, для людей розумової праці, молодят і т. П.

Функціональні показники характеризують основне призначення виробів і використання їх з найбільшою користю, а також досконалість виконання виробом основний і допоміжних функцій, встановлюються технічними умовами або стандартами. Комплекс функціональних вимог заснований на даних антропометрії, фізіології, психології, гігієни та інженерної психології.

Ергономічні показники визначають відповідність виробів розмірами і формою тіла людини, його масі, т. Е. Його антропометричними характеристиками, фізіологічним і психологічним (силовим, зоровим, швидкісним, слуховим і іншим можливостям людини), а також гігієнічним вимогам.

Естетичні вимоги до виробів обумовлюють єдність естетичних і функціональних ознак.

Типова номенклатура споживчих показників якості товарів народного споживання встановлює наступні одиничні ознаки групи естетичних показників: інформаційна виразність, раціональність форми, цілісність композиції, досконалість виробничого виконання і стабільність товарного виду.

Естетична цінність виробів знаходить вираз у формі і проявляється в естетичних властивостях, які розглядаються як суспільно-корисні (доцільність, зручність, варіантність компоновок і т. П.). Досконалість форми оцінюється також такими естетичними категоріями, як красиве і витончене, конкретно проявляється в художньо-образних рисах окремих виробів і предметного середовища в цілому, в особливостях художніх традицій, стилю, моди і т. Д.

Меблі є органічною частиною навколишнього середовища людини, підкоряється єдиному архітектурно-художнього стилю, тільки в такому випадку вона буде позитивно впливати на естетичне виховання і культуру людини.

Екологічні показники характеризують вміст у повітрі шкідливих домішок, що надходять в навколишнє середовище при користуванні виробом. Багато виробів меблів виготовляються з застосуванням матеріалів (клеїв, лаків і ін.), Що дають виділення токсичних речовин. Ці показники, так само як і показники безпеки споживання, в окремі групи можуть не виділятися, а розглядатися в групі ергономічних або функціональних.

При проектуванні меблевого виробу слід дотримуватися основний принцип: всі перераховані вимоги повинні враховуватися комплексно. Користь, зручність і краса в будь-якому виробі пов'язані нерозривно, а форма вироби залежить від функції, конструкції, матеріалу і технології виготовлення.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Ергономічні основи проектування виробів | Антропометричні фактори і конструювання меблів | Комплексність підходів при конструюванні меблів | Форма і призначення меблів | Колір в меблів і в інтер'єрі | Психофізіологічний вплив кольору | Композиція в конструюванні меблів | Засоби і прийоми композиції | Ритм, симетрія, подібності | Підпорядкованість предметів меблів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати