На головну

Cedil; Паралельна робота свердловинних насосів

  1. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  2. Divide; Побудова характеристик насосів
  3. I. Самостійна робота з інформаційними джерелами
  4. II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  5. II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  6. II. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Подача насоса при заборі води з водяних свердловин визначається залежністю Н = | (Q), в якій подача виражена неявній функцією витрати, вельми трудомістка й можливо методом підбору і послідовного наближення.

В даний час інститут ВНДІ ВОДГЕО розробив рекомендації для розрахунку водозабору підземних вод свердловинними насосами із застосуванням ЕОМ. Однак для аналізу впливу різних параметрів на зміну подачі необхідно ввести їх в програму і зробити перерахунок, що призводить до великих витрат машинного часу.

Аналіз роботи свердловинного водозабору вельми наочно можна зробити за допомогою графічного методу розрахунку насосів для водяних свердловин, запропонованого В. Г. Лобачова, В. Ф. Тольцман і Р. Г. Добровольським.

Розглянемо роботу двох різних насосів, встановлених в свердловинах 1 і 2 і подають воду в резервуар В координатах Н-Q наносимо лінії статичного рівня води в свердловинах Zст1 і Zст2 (рис. 7), позначку точки з'єднання збірних трубопроводів від 1 і 2 свердловини zА і позначку нижнього і верхнього рівнів води в збірному резервуарі Zp .мін і Zpмак. Для побудови характеристики спільної роботи свердловини, насоса і водоводу від свердловини до
 
 

 точки А (див. рис. 7) від лінії статичного напору Zст.1 будуємо характеристику свердловини qs1, тобто залежність зниження статичного рівня води від дебіту свердловини (характеристику свердловини qs можна будувати за дослідними відкачування, а для попередніх розрахунків-на підставі гідрологічних пошуків). За каталогом підбираємо насос на необхідну подачу і напір. Задаємося декількома значеннями напору і подачі.

 
 

 підставі гідрогеологічних досліджень). За каталогом підбираємо насос на необхідну подачу і напір. Задаємося декількома значеннями напору насоса і при відповідних подачах відкладаємо прийняті значення напорів від характеристики свердловини qs1. Отримана характеристика q  спільної роботи насоса і свердловини справедлива при роботі насоса на вилив. При роботі насоса на водовід від свердловини до точки А будуємо його характеристику hтр1-А і вводимо в характеристику q  поправку на втрати напоpa в водоводі. Для цього з характеристики q  віднімаємо втрати напору в водоводі при відповідних подачах. Отримана характеристика qsтр спільної роботи свердловини, насоса і водоводу називається наведеної характеристикою до точки А. За характеристикою qsтр можна визначити подачу води зі свердловини 1 в точку А, зниження статичного рівня води в свердловині і втрати напору в водоводі.

Подібні побудови можна провести і для свердловини 2, отримавши наведену характеристику qsтр 2 спільної роботи свердловини 2, насоса і водоводу.

Проведений розрахунок справедливий при відсутності взаємного впливу свердловин. У практиці будівництва свердловинних водозаборів через обмеженість території і вимоги скорочення протяжності збірних трубопроводів відстань між свердловинами приймають менше радіуса впливу. Зменшення відстані між свердловинами призводить до їх взаємодії, і при експлуатації необхідно це враховувати. Якщо прийняти за рівних дебіту свердловин взаємний вплив однаковим, то t  = t  (t  - Зниження рівня в свердловині 1 при роботі свердловини 2; t  - Навпаки). Взаємний вплив свердловин визначається за формулами С. К. Абрамова.

Наносимо на графік характеристику впливу свердловин t  і t  , Віднімаємо їх ординати з ординат характеристик q  і q  і отримуємо ха-

рактеристики q  і q  виправлені на взаємний вплив свердловин. Для визначення подачі двох насосів в резервуар будуємо характеристику паралельної роботи двох свердловин, складаючи подачі при однакових напору, і отримуємо характеристику q +2, Яка справедлива для точки з'єднання відвідав А. Для отримання характеристики паралельної роботи насосів в точці виливу води в резервуар необхідно в характеристику q +2 внести поправку на втрати в трубопроводі від точки А до резервуара 3. Будуємо характеристику

Н-Qтр А-3 і ординати її віднімаємо з характеристики q +2 . Отримана характеристика q + 2А-3 дає залежність подачі і напору при спільній роботі двох насосів з урахуванням характеристик свердловин і трубопроводів. Точка перетину характеристики q + 2А-3 з лінією Zp є режимною точкою роботи системи, координати якої визначають сумарну подачу двох насосів на заданий рівень води в резервуарі, подачу кожного насоса q1 і q2, Зниження статичних рівнів s1 і s2 і динамічні рівні в свердловинах Zдін1 і Zдін2 (Див. Рис.7).

Наведений розрахунок справедливий для свердловин зі сталим режимом припливу до неї води, коли становище статичного рівня води в свердловині стабілізувався. У більшості випадків спостерігається несталий рух води до свердловини і як наслідок - зниження статичного рівня води в свердловині і падіння подачі насоса. Знаючи закономірність зниження подачі, можна графічно вирішити цю задачу.

Режимну точку роботи насоса 1 (див. Рис. 7) в початковий момент експлуатації свердловини Те приймаємо за початок нової системи координат

s ? = j (T).

через Т1 років статичний рівень знизиться на величину s ?1. У зв'язку з цим для підйому води в резервуар натиск насоса повинен збільшитися на D Н1. Цьому збільшення напору відповідає зниження подачі на і нова подача насоса буде

qт1 = qто - Dqт1

Аналогічно можна обчислити DНi, Dqi, І qтi для будь-якого моменту часу і визначити момент, коли необхідна висота підйому води насосом досягне критичного напору, т. е. рекомендованого для даного типу насоса.
Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   Наступна

Cedil; Коефіцієнт швидкохідності. | Divide; Побудова характеристик насосів | Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів | Divide; Характеристика трубопроводу | Cedil; Наведена характеристика насоса |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати